Giriş yapmadınız.

  • Giriş

Sayın ziyaretçi, Raşit Tunca Board sitesine hoş geldiniz. Eğer buraya ilk ziyaretiniz ise lütfen yardım bölümünü okuyunuz. Böylece bu sitenin nasıl çalıştığı konusunda ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz. Eğer sitenin tüm olanaklarından faydalanmak istiyorsanız, kayıt yaptırmayı düşünmelisiniz. Bunun için kayıt formunu kullanabilir ya da bu bağlantıya giderek kayıt işlemi hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz. Eğer önceden kayıt yaptırdıysanız buradan giriş yapabilirsiniz.

Karoglan

Kurucu-Admin

  • "Karoglan" bir erkek
  • Konuyu başlatan "Karoglan"

Mesajlar: 6,950

Hakkımda:


KAROGLAN

Konum: Avusturya

Meslek: EBT -EiT

  • Özel mesaj gönder

1

Friday, August 11th 2017, 12:26pm

"Allahum mahşurne fi zuratis salihin" Ne Demekdir Açıklar mısınız?"Allahum mahşurne fi zuratis salihin" Ne Demekdir Açıklar mısınız?Bu duanın meali "Ey Allah'ım bizi salih kullarınla haşret" demektir.Bir
haşır vardır.Bir de neşir.Haşır: Allah'ta toplanmamızdır.Bütün bu
alem,sonunda Allah'ta toplanacaktır.İşte o toplantıda,salih kullarını
huzuruna nasıl kabul etmiş isen,bizleri de öyle kabul et
diyoruz.Peki,salih ne demektir?Bütün mü'minler,evliyalar,peygamberler,bunların hepsinin ilk adı (ilk
özelliği) salihtir.Bunun tersi de dalalettir.Onun için,Fatihayı
Şerifte,yollarını şaşırmış,dalalete düşmüş kişilerden bizi eyleme,diye
dua ederiz.Bir insan nasıl salih kul olabilir? Hak Teala Hazretleri,Kur'an-ı
Kerim'in de bir çok peygamberleri övdü ve o peygamberler ki (Salih bir
kul idi) diyor.Bir insan,salih olmayınca onun mü'minliği de taklit
olur.Peki,bir insan nasıl salih olabilir? Bir insan,Allah'a iman
ettikten sonra ki evvela iman gelir.Bununla beraber Allah'ın emir ve
yasaklarını da gözetir,emirlerini yapar yasaklarından kaçınır.Fakat
amelinin salih olabilmesi için,ayeti kerimede buyrulduğu gibi (Ellezine
yezkurunallahe kıyamen ve kuuden ve ala cunubihim) Cenabı Allah akıl ve
kalb sahiplerini,bu ayeti kerime ile beyan ediyor.Ayeti Kerimenin meali: "O akıl sabipleri Allah'ı ayakta
zikrederler,oturdukları zaman zikrederler,yattıkları zaman da
zikrederler." İşte kalbini böylece zikre alıştıran bir kimse salih kul
olur.Peki ayeti kerimede neden böyle "ayakta iken,otururken ve yatarken"
buyruluyor? İnsan bünyesi bu üç mertebeyle yapılmıştır.Bir kişi ya
ayakta olur veya oturur ve yahutta yatar.Çünkü,bir insan bu üç halin
dışında bulunamaz.Böyle kimseler,bu üç halde de Rabbini unutmazlar ve
daima anarlar.Süleyman Çelebi Hazretleri,Mevlüdü Şerifinde aşağıdaki beyitleri bu ayeti kerimeye dayanarak yazmıştır.Her nefeste Allah adın de müdam

