ÖLÜLER YAŞIYOR MU? Hüseyin Rahmi GÜRPINAR

  Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen

  • ÖLÜLER YAŞIYOR MU? Hüseyin Rahmi GÜRPINAR   ÖLÜLER YAŞIYOR MU? Hüseyin Rahmi GÜRPINAR

   Bazılarına göre evet, başkalarına göre hayır. Siz kabul eden ya da inkâr

   edenlerden misiniz? Kimse inancından dolayı suçlanamaz. Kötü olan, herkesin

   duygu, düşünce özgürlüğüne karışmaktır.

   İlkin, biraz bizdeki romanlardan söz edeceğim.

   Sırf aşk, kıskançlık, hıyanet, cinayet mekiği altında dokunan romanlar bu

   biteviyelik içinde sanat ve değişiklik arayanlara sıkıntı vermeğe başladı.

   Cazbant, fokstrot, şampanya ile sinirleri kamçılanan çiftler, bu vahşi musikinin

   ısıtmalı figürlerine ayak uydurarak avuç avuca, göğüs göğüse sallanırlarken

   taşkın bir cüretin ağızdan kulağa bir alev gibi akıttığı:

   — Seviyorum…

   Fısıltısı, artık bu o kadar bayatladı ki maceradan bar bile cazbant çıkartılırsa

   belki Adem babamız da Havva anamıza derdini böyle yanmıştır.

   Durmadan romanlarda tazelenen bu tavsamış «ldyle» kahramanları da çoğunlukla

   sevdaya kanıksamış, kalpleri nasırlı kimselerdir. Artık sevişmeler tatlı diye

   haykırmak istemiyorum. Bunun ne yazıda, ne fiilde önüne geçilemeyeceğini

   biliyorum. Birbirine elektriklenmiş iki gönülün arasına yasak koymak kimin

   haddine …

   Hiç bir moral tenkidine, tehdidine aldırmayan bu günahkârları biraz da kendi

   havalarına bırakalım… Enine boyuna sevişsinler. Bu ölmez motifin didiklene

   didiklene artık iler tutar yeri kalmadı.

   Şeyda Bey’e Feride Hanım’ı sevdirip de bahtsız kocanın eline ya bir tabanca ya da

   yüreğine tükenmez bir dayanıklılık vermek… Macerada birkaç aktöre daha rol

   aldırtarak bir entrika çevirerek. Bu türlü kocalardan bilmem hangisini

   beğenirsiniz?

   Hiyanetl sineye çekeni mi?

   Namusunu kanla temizleyeni mi?

   Kadının oynaklığına karşı erkeğin bu iki hareketi de âciz, gülünç değil ml? Fakat

   bu hazin «dânoument» (çözüm) ın bir üçüncü şekli yoktur. İkisinden herhangisi de

   olsa bu komik facieya artık ağlayan, gülen kalmadı.

   Bu vadide yorulan moralist romancıların emekleri boşa gitti. Aynı maceralar

   eksilmedi, artı. Bu, öyle eskimez bir satranç oyunu ki kişiler yine hep o ebedi

   aktörler. Yalnız dekorlar, kılıklar değişti, ama nağmeler hâli Aşık Garlb’in

   sazından farksız. Hayatın aşk üzerine kurulmuş tabiatları değişir mi hiç?

   Çevremizde romanı saplanıp kaldığı bu balçıktan kurtaramaz mıyız?

   Hikâyede aşk olsun, ama bütün yapı bu temel taşı üzerine yükletilmesin. Ortada

   fenne ve estetiğe göre merak çekici çok sorunlar var.

   Ben bunlardan birini ele almak istedim. Örneğin ruh muammasını.

   Bu çok belirsiz şey yalnız bir ad olarak mı vardır?

   Vücut kafeslerimizin İçinde böyle göksel bir ölümsüzlük kuşu taşıyor muyuz?

