Sayfanda PHP veya HTML ile Tarih ve Saat Göstermek icin Kodlar

  • Sayfanda PHP veya HTML ile Tarih ve Saat Göstermek icin Kodlar   Sayfanda PHP veya HTML ile Tarih ve Saat Göstermek icin Kodlar

   Php komutlarını kullanarak web sitemizde tarihi ve saati göstermemiz mümkündür. Bu işlemi yapmak için aşağıda yazdığım şekilde kod kullanmanız gerekmektedir.

   PHP-Quellcode

   1. <?php
   2. $tarih=date('d.m.y');
   3. $saat=date('h:i:s');
   4. echo($tarih);
   5. echo($saat);
   6. ?>


   yahutta sadece Saat icin

   PHP-Quellcode

   1. <?php
   2. $uhrzeit = date("H:i");
   3. echo $uhrzeit," Uhr";
   4. ?>


   Veya yine saat ve tarijh icin

   PHP-Quellcode

   1. <?php
   2. $datum = date("d.m.Y");
   3. $uhrzeit = date("H:i");
   4. echo $datum," - ",$uhrzeit," Uhr";
   5. ?>


   veya hangi gün oldgunu ingilizce yazi olrak gösteren ve birde sonmunda öglenden önce veya sonra pm veya a m gösteren kod alttaki kod

   PHP-Quellcode

   1. <?php
   2. $heute = date("F j, Y, g:i a");
   3. echo $heute;
   4. ?>   veya HTML Kodu ile göstemrek icin ise

   Saat ve Tarihi Yan Yan Gösteren butonlu HTML Kod bu alttaki kod

   Quellcode

   1. <script type="text/javascript">
   2. function DateTime2()
   3. {
   4. zeit=new Date();
   5. document.hw17.uhr2.value=zeit.toLocaleString();
   6. window.setTimeout("DateTime2();",800);
   7. }
   8. </script>
   9. <form name="hw17">
   10. <input type="text" name="uhr2" value="iyi Günler" size="31"><br>
   11. <input type="button" value="Saat ve Tarihe Bakmak icin TIKLA" onClick="DateTime2()">
   Alles anzeigen


   Saat ve Tarihi Yan Yan Gösteren HTML Kod bu alttaki kod

   Bu alltaki kodu < Head > tagindan öncesine koyun

   Quellcode

   1. <script type="text/javascript">
   2. function DateTime()
   3. {
   4. zeit=new Date();
   5. document.hw16.uhr.value=zeit.toLocaleString();
   6. window.setTimeout("DateTime();",800);
   7. }
   8. </script>
   9. <form name="hw16">
   10. <input type="text" name="uhr" value="Guten Tag" size="31">
   11. </form>
   Alles anzeigen

   ve bu alttaki kodu da saati ve tarihi göstermek istediginiz yere koyun

   Quellcode

   1. <body onLoad="DateTime();">


   Saedece Saat Gösteren butonlu HTML Kod bu alttaki kod

   Quellcode

   1. <script type="text/javascript">
   2. function Uhrzeit2() {
   3. var Heute = new Date();
   4. var Stunde = Heute.getHours();
   5. var Minute = Heute.getMinutes();
   6. var Sekunde = Heute.getSeconds();
   7. document.zeit2.uhr2.value= Stunde + ":" + Minute + ":" + Sekunde;
   8. window.setTimeout('Uhrzeit2()',1000); }
   9. </script>
   10. <form name="zeit2">
   11. <input type="text" name="uhr2" size="10">
   12. <input type="button" value="Saati Göster" onClick="Uhrzeit2()">
   13. </form>
   Alles anzeigen


   Tarihi Gösteren Butonlu HTML Kod bu Alttaki kod

   Quellcode

   1. <script type="text/javascript">
   2. function Datum2() {
   3. var Heute = new Date();
   4. var Tag = Heute.getDate();
   5. var Monat = Heute.getMonth()+1;
   6. var Jahr = Heute.getFullYear();
   7. document.date2.datum2.value= Tag + "." + Monat + "." + Jahr; }
   8. </script>
   9. <form name="date2">
   10. <input type="text" name="datum2" size="10">
   11. <input type="button" value="Tarihi Göster" onClick="Datum2()">
   12. </form>
   Alles anzeigen


   pop up olrak tarihi gösteren PHP kodu bu alltaki kod

   PHP-Quellcode

   1. <input type="button" value="Tarihi PHP ile Göster"
   2. onClick="alert('<?php echo date("d.m.Y"); ?>')">


   Aktual Saati Göstermek icin HTML Kod
   önce bu alttaki kodu < head > tagijndan öncesine koyun

   Quellcode

   1. <script type="text/javascript">
   2. function Uhrzeit() {
   3. var Heute = new Date();
   4. var Stunde = Heute.getHours();
   5. var Minute = Heute.getMinutes();
   6. var Sekunde = Heute.getSeconds();
   7. document.zeit.uhr.value= Stunde + ":" + Minute + ":" + Sekunde;
   8. window.setTimeout('Uhrzeit()',1000); }
   9. </script>
   10. <form name="zeit">
   11. <input type=text name="uhr" size="10">
   12. </form>
   Alles anzeigen


   sonra bu koduada < body > tagdan sonrasina koyun


   Quellcode

   1. <body onLoad="Uhrzeit();">


   Senenin kacinda haftasindayiz onu göstermek icinde bu alltaki kodu sayfaniza girin

   PHP-Quellcode

   1. <script type="text/javascript">
   2. var _alleTage = 0;
   3. var _heute = new Date();
   4. var _Tage = new Array(12);
   5. _Tage[0] = 31;
   6. _Tage[2] = 31;
   7. _Tage[3] = 30;
   8. _Tage[4] = 31;
   9. _Tage[5] = 30;
   10. _Tage[6] = 31;
   11. _Tage[7] = 31;
   12. _Tage[8] = 30;
   13. _Tage[9] = 31;
   14. _Tage[10] = 30;
   15. _Tage[11] = 31;
   16. if (Math.round(_heute.getYear()/4) == _heute.getYear()/4) {
   17. _Tage[1] = 29
   18. }else{
   19. _Tage[1] = 28
   20. }
   21. if (_heute.getMonth() == 0) {
   22. _alleTage = _alleTage + _heute.getDate();
   23. }else{
   24. var curMonth = _heute.getMonth();
   25. for (var count = 1; count <= curMonth; count++) {
   26. _alleTage = _alleTage + _Tage[count - 1];
   27. }
   28. _alleTage = _alleTage + _heute.getDate();
   29. }
   30. var woche = Math.round(_alleTage/7);
   31. document.write("<b>Kalenderwoche:</b> " + woche);
   32. </script>
   Alles anzeigen


   Yukarıdaki komutları türüne göre php veya HTML sayfanıza yazdığınız zaman web sayfanızda tarih ve saat görünecektir.


   ----------
   Etiketler : Sayfanda, PHP ile, veya ,HTML ile, Tarih ve Saat Göstermek icin ,Kodlar,html kodlari,php kadilari,php code,html code,senenin kocinci haftasini sayfmada gösteren kod,ssati gösteren html kodu,tarihi gösteren html kodu,saati gösteren php kodu,tarihi gösteren php kodu,Aktuelles Datum mit PHP anzeigen anzaigen,Aktuelle Uhrzeit mit PHP anzeigen,Aktuelles Datum mit HTML anzeigen anzaigen,Aktuelle Uhrzeit mit HTML anzeigen,Aktuelle Kalenderwoche mit HTML anzeigen,