Allah adıyla olur her iş tamamDemek ki,bu ayakta durmak,oturmak ve yatmak,her nefesi teşkil
ediyor.İnsan,bu üç mertebeden başka bir mertebeye giremez.Hangi
mertebede olursa olsun,Rabbini unutmayıp daima anar ve bu anmasıyla da
dalaletden kurtulur,salih bir kul olur.Duadaki (Allahüm mahşurna fi
zümratissalihıyn) "Ey Allah'ım bizi salih kullarınla beraber haşret"
denilmesinin hikmeti budur.Peki,buradaki salih kullar kimmiş? Salih kullar zikri daim sahipleridir.
Kimler, Allah'ı hiç unutmuyor daima anıyorsa salih kullar onlardır.Bu
salih kulların da,her ne kadar,daha evvelden bir inançları var idiyse
de,bu inançları taklit idi.Salih olmakla beraber,hakiki bir imana
terakki edecektir.İmanı,kamil olacaktır.Yani olgun imana
erişecektir.Çünkü iman üç bölümdür.Birincisi, Taklit İman,

İkincisi, İstidlali İmanÜçüncüsü, Tahkik İmanAncak tahkik imana erişebilen bir kimse,salih kul olduğu için,bizlere
öğüt şudur.Siz bana yalvarınız ve deyiniz ki: Ey Allah'ım,bizi
Salihlerle beraber haşret.İşte,kişi bu salihlikten sonra Mü'mini kamil
olur.Arifi Billah olur,Veliyullah olur.Peygamberlik devri geçtiğine
göre,şimdiki asırda salihlerin en son varacağı mertebe evliya
olmaktır.Bu evliyalığın bittiği yerde enbiyalık başlar.Peygamberlik
başlar.Fakat Hak Teala Hazretleri peygamberliği,Hz.Peygamberimizle
nihayete eriştirmiştir.Hz.Muhammed den sonra başka bir peygamber
gelmeyecektir.Yalnız,varisleri olan veliler,kıyamete kadar bakidir.Peygamber Efendimizden sonra gelen bu velilere teşria nebileri
denir.Resulullah Efendimizin risaletini ve getirdiği şeriatı koruyan,
bunlar olacaktır. Bu şeriatı koruduklarından dolayı, bunlara Nebi
denilmektedir.Niyazi Mısri Hz.yazmış olduğu bir risalesinde İmamı Hasan ve İmamı
Hüseyin Efendilerimizin nübüvvetlerine kail oldu.Yani,bunların nebi
olduklarını risalesinde yazdı.O asırda Hüdai Mahmud Hz.var idi. Bu
risaleyi okumasıyla itiraz etti. Dedi ki, Peygamberlik Hz.Muhammed ile
nihayet buldu. İmamı Hasan ve İmamı Hüseyin Efendilerimiz Peygamber
Efendimizden sonra oldukları için bunlar nebi değildir. Aralarında
ihtilaf çıktı. Bu nifak arttı, o kadar uzadı ki son merhaleye geldi.Mısri Niyazi Efendi Hazretleri,o zamanın padişahı Sultan Ahmet'e bir
mektup yazdı. Fırınını yaktır,Hüdai Mahmud Hazrelerini de çağır.Ben de
geleceğim,o yanar fırına gireceğiz.Ben,yazmış olduğum risalemde haksız
isem fırın beni yaksın,fakat haklı isem onu yaksın,dedi.Bu durum
karşısında Sultan Ahmet,Hüdayi Mahmut Efendi'yi çağırdı ve Niyazi seni
fırına davet ediyor girebilir misin? dedi.Giremem dedi.Peki,ya
müritlerinden herhangi birisi girebilir mi? Onlar da giremez dedi.İşte
burada Niyazi Efendi Hazretleri divanında buyuruyor:Yakın yalınlı külhanı

