Ayetel Kürsi ve Anlamı nedir

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • Ayetel Kürsi ve Anlamı nedir   Ayetel Kürsi Türkçe Okunuşu

   Euzubillahimineşşeytanirracim
   Bismillahirrahmenirrahim

   Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum.
   la te'huzühu sinetünv vela nevm.
   lehu ma fis semavati ve ma fil ardz.
   men zellezi yeşfeu indehu illa bi iznih.
   ya'lemü ma beyne eydihim ve ma halfehüm.
   ve la yühıytune bi şey'im min ilmihi illa bi ma şa'.
   vesia kürsiyyühüs semavati vel ardz.
   ve la yeudühu hıfzuhüma ve hüvel aliyyül aziym.
   Sadakallahul aziym.

   Ayetel Kürsi Türkçe Meali

   Euzubillahimineşşeytanirracim
   Bismillahirrahmenirrahim

   Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır.
   Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku.
   Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur.
   İzni olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak kimdir?
   O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir.
   Onlar onun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar.
   Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır.
   (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.)
   Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez.
   O, yücedir, büyüktür.


   Ayetel Kürsi Arapça Okunuşu