Giriş yapmadınız.

  • Giriş

Sayın ziyaretçi, Raşit Tunca Board sitesine hoş geldiniz. Eğer buraya ilk ziyaretiniz ise lütfen yardım bölümünü okuyunuz. Böylece bu sitenin nasıl çalıştığı konusunda ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz. Eğer sitenin tüm olanaklarından faydalanmak istiyorsanız, kayıt yaptırmayı düşünmelisiniz. Bunun için kayıt formunu kullanabilir ya da bu bağlantıya giderek kayıt işlemi hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz. Eğer önceden kayıt yaptırdıysanız buradan giriş yapabilirsiniz.

Karoglan

Kurucu-Admin

  • "Karoglan" bir erkek
  • Konuyu başlatan "Karoglan"

Mesajlar: 6,950

Hakkımda:


KAROGLAN

Konum: Avusturya

Meslek: EBT -EiT

  • Özel mesaj gönder

1

Friday, August 11th 2017, 12:27pm

Bazı Tesbih ve Duaların ManalarıBazı tesbih ve duaların manalarıSual: Namazda ve günlük hayatta okuduğumuz aşağıdaki duaların manaları nedir?

CEVAP

Kısaca yazalım:Allahü ekber:

Allah büyüktür. [Allahü teâlâ, zihne gelen her şekilden ve hayallerden
ve yarattığı mahluklara benzemekten uzak ve kâmillikle vasf olunan her
şeyden, daha büyüktür.]Sübhane rabbiyel azim:

Azim olan Rabbimi bütün noksanlıklardan tenzih ederim. [Her şeyden büyük
olan Rabbimi her türlü ayıp ve noksan sıfatlardan münezzeh ve mukaddes
bilirim.]Semiallahü limen hamideh:

Allahü teâlâ kendisine hamd edeni işitir, bilir.Rabbena lekel hamd:

Rabbim sana hamd olsun.Sübhane rabbiyel a’la:

Her şeyden yüksek, yüce olan Rabbimi bütün noksan sıfatlardan münezzeh ve mukaddes bilirim.Esselamü aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü:


Huzur ve selamet, Allahü teâlânın rahmeti ve bereketi sizin üzerinize olsun.Allahümme entesselam ve minkesselam tebarekte ya zelcelali vel ikram:


Ya Rabbi sen selamsın, selam da sendendir [bütün afetlerden sen korursun]. Yüceltilmeye ve saygıya layık olan sensin.İstigfar: Estagfirullah: Allah’ım beni affet.İstigfar duası: Estagfirullah el-azim ellezi la ilahe illa hüv elhayyel kayyume ve etübü ileyh:

Büyük Allah’ım, günahlarımı affet. Her şeyi yoktan var eden ve her an varlıkta durduran, yalnız Sensin! Sen hep varsın!Estagfirullah min külli ma kerihallah:

Ya Rabbi, razı olmadığın, beğenmediğin şeylerden, yaptıklarımı af et, yapmadıklarımı da yapmaktan koru!Tehlil:

La ilahe illallah veya (La ilahe illallahü vahdehü la şerike leh, lehül-mülkü ve lehül-hamdü ve hüve alâ külli şeyin kadir):

Allah’tan başka ilah yoktur. O tektir ve ortağı yoktur. Mülk onundur. Hamd edilmeye layık olan Odur. Onun her şeye gücü yeter.Sübhane rabbiyel aliyyil a’lel vehhab:


İhsanı bol olan yüce Rabbimi tenzih ederim.Allahümmahşurna fi zümretissalihin:

Allah’ım bizi salihlerle haşret.Tesbih: Sübhanallah: Allah’ım seni noksan sıfatlardan tenzih ederim.

Tekbir: Allahü ekber: Allah büyüktür

Tahmid: Elhamdülillah: Allah’a hamd, şükrederim

Temcid: Lâ havle velâ kuvvete illâ billah: Her türlü kuvvet ve kudret ancak Allah’tandır.Âmin: Kabul et ya Rabbi.La ilahe illallah:

Allah’tan başka ilah yok demektir. Yani İbadet olunmaya hakkı olan,
yalnız Allahü teâlâdır, hak üzere başka mabud yoktur. Her şeyi yaratan
bir Allah vardır, ortağı ve benzeri yoktur.Muhammedün Resulullah:

Muhammed aleyhisselam Allahü teâlânın resulüdür.Kelime-i tevhid:

La ilahe illallah Muhammedün Resulullah:

Allah’tan gayri ilah yoktur. Muhammed aleyhisselam Onun resulüdür.Kelime-i şehadet:


Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü:

Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın Allah’ın kulu
ve Resulü olduğuna şehadet ederim. Yani görmüş gibi bilir ve bildiririm
ki, Allahü teâlâdan başka, varlığı lazım olan, ibadet ve itaat olunmaya
hakkı olan, hiç ilah, hiçbir kimse yoktur. Yine görmüş gibi bilir,
bildiririm ki, Muhammed aleyhisselam, Allahü teâlânın kulu ve son
Peygamberidir. [Onun gönderilmesi ile, Ondan önceki Peygamberlerin
dinleri tamam olmuş, hükümleri kalmamıştır. Sonsuz mutluluğa kavuşmak
için, ancak Ona uymak lazımdır. Onun din ile ilgili her sözü, Allahü
teâlâ tarafından kendisine bildirilmiştir. Hepsi doğrudur. Yanlışlık
ihtimali yoktur.]

Rabbenâ âtinâ fid-dünyâ haseneten ve fil-âhireti haseneten vakınâ azaben-nâr:

Ey Rabbimiz, bize dünya ve ahirette iyilik ver, bizi Cehennem azabından koru!Rabbenağfirlî veli vâlideyye ve lil-mü’minine yevme yekumul hisab:

Ey Rabbimiz, kıyamette hesap olunacağı gün beni, ana-babamı ve müminleri bağışla!Salevat: [En kısası]

Allahümme salli alâ Muhammed ve alâ âli Muhammed:


Allah’ım Muhammed aleyhisselama ve Onun âline salat-ü selam olsun.Telbiye:


Lebbeyk Allâhümme lebbeyk, lebbeyke lâ şerîke leke lebbeyk, innel hamde venni’mete leke vel mülk, lâ şerîke lek:

Buyur emret, ey varlığı mutlak lazım olan Allah’ım, emrine hazırım ve
ilahi iradene itaat ederim. Senin benzerin ve ortağın yoktur.Teşrik tekbiri:

Allahü ekber, Allahü ekber. La ilahe illallah. Vallahü ekber, Allahü ekber ve lillahil-hamd:

Allah büyüktür, Ondan başka ilah yoktur, hamd ancak Allah içindir.Sabah ve akşam okunan iman duası:


Allahümme inni euzü bike min en üşrike bike şey-en ve ene alemü ve estağfirü-ke li-ma la-alemü inneke ente allamül-guyub:

Allah’ım bilerek şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmeyerek koştumsa beni affet, Sen her şeyi bilirsin.Yemek duası:


El-hamdü-lillahillezi eşbeana ve ervana min-gayrı-havlin minna ve la
kuvveh. Allahümme at'imhüm kema at'amuna. Allahümmerzukna kalben
takıyyen, mineşşirki beriyyen lâ kâfiren ve şakıyyen velhamdülillahi
rabbilâlemin:

Bizim gücümüz kuvvetimiz olmadan, bizi nimetleri ile doyuran ve
susuzluğumuzu gideren Allahü teâlâya hamd olsun. Ya Rabbi, bize bu
yemeğin hazırlanmasında emeği geçen ve bize bu nimetleri ikram edenlere
sen de ikram et. Ya Rabbi, bizim kalbimizi şirk ve kötülüklerden koru.
Bizlere, dinimizin emirlerine uyan bir kalb nasip eyle.Şükür duası:

Allahümme mâ esbaha bi min nimetin ev bi-ehadin min halkıke, fe minke vahdeke, lâ şerike leke, fe lekel hamdü ve lekeşşükür:

Ya Rabbi, bana ve diğer yarattıklarına verdiğin maddi ve manevi
nimetlerin sabaha (akşama) kadar bizim yanımızda kalması yalnız
Sendendir. Senin ortağın yoktur. Sana hamd ve şükrediyoruz.

[Akşam okurken (Mâ esbaha) yerine (Mâ emsa) demelidir.]Peygamber efendimizin çok okuduğu dua:

Allahümme inni eselükes-sıhhate vel-afiyete vel-emanete ve hüsnel-hulkı verrıdae bilkaderi birahmetike ya Erhamerrahimin:

Ya Rabbi, senden, sıhhat ve afiyet ve emanete riayet etmek [hıyanet
etmemek] ve güzel ahlak ve kaderden razı olmak istiyorum. Ey merhamet
sahiplerinin en merhametlisi! Merhametin hakkı için, bunları bana ver!Öfkelenince okunacak dua:

(Allahümmağfir li-zenbi ve ezhib gayza kalbi ve ecirni mineşşeytan:

Ya Rabbi! Günahımı af eyle. Beni kalbimdeki öfkeden ve şeytanın vesvesesinden kurtar.Biri ölünce okunan âyet:


İnna lillah ve inna ileyhi raciun:

"Elbette biz, Allahü teâlânın kuluyuz, ölümden sonra dirilerek yine Ona döneceğiz."Dinde sebat edip son nefeste iman ile ölmek için:

Allahümme, ya mukallibel kulüb, sebbit kalbi, alâ dinik:

Ey büyük Allah’ım, kalbleri iyiden kötüye, kötüden iyiye çeviren, ancak
Sensin. Kalbimi, dininde sâbit kıl, dininden döndürme, Müslümanlıktan
ayırma!Tecdid-i iman ve nikah duası:

Allahümme innî ürîdü en üceddidel-îmâne ven-nikaha tecdîden bikavli la ilahe illallah Muhammedün Resulullah:

Ya Rabbi, la ilahe illallah Muhammedün Resulullah diyerek imanımı ve nikahımı tazeliyorum.Sübhaneke’nin manası:

Ey Allah’ım! Seni noksanlıklardan tenzih eder, bütün kemal sıfatlarıyla
tavsif ederim. Sana hamd ederim. Senin ismin yücedir. (Ve Senin şânın
her şeyin üstündedir). Senden başka ilah yoktur.Ettehıyyatü’nün manası:

Her türlü hürmet, salevat ve bütün iyilikler Allah’a mahsustur. Ey
Nebiy-yi zişân! Allah’ın selam, rahmet ve bereketi senin üzerine olsun.
Selam, bizim ve Allah’ın salih kullarının üzerine olsun. Şehadet ederim
ki, Allah birdir ve yine şehadet ederim ki, Muhammed (aleyhisselam) Onun
kulu ve resulüdür.Allahümme salli’nin manası:

Ey Allah’ım! İbrahim’e “aleyhisselam” ve âline rahmet ettiğin gibi,
(Efendimiz) Muhammed’e “aleyhisselam” ve âline de rahmet eyle. Muhakkak
sen Hamid ve Mecidsin.Allahümme barik’in manası:

Ey Allah’ım! İbrahim’e “aleyhisselam” ve âline bereketler ihsan ettiğin
gibi, (Efendimiz) Muhammed’e “aleyhisselam” ve âline de bereketler ihsan
eyle. Muhakkak sen Hamid ve Mecidsin.Kunut duasının manası:


Ey Allah’ım! Biz senden yardım dileriz. Sana istigfar ederiz. Senden
hidayet isteriz. Sana iman ederiz. Sana tevbe ve sana tevekkül ederiz.
Bütün hayırlarla seni överiz. Sana (nimetlerine) şükreder, küfran-ı
nimet etmeyiz. Sana karşı fısk ve fücur edeni atar ve terk ederiz.Ey Allah’ım! Ancak sana ibadet eder, namaz kılar, secde eder, sana koşar
ve iltica ederiz. Rahmetini reca (ümit) eyler ve azabından korkarız.
Çünkü senin azabın gerçeği örten kâfirlere mutlaka ulaşır.Âyet-el kürsi’nin meali:


(Allah, Ondan başka ilah olmayan, kendisini uyuklama ve uyku tutmayan,
diri, her an yaratıklarını gözetip durandır. Göklerde olan ve yerde olan
ancak Onundur. Onun izni olmadan katında şefaat edecek kimdir? Onların
işlediklerini ve işleyeceklerini bilir, dilediğinden başka ilminden
hiçbir şeyi kavrayamazlar. Hükümranlığı gökleri ve yeri kaplamıştır,
onların gözetilmesi Ona ağır gelmez. O yücedir, büyüktür.) [Bekara 255]Allahümmağfirlî


Sual: Uykudan uyanınca veya her fırsatta söylenen Allahümmağfirlî ne demektir?

CEVAP

Allahümme, (Yâ Allah) demektir. Yâ kelimesi hitaptır. Allahümmağfirlî, (Yâ Rabbî, beni affet!) manasındadır.

israNUR

Bayan-Mod

  • "israNUR" bir kadın

Mesajlar: 1,383

Konum: Avusturya

Meslek: Arbeiter

Hobiler: Müzik,karakalem resim,basteln,film,anime,

  • Özel mesaj gönder

2

Friday, August 11th 2017, 12:27pm

Teşekkür ederim paylaştığın için ellerine sağlık.

Yer Imleri:

Boardumuzda Neler Var

rasittunca.com - Dini - islami - Dini Resim - FIKIH - Kuran - Sünnet - Tasavvuf - BAYRAK - Milli - Eğlence - PNG - JPEG - GIF - WebButtons - Vaaz - Sohbet - Siyeri Nebi - Evliyalar - Güzel Sözler - Atatürk - Karoglan Hoca - Dini Bilgi - Radyo index - Sanal Dergi