Konuyu Değerlendir
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
1897 Osmanlı-Yunan Savaşı
#1
Tarih: 17 Nisan-19 Mayıs 1897
Yer: Tesalya (Yunanistan), Epir (Osmanlı Devleti)
Sonuç: Osmanlı zaferi

Taraflar :

Osmanlı ımparatorlu u - Yunanistan Krallı ı

Kumandanlar Osmanlı ımparatorlu u :

Müşir Edhem Paşa (Başkumandan, Tesalya), Ahmed Hıfzı Paşa (Epir)

Kumandalar Yunan Kurallı ı :

Prens Konstantin (Başkumandan, Tesalya), Albay Manos (Epir)

Güçler:

Osmanlı ımparatorlu u :

90.000 (Tesalya), 30.000 (Epir)

Yunan Kurallı ı :

60.000 (Tesalya), 15.000 (Epir)

1897 yılında Osmanlı Devleti ile Yunanistan arasında meydana gelen savaştır. Yaklaşık bir ay sürmüş ve Osmanlı ordusunun zaferiyle neticelenmiştir.

Savaş öncesi

Osmanlı Devleti'ne ait olan Tesalya ve ıyon Denizi kıyısındaki Arta limanı 1878 Berlin Antlaşması uyarınca 1881 yılında Yunanistan’a verilmişti. Bu genişlemeden sonra Yunanistan’ın yeni hedefi Epir (Yanya vilayeti) ve Girit adasıydı. Bu bölgelerdeki nüfusun yaklaşık üçte ikisini oluşturan Osmanlı rumları Yunanistan tarafından Osmanlı Devletine karşı devamlı kışkırtılıyordu. Osmanlı Devleti bu isyanları bastırınca da Avrupa devletleri, Rumların ezildi ini iddia ederek olaylara müdahale ediyorlardı.

Yunanistan’ın Osmanlı idaresindeki Rumları isyana kışkırtmaya devam etmesi üzerine Osmanlı Devleti de 17 Nisan 1897’de Yunanistan’a savaş ilan etti. Yunanlar özellikle engebeli bölgelerde Osmanlı ordusunu u raştırırken Balkanlar'daki di er devletlerle anlaşıp Osmanlıları iyice zor durumda bırakmayı planlamaktaydılar. Osmanlı kuvvetlerini teşkil eden Müşir Edhem Paşa komutasındaki yaklaşık 120.000 askere karşılık Yunanistan Kralı 1. Yorgi'nin (“µÎÁ³¹¿Â ‘„) veliahdı Konstantin’in (šÉ½Ãı½Ä¯½¿Â ‘„ Ä·Â •»»¬´±Â) kumanda etti i Yunan ordusu ise 75.000 kişilik bir kuvvetten meydana geliyordu.

"Bu savaş, Osmanlı Devleti ve Büyük Devletler’in irâdesine aykırı olarak Yunanistan’ın yayılmacı politikalarının bir neticesi olarak meydana gelmiştir. Osmanlı Devleti Büyük Devletler’den savaşı engellemelerini beklemiş; fakat bu devletler Yunanistan’a uygulanacak zorlayıcı tedbirler üzerinde uzlaşamadıklarından iki devleti yalnız başlarına bırakmışlardır. Osmanlı Devleti barışın devamından yana olmasına ra men Yunan çetelerinin sınırı tecavüz etmesi üzerine Yunanistan’a savaş ilân etmiştir."

Savaşın gelişmesi

18 Nisan 1897'de Milona geçidindeki ilk savaşı Osmanlılar kazandılar. Ancak savaşın yavaş tempoda cereyan etmesi üzerine, büyük devletlerden gelebilecek bir müdahaleyi önlemek için Sultan 2. Abdülhamid Edhem Paşa'ya yıldırım harbi emrini verdi. Bu durum üzerine 25 Nisan 1897'de Yenişehir (›¬Á¹Ã±), 28 Nisan'da da Tırhala (¤Á¯º±»±) zaptedildi. Yunan ordusu güneydeki Dömeke’ye (”¿¼¿ºÌÂ) do ru çekilirken Edhem Paşa kumandasındaki birlikler do uya do ru ilerleyerek 8 Mayıs'ta çok büyük stratejik öneme sahip bir liman kenti olan Golos'a (’Ì»¿Â) girdi. Bundan sonraki muharebenin Dömeke’de olaca ı ve bu savaşın da galip tarafı ortaya çıkaraca ı belli olmuştu. Çünkü Yunanlılar bu müstahkem mevkiye çok fazla yı ınak yapmışlardı. Savunma savaşı yapacak olan Yunanlılar, Türkleri püskürteceklerinden eminlerdi. 17 Mayıs 1897 tarihinde çok şiddetli geçen muharebe sonunda Osmanlılar galip geldi. Yunan ordusu daha güneydeki Lamia'ya (›±¼¯±) do ru düzensiz bir biçimde çekilirken Osmanlı kuvvetleri onları süratle takip etti. Zira Avrupa'da savaşı durdurmaya yönelik diplomatik adımlar atılmaya başlamıştı. Osmanlılar ise Avrupa'dan baskı gelmeden mümkün oldu unca ilerlemek niyetindeydiler.

Savaşın sonu

Artık Osmanlı ordusunun Yunanistan’ın başkenti Atina’ya girmesini engelleyecek ciddi bir güç kalmamıştı. Fakat Avrupa Devletleri'nin aralarında anlaşması üzerine Rus çarı 2. Nikolay (Николай II) 2. Abdülhamid'e bizzat telgraf çekerek savaşın durdurulmasını talep etti. Padişahın iradesi uyarınca 19 Mayıs'ta Osmanlı ordusu fiilen savaşı kesti. 20 Mayıs 1897 tarihinde ise mütareke imzalandı.

Signing of RasitTunca Original
By Kar©glan

Başağaçlı Raşit Tunca
Alıntı


Foruma Git:


Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi