Taylor Swift - Blank Space - Türkçe Çeviri

  Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen

  • Taylor Swift - Blank Space - Türkçe Çeviri   Taylor Swift - Blank Space - Türkçe Çeviri

   Nice to meet you, where you been?
   Tanıştığımıza memnun oldun,nerelerde kaldın?
   I could show you incredible things
   Sana inanılmaz şeyler gösterebilirdim
   Magic, madness, heaven, sin
   Sinir,delilik,cennet,günah
   Saw you there and I thought
   Seni gördüm ve şöyle düşündüm
   Oh my God, look at that face
   Aman Tanrım,şu surata bak
   You look like my next mistake
   Sıradaki hatama benziyorsun
   Love's a game, want to play?
   Aşk bir oyun,oynamak ister misin?
   New money, suit & tie
   Yeni para,takım elbise &kravat
   I can read you like a magazine
   Seni magazin gibi okuyabilirim
   Ain't it funny, rumors fly
   Komik değil mi ,söylentiler uçuşuyor.

   And I know you heard about me
   Farkındayım beni biliyorsun
   So hey, let's be friends
   Ne olmuş,hatdi arkadaş olalım
   I'm dying to see how this one ends
   Bunun nasıl biteceğini görmek için ölüyorum
   Grab your passport and my hand
   Pasaportunu al ve elini tut
   I can make the bad guys good for a weekend
   Kötü çocukları bir haftasonuna iyi yapabilirim
   So it's gonna be forever
   Yani bu sonsuza kadar mı
   Or it's gonna go down in flames
   Yada alevler içinde mi devam edecek
   You can tell me when it's over
   Bana ne zaman sona erdiğini söyleyebilirsin
   If the high was worth the pain
   Eğer sarhoşluğunj ağır basarsa
   Got a long list of ex-lovers
   Eski sevgililerinden uzun bir liste yapabiliriz
   They'll tell you I'm insane
   Onlar sana benim delirdiğimi söyleyecek
   Cause you know I love the players
   Çünkü bilirsin oyuncuları severim
   And you love the game
   Ve sende oyunu seversin
   Cause we're young and we're reckless
   Çünkü biz genciz ve umursamıyoruz
   We'll take this way too far
   Bu yolu çok uzağa götüreceğiz
   It'll leave you breathless
   Onlar seni nefessiz bırakacak
   Or with a nasty scar
   Ya da kötü bir yara ile
   Got a long list of ex-lovers
   Eski sevgililerinden uzun bir liste yapabiliriz
   They'll tell you I'm insane
   Onlar sana benim delirdiğimi söyleyecek
   But I've got a blank space baby
   Ama benim içimde bir boşluk var bebeğim
   And I'll write your name
   Ve oraya senin adını yazacağım
   Cherry lips, crystal skies
   Kiraz dudaklar, kristal gökyüzü
   I could show you incredible things
   Sana inanılmaz şeyler gösterbilirdim
   Stolen kisses, pretty lies
   Çalıntı öpücükler, tatlı yalanlar
   You're the King baby I'm your Queen
   Sen kralsın bebeğim bende senin kraliçen
   Find out what you want
   Ne istediğine kara ver
   Be that girl for a month
   Bir ay boyunca o kız ol
   Wait the worst is yet to come, oh no
   Bekle daha kötü tarafı gelmedi,oh hayır
   Screaming, crying, perfect storm
   Bağırma, ağlama, mükemmel fırtına
   I can make all the tables turn
   Tüm masaları ters döndürebilirim
   Rose gardens filled with thorns
   Gül bahçeleri dikenler ile doldu
   Keep you second guessing like
   Seni ikinci tahmin olarak tutmak şunun gibi
   "Oh my God, who is she?"
   "Aman Tanrım ,bu kız da kim?"
   I get drunk on jealousy
   Kıskançlıktan sarhoş oldum
   But you'll come back each time you leave
   Ama gittiğin gibi geri geleceksin
   Cause darling I'm a nightmare dressed like a daydream
   Çünkü sevgilim ben kabus gibi giyinmiş hayallerin gibiyim