Suchergebnisse

Suchergebnisse 1-20 von insgesamt 25.

 • Marifetnâme 5.Bölüm

  imageman - - Marifetname

  Beitrag

  Cooook Tesekkurler Ellerinize Saglik

 • Marifetnâme 33.Bölüm

  imageman - - Marifetname

  Beitrag

  Cooook Tesekkurler Ellerinize Saglik

 • Marifetnâme 35.Bölüm

  imageman - - Marifetname

  Beitrag

  Cooook Tesekkurler Ellerinize Saglik

 • Marifetnâme 38.Bölüm

  imageman - - Marifetname

  Beitrag

  Cooook Tesekkurler Ellerinize Saglik

 • Cooook Tesekkurler Ellerinize Saglik

 • Cooook Tesekkurler Ellerinize Saglik

 • Cooook Tesekkurler Ellerinize Saglik

 • Zamanla-Ashklar-Bitermish-Diyorlar.png Zamanla,Aşklar,Bitermiş,Diyorlar? Bir kadın anlatıyor: Kocam bir mühendisti. Onunla sâkin tabiatını sevdiğim için evlenmiştim. Bu sâkin adamın göğsüne başımı koymak içimi nasıl da ısıtırdı Gel gör ki iki yıl nişanlılık ve beş yıl evlilikten sonra bu sâkinlik beni yormaya başlamıştı. Eşimin -bir zamanlar çok sevdiğim- bu özelliği artık beni huzursuz ediyordu Sonunda kararımı ona da açıkladım: Boşanmak istiyordum Şaşkınlıktan gözleri açılarak ”niye?” diye sor…

 • Guslün Mekruhları Nelerdir?

  imageman - - Mekruh Olan Şeyler

  Beitrag

  Guslün Mekruhları Nelerdir? Abdestte mekrûh olan şeyler gusülde de mekruhtur. Fazla olarak gusül yaparken dua okumak ve kıbleye dönmek de mekruh görülmüştür. Gusülde bir uzuvdaki su ile diğer bir uzvu ıslatmak caizdir. Çünkü gusülde bütün beden tek uzuv sayılır. Bu durum abdestte câiz değildir. Abdest ,Alırken ,Mekruh ,Olan ,Şeyler 1 - Abdest aldığımız suyu gereksiz yere fazla harcamak yada az kullanmak. 2 - Gereksiz yere konuşmak, anlamsız hareketlerde bulunmak. 3 - Kirli pis olan bir yerde abd…

 • Haccın Yasakları ve Çeşitli Meseleler Hac veya Umre için ihrama girmiş olanların din yönünden yapmaları yasak olan şeylere “Cinayetü’l-Hac = Hac Yasakları” denir. Burada kasıd, yanılma, hataya düşme ve unutma birdir. (Şafiîlerce hata ve unutma cezası bağışlanmıştır.) Hac ve Umre’ye ait yasaklar (cinayetler) şu beş kısma ayrılır: 1)Yapılmalarından dolayı yalnız birer dem (koyun veya keçi) kurban edilmesi gereken cinayetler. Büluğ çağına ermiş olup da ihrama girmiş bulunan bir kimsenin bir uzvuna …

 • Namazda Mekruh Olan Şeyler (Namazın Mekruhları) Namazda yapılması hoş karşılanmayan davranışlara "namazın mekruhları" denir. Genel olarak namaz için öngörülmüş bulunan biçimsel yapıya aykırı olan davranışlar ile namazın gerektirdiği saygı, tâzim, tevazu, boyun bükme ve sükûnet haline de aykırı olan ve namazda kalbi meşgul edecek ve insanı ibadetin gerektirdiği kalp huzurundan ve huşûdan alıkoyacak davranışlar mekruh sayılmıştır. Namaz esnasında elbiseyle veya vücudun bir yeriyle oynamak gibi nam…

 • Abdest ,Alırken ,Mekruh ,Olan ,Şeyler 1 - Abdest aldığımız suyu gereksiz yere fazla harcamak yada az kullanmak. 2 - Gereksiz yere konuşmak, anlamsız hareketlerde bulunmak. 3 - Kirli pis olan bir yerde abdest almak. 4 - Abdestin sünnetlerini bırakmak, yapmamak. 5 - İhtiyaç hissetmediği halde başkasından yardım istemek. Şayet hastalık aza noksanlığı yada yaşlılık söz konusuysa böyle durumlarda yardım alınabilinir. ABDESTİ BOZAN ŞEYLER : 1 - Büyük ya da küçük tuvalet ihtiyacını gidermek, yellenmek.…

 • Orucluya Mekruh Olan Şeyler

  imageman - - Mekruh Olan Şeyler

  Beitrag

  Orucluya Mekruh Olan Şeyler ise oruçlunun su ile ıslatılmış misvak veya fırça kullanmasında hiç bir kerahet yoktur. Oruçlu iken diş macunu sürülmüş fırça kullanmakta ise, mutlak mânada kerahet vardır. Sakınılması icabeder. 2 - Oruçlu kimsenin, bir şey'in tadına bakması mekruhtur. Ancak kocası çok titiz ve huysuz olan kadınlar boğazlarına kaçırmamak şartıyla pişirdikleri yemeğin tadına, tuzuna bakabilirler. 3 - Oruçlu kimsenin abdest alırken ağzına, burnuna su almakta mübalâğa göstermesi, ağzını …