   Kabul edenlerle inkâr edenlerin tartışmaları şiddetlidir. Her iki taraf da

   karanlığa tabanca sıkıyorlar gibidir. Her iki taraf da akıllarının kapsamına

   girmeyen bu muammadan henüz bir kıymık koparamamışlardır.

   Bu lugaz üzerine bir yapı çıkmak için iskele kuracak yer yok. Her taraf dipsiz

   uçurum. Mesele, hiç bir ufuk seçilmeyen öncesizlikle sonrasızlık arasında

   yaratana, yaratığa, hayata, ölüme dayanıyor.

   Bu muazzam bilmecelerin çözümlerine girişecek çapta bir bilim adamı bulunmadığını

   açıklamağa gerek görmüyorum. Bu baş döndürücü zorlukların düğümlerini çözmüş

   olmak gururu ile övünenleri de gülünç buluyorum.

   Bizim için meselenin en önemli yanları şunlardır: Doğum, hayat, ölüm. İnsanlar bu

   dünyada kapadıkları gözlerini başka bir âleme açarak ölümün ebedi hiçliğinden

   kaçmak istiyorlar. Buna da ancak ölümsüz bir ruh inanışına geçerlik tanımakla

   imkan buluyorlar. Bilimsel bir azınlık ise onların bu safça oyalanışlarına bakıp

   gülüyor.

   Şimdi olumlu olumsuz bu iki karşıt İddiadan hangisine inanacağız?

   Cesedin gözlerimizin önünde toprak olduğu gerçeğini görüyoruz. Lakln bu

   kadavradan ayrılarak göklere çıktığı söylenen ruhu görmek değil, ona bir şekli

   tasarlamayı bile imkansız buluyoruz.

   Romanda bu iki tarafın tartışmalarını okurların huzuruna çıkaracağım, tezimiz

   budur.

   Çok garip olaylara rastlayacağız. Mezar kaçkınlarının yeniden hayat dünyasında

   gezindiklerini göreceğiz. Dirilerin işlerine karıştıklarını kendi dillerinden

   işiteceğiz.

   Ruhunun bilinen madde dışı oluşu gerçeğine rağmen ölümden önceki ceset kafesine

   tekrar girdiği iddiasına inanmak müsbet kültürlerle beslenmiş kafaların harcı

   değildir. Fakat beri yanda tasdikçiler, davalarına o kadar itibarlı tanıklar, o

   kadar güçlü isbatlar çıkarıyorlar ki…

   Maurice Maeterlinck’In “la Mort” adlı eserinden aşağıdaki pasajı aynen

   aktarıyorum:

   «ll sufflra de rappeler que de nombreuses apparltlon de d6funts ont âtâ

   constatees et etudiâes par des savants comme Sir W. Crookes, R. Wallce, R. Dale-

   Owen, Aksekol, Paul Gibler…»

   Bu adamlar rastgele tanıklığa çağırılmış kimseler değil, dünyanın en ünlü

   bilginleridir.

   Madem ki ölülerin görünmeleri bu ünlülerce İncelenerek İspat derecesine

   varmıştır, bu söylentilere inanmamakta ısrar etsek bile mesela üzerine neler

   söylendiğini bilmek epey meraklı bir inceleme olur.

   Felsefe sözünden ürküntü duyanlar İçin de, eğlenceli, merakli satırlar vardır.

   Acı ilaçla tatlı şurubu biribirine karıştırdım. Bu şifalı şerbeti yüz

   buruşturmadan içebilirler.

   Bu çok meraklı bahsi önünüze sereceğim. Aklınız ne yana yatarsa ona inanırsınız.

   Ben de her kafanın varışına göre bir iş görmüş olurum.

   Hüseyin Rahmi
   Heybeliada. 12.2.1932

   Bu dünyada iki önemli olayın oyuncağıyız. Doğum, ölüm …

   Nereden geldiğini bilmediğimiz bu pençelerden biri bizi bir tokatla hayat itiyor.

   .. Öteki, kedi yavrusu yumakla oynar gibi tundan tuna koşturduktan sonra çukura

   yuvarlıyor. ..

   Hayretler içinde etrafımıza bakıyoruz… Neredeydik?

   Nereye çıktık?

   Ve nereye döneceğiz?

   Yüz yıl yaşayanlar bu muammaların uçlarını bir araya getiremiyorlar… Bu büyük

   soruların karşısında aksakal da kundak kadar cahil. .. Gerimizde ve önümüzde

   geçilmez iki sınır var: Öncesizlik, sonrasızlık… Bu sınırda bilim ve düşünce

   duruyor. Beyin, topaç gibi dönerek bulamadığı, tanıyamadığı bir var sayılan

   kuvvetin büyüklüğü karşısında korku titremeleriyle secdeye yatıyor… Bu geliş

   gidiş nedir?

   Hiçliğin derinliğinde tertemiz iken niçin bu dünyadan günah işlemiş olarak

   dönüyoruz?

   Bizi bu yarış meydanına çıkarana yaşayış ve ölümümüzle ne hizmet görmüş oluyoruz?

   Kimi eğlendirmek için bu ebedi sahnenin palyaçoluğunu yapıyoruz?

   Biz yaratılmamış olsaydık onun varlığı ne ile belirlenmiş olacaktı?

   Ve hatta şimdiki varlığımız bu belirme için yeter midir?

   Allah yaptığı kanunlara kendi de bağlı mıdır?

   Bunları değiştiremezse onun vücudunu tasavvura ne gerek vardır?

   Yoksa o, dinlerin uydurdukları bir heyulâ mıdır?

   Bilim, din hokkabazlıklarının hilelerini birer birer tutup yakaladı. Ama hocalar,

   papazlar bu güveli kitaplar üstüne eğilerek meydana vuran foyalarını onarmağa

   uğraşmaktan vaz geçmiyorlar… İnsanoğlu, karşısında bir aldananı bulunca yalan

   söylemekte çok cesurdur.

   Hangi kuvvetin ürünleriyiz?

   Teşekkür ya da yakınma için aradığımız kıbleyi ne yanda bulacağız?

   Kime ibadet edeceğiz?

   Yaradanın postuna, bu dünya bilgin ve bilimlerinin genel oylamalarıyle mutlak bir

   hükümdar geçirinceye kadar dinsizliğin karanlık fetreti içinde mi yaşayacağız?

   Üzerimizde bizi yaratan hiç bir emek yoktur diye sevaba inanmayacağız, günahtan

   korkmayacağız. Çıkarlarınıza uygun gelince biribirimizin kanını mubah bilerek

   boğuşup gidecek miyiz?

   Dinlerin ruh üzerine kurulmuş fırıldakları durunca ispritizmacılar ondan bir kol

   gibi ayrıldılar. Dinlerin, gözlere görünmez ankalar gibi göklere uçurdukları

   ruhları berikiler masa başı yaranlığına indirmeyi başardılar. Belki yarın, öbür

   gün telefonla, radyoyla konuşmanın yolunu da bulurlar. Geçmişlerden

   istediklerinizin ruhlarını çağırabilirsiniz. Ve belki de göğün kaçıncı katında

   oturduklarının ayrıntılı bilgilerini yakında kılavuzlarda, rehberlerde okursunuz   Siyasetçi, matematikçi, bilgin, filozof, tarihçi, hukukçu, herhangi bilgi

   dalından isterseniz en ünlülerini çağırıp müşkülünüzü sorabilirsiniz, ücret

   yoktur. Çağırmalarda ne kahve isterler, ne çay… Ahretle dünya arasında takırdayan

   bir masadan başka tercümana da gerek görülmez. Her ruh kendi bağlı olduğu ulusun

   diliyle konuşur. Ama olumlu olan şudur ki, şimdiye kadar dünya ile ilgili büyük

   müşküllerden hiç birinin ruhlar aracılığıyle çözümlenmesinden

   yararlanılamamıştır.

