Fatiha Suresi Türkçe Okunuşu ve Türkçe Anlami Arapça Okunuşu

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • Fatiha Suresi Türkçe Okunuşu ve Türkçe Anlami Arapça Okunuşu

   Fatiha Suresi Türkçe Okunuşu ve Türkçe Anlami Arapça Okunuşu

   Euzubillahimineşşeytanirracim
   Bismillahirrahmenirrahim

   Fatiha Suresi Arapça Okunuşu

   1- Bismillahirrahmânirrahîm.
   2- Elhamdü lillâhi rabbil'alemin
   3- Errahmânir'rahim
   4- Mâliki yevmiddin
   5- İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în
   6- İhdinessırâtel müstakîm
   7- Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

   Fatiha Suresi Türkçe Anlamı


   1- Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
   2- Hamd o âlemlerin Rabbi,
   3- O Rahmân ve Rahim,
   4- O, din gününün maliki Allah'ın.
   5- Ancak sana ederiz kulluğu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı, inayeti.
   6- Hidayet eyle bizi doğru yola,
   7- O kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba uğramışların
   ve o sapmışların yoluna değil.

   Fatiha Suresi Arapça Okunuşu