Meşayıhı Kebir Tarikatin Büyük Şeyhler Zinciri

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • Meşayıhı Kebir Tarikatin Büyük Şeyhler Zinciri

   1. Şeyh Muhtar
   2. Şeyh Muhammed Osman Abdühül Burhani
   3. Şeyh Ahmed Arabiş Şernubi
   4. Şeyh Muhammed Sehavi
   5. Şeyh Musa Ebil imran
   6. Şeyh ibrahim Gurşud Dusuki
   7. Seyyidatina Fatimatiş Şazili
   8. Şeyh Abdülazizil Mekni bi Ebil Mecid
   9. Şeyh Ebul Hasaniş Şazili
   10. Şeyh Adusselam ibni Beşişe
   11. Şeyh Ahmed El Bedevi
   12. Şeyh Seyyid Abdükadiri Geylani
   13. Şeyh Ahmet Errufai
   14. Seyyid Ali Zeynel Abidin
   15. Seyyidatina Zeynep
   16. Seyyidina ve Mevlana imami Hüseyin
   17. Seyyidina ve Mevlana imami Hasan
   18. Seyyidatinas Seyyidete Fatimatüz Zehra
   19. Seyyidina ve Mevlana imami Ali R.A
   20. Seyyidina ve Mevlana imami Osman Bin Afvan R.A
   21. Seyyidina ve Mevlana imami Ömer ibnul Hattab R.A
   22. Seyyidina ve Mevlana imami Ebu Bekri Sıddık R.A
   23. Ziyadeten Fi Şerefil Mustafa S.A.V