   Gerçekten ruhlar gelip de mi maddi olmayan parmaklarıyla bu masa telgrafını

   tıkırdatıyorlar? Dinlerin açığa vuran yalanlarından sonra ispritizmacıların bu

   ruh iddiaları da, önünde irkileceğimiz çok su götürür bir meseledir. Dinlerin

   cennet, cehennem Allahını tahtından indiren bilim ve teknoloji elbette bir gün bu

   lâtifeci ruhların blöflerini de meydana çıkaracaktır.

   Ruhlada toplantı yapanların bu iddialarına karşı maddeci bilim adamlarının

   şimdilik dedikleri şudur: «Ölüp de beyninin dünya ile ilgili şeyleriyle yeniden

   dirilen yoktur. Bu iddialar zayıf kafalardan doğan düşünce fantomlarıdır».

   Ya, masaları tıkırdatanlar kimlerdir?

   İşte biz de bu şakacıları arayacağız. Haseplerini neseplerini keşfedemezsek de bu

   romanda kendileriyle teklifsizce görüşebileceğiz.

   Bu doğa evreninde her şeyin ucu sonsuzluğa çıkan bir bilmece içindeyiz. Sınırsız

   bilinmeyenlerle çevrilmişiz. Bu vücutlarımız, ruhlarımızı geçici olarak hapsetmek

   için örülmüş birer kafes midir?

   Bu ölmez sonsuzluk kuşu nerelerden gelerek mahpesine girdi? Ve tekrar uçunca

   nereye gidecek? Ölmez olan sonsuzdur da. Sonsuzluğa yaratılma anı düşünülmez.

   İspritizmacılar ruhu maddeden ayırıyorlar. Ama bu varsayılan şeyi o varlıkla o

   kadar kaynaşmış görüyoruz ki yağ bitince kandil sönüyor…

   Kadavrayı mezara yatırdıktan sonra imbikten geçer gibi ondan çıkardıkları ruhla

   iki dünya arasında ekran çeviriyorlar. Ruh gözlere görünmez madde dışı bir unsur

   iken, mezarda çürüdüğünü gördüğümüz cesetle yeniden ikisini birleştirerek akıl

   almaz türlü olaylar ortaya koyuyorlar. Tıpkı öteki dünya ile ilgili bir sinema…

   Bakıyorsunuz canlı, işitiyorsunuz dilli, dokunuyorsunuz bir şey yok…

   Çevreme yığdığım ciltlerde idrake isyan ettiren öyle acayiplikler okudum ki ya

   yazanların çıldırdıklarına ya da okuma sırasında kendi aklımı bozduğuma

   inanacağım geldi.

   Ortaya bilimsel, teknolojik, öyle ünlü olay tanıkları çıkarıyorlar ki bu sayın

   kişilerin karşısında insan:

   — Baylar, öyle şey olmaz, yalan söylüyorsunuz!

   Demeğe sıkılıyor.

   Onlar, anlattıklarında inanç adına gerçek iddia ediyorlar. Ben beynimin bütün

   gözeneklerini hayallere açarak bir roman yazıyorum. Cüretlilikte yarışarak onları

   geçersem cesaretimin mazur görüleceği umudundayım…

   Okudukları sürece bu sözümü hatırlamalarını okurlarımdan rica ederim. Bu roman

   «fantastique» dir. En dürüst biçimiyle gerçek değildir. Zaten gerçeğin kesin

   şekli de bulunmayan muammalardandır.

   5. 1. 1932
   Heybeliada

   Kaynak: Hüseyin Rahmi GÜRPINAR, ÖLÜLER YAŞIYOR MU?, Atlas Yay., 1972, İstanbul