 • Cennetlikler Kimlerdir?

  imageman - - islami Dini Bilgiler

  Beitrag

  15_4548.gif Cennetlikler Kimlerdir? Kur'an ve Sünnet'te ifade buyrulduğuna göre, peygamberlerin davetine uyup iman eden ve amel-i sâlih işleyen kimseler Cennet'e gireceklerdir. Bu kimseler Cennetliktir. Esasen Allah'a ve insanlara karşı görevlerini yerine getirmekle insan daha dünyada iken manevî bir huzura kavuşur, maddî refah sağlanır ama tam manasıyla huzur ve kardeşlik Cennet'te gerçekleşir: "Takva sahipleri, elbette Cennet'lerde ve pınarlardadırlar. Girin oraya selâmetle, emin olarak. Biz, …

 • Kur'ân-ı Kerim'de Huriler

  imageman - - islami Dini Bilgiler

  Beitrag

  Huriler Gözleri iri ve siyahı çok siyah, beyaz kısmı da çok beyaz olan, Cenâb-ı Allah'ın, cennetliklere vadetmiş olduğu güzel kızlardan her biridir. Kur'ân-ı Kerim'de Huriler "Müttakiler güvenli bir yerde; bahçelerde ve pınar başlarındadırlar. İnce ipekten ve parlak atlastan giyinerek karşılıklı otururlar. Böylece biz onları, siyah iri gözlü hûrîlerle evlendirmişizdir." (Duhan,51-54). "Müttakilere kurtuluş, başarıya ulaşma, bahçeler, bağlar, göğüsleri tomurcuklanmış yaşıtlar ve dolu dolu kadehle…

 • Cennettin Tabakaları

  imageman - - islami Dini Bilgiler

  Beitrag

  İbn Abbâs (r.a.)'dan gelen bir rivayette, Cennetin yedi tabakası olduğu haber verilmektedir. Bu tabakalardan her birinde, müminlerin yaptıkları iyi işler karşılığında girecekleri veya yükselecekleri derece veya mertebeler vardır. Bunlar: 1-Nâim Cenneti: "Beni Cennetü'n-Nâim'in varislerinden kıl... " (Şuârâ, 85) (Ayrıca bk. Mâide,65; Tevbe, 21; Yunus, 9) 2-Adn Cenneti : "Şüphesiz ki, iman edenler ve güzel amel işleyenler yok mu, işte onlar mahlûkatın en hayırlısıdırlar. Onların mükâfâtı Rableri k…

 • Edison Cennete Girecek mi?

  imageman - - islami Dini Bilgiler

  Beitrag

  edison1.jpg 3_19.gif 3_85.gif 9_80.gif 9_84.gif Bazı ilericiler, çağdaşlar, uygarlıkçılar tutturmuşlar, “Edison ampulü icat etti, daha nice icada imza attı, insanlığa faydası çoktur, böyle bir adamı Müslüman olmadığı için cennete sokmamak olur mu” gibi laflar ediyorlar. Bilsinler ki: Edison’un varlık problemi, Tanrı, din konusundaki inanç ve görüşleri sadece İslâm’a değil, bütün dinlere aykırıdır. O, İslâm dinine göre de, Yahudiliğe göre de, Nasranîliğe göre de Cennete giremez. Ampulü ve fonogr…

 • Cennet & Cehennem

  imageman - - islami Dini Bilgiler

  Beitrag

  Cennet Cennet… Cehennem üzerine kurulmuş sırat ile geçilen gizemli hayat. Hz. Adem’in yasak ağacın meyvesinden yediği için dünyaya gönderildiği adres… İçinde bulunan bitki ve ağaçların gölgesiyle kaplanmış yerle gök arası geniş bir meyvelik bahçe. İman edip sâlih amel işleyenlerin ebedî âlemdeki makamı… Rablerinin huzuruna suçlu olarak varmaktan korkanların ve nefsini hevasından arındıranların konağı. Allah’ın rızasını kazananlar için mükafat olarak hazırlanmış hoş bir mekan. Altlarında ırmaklar…

 • Musa aleyhisleam ile ümmeti denize varinca, dikildiler kaldilar ve musa dediki: Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmenirrahim Rabbi edhilni müdhale sidgin,ve eahricni muhrece sidgin, vecalani min ledünke sultanen nasiyra. Ey başina ahirzaman dumanlari cökmüş ve ahirzaman fitnelerine bulanmiş insanlik bu küfür ve cibilliyatinin deryalara dönmüş olan karanlik denizini yarmak icin hep birlikde bizde musa ve ümmetinin duasini edelim ve diyelimki Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahm…

 • Şafii mezhebinde Av-Kesimler-Yiyecekler-Kurban-Akika Kesilmesi mümkün olan hayvanın kesimi boynun üst çukuru ve bo­ynun alt çukurudur. Kesilmesi mümkün olmayan hayvanın kesimi ise mümkün olan şekil­lerle onun yaralanmasıdır. Tam bir kesim dört şeyle olur; Bunlar; nefes borusu, yemek borusu ve iki boyun damarıdır. Kesimde kâfi miktar ise nefes ve yemek borusunun kesilmesidir. Eğitilmiş ve yaralayıcı her yırtıcı hayvanla ve yırtıcı kuşlarla avlamak caizdir. Eti yenmesi helal olan hayvanların şer´i…