Atın demirini frengiliÇoktan arardım ben bunuYa o beni ya ben onuBu risale,19.asıra raslıyor.İstanbul'da bu risaleler piyasada iken
şeyhülislama müracaat ediyorlar.Efendim,şeriatımıza muhalif şöyle bir
risale var.İmamı Hasan ve İmamı Hüseyin Efendilerimizin nübüvvetlerinden
bahsediyor.Bu risaleleri toplatalım mı? Yoksa serbest mi bırakalım? Bu
durum karşısında Şeyhülislam,risaleyi Hoca Efendiye verip tetkik
etmesini istiyor.Pir Efendimiz tetkik ettikten sonra, "Niyazi Efendi
haklıdır,serbest bırakılsın" diyor.Bu cevap karşısında şeyhülislam,aman
hocam nasıl olur,peygamberlik Resulullah Efendimizde son buldu. Aynı
zamanda bu ayeti kerime ile sarihtir. (Ma kane Muhammedün eba ehadin min
ricaliküm velakin Resulallahi ve hatemen nebiyyin) Bunun türkçe anlamı
"Muhammed hiçbir erkeğin babası olmadı. Erkek evladı olmadığı için
erkeklerden ona baba diyen olmadı.Fakat o peygamberlerin sonuncusu ve
Allah'ın elçisidir." Bu ayeti kerime,Resulullah Efendimizden sonra başka
bir peygamber gelmeyeceğine işarettir.Bu konuşmaların sonunda Pir Efendimiz Şeyhülislama dedi ki:
Nübüvvet,yani peygamberlik iki kısımdır.Bir peygamberlik vardır,onlara
risalet peygamberleri derler. Onlar şeriat getirici
peygamberlerdir.Allah onlarla beraber kitap da gönderir.İşte böyle bir
peygamber gelmeyecektir.İkinci bir peygamberlik vardır ki bunlara Nübüvveti Teşria sahipleri
denir. Onlar, dünya durdukça vardır. İşte, bunlar peygamberlerin
varisleri olan velilerdir. Peygamberimizin zahir ve batın ilmini devam
ettirenlerdir.Bunun yanında,hocalar da peygamberlerin
varisleridir,vekilidir.Ama,yalnız şeriat hususunda.Bu iş,yalnız şeriatla
değil,bu şeriatın bir de hakikatı var.Hakikatı da bulmak için ayrıca
bir ilim lazımdır.Kur'an-ı Kerimde bu ilme,Ledün ilmi deniliyor.İşte,bu
ilmi öğrenmesi için Cenabı Hak Hz.Musayı Hızır'a gönderdi.Bu gibi
Hızırlar Nübüvveti Teşria sahipleridir.Peygamberimizde zahir ilmi olduğu gibi,batın ilmi de mevcut idi.Batın
ilmi için bir hadisi şerif vardır. (Li meallahi vaktün la yeseuni fihi
melekün mukarrabün vela nebiyyün mürselün) "Benim Allah'la öyle bir
vaktim vardır ki ne bir meleki mukarrep yani Allah'ın en yakın melekleri
ne de bir nebiyy mürsel,benim o sırrıma agah olurlar." Bu, Resulullah
Efendimizin Mahmut Makamının bir neticesidir.Bu ilmi ve anlayışı,Hak
Teala Hazretleri Resulullah Efendimizden başka birine
bahşetmedi.Resulullah Efendimiz, bu ilme sahip olmasıyla,dünyada bütün
insanlara rahmet ettiği gibi,alemi ahirette de şefaat edecektir.Cenabı
Allah'tan dileyelim,isteyelim,niyaz edelim ki,bizi de onun şefaatinden
mahrum etmesin.(AMİN)----

DuaAllah’ım!

Bizi en hayırlı kullarınla haşret. Kulaklarımız, gözlerimiz ve kuvvetimizle bize hayat vereceğin şeyler almamızı ihsan et.

Bu kazanacağımız hayırlı şeyleri arkamızdan bize varis kıl. Bize zulmedenlerden intikamımızı al.

Bize düşmanlık edenlere karşı bize yardım et.

Günahlarımızı affet. Bela ve musibetlerimizi defet. Hastalarımıza şifa
ver. Gönüllerimizi nurlandır.İhtiyaçlarımızı yerine getir.

Ecdat ve evlatlarımıza merhamet et. Allah’ım, şu geçici dünyayı en büyük kaygımız ve ilmimizin son hedefi kılma.

Bize dînî ve dünyevî musibetler verme. Günahlarımız yüzünden bize merhamet etmeyecekleri bize musallat etme. Bize rızık ver.

“Ey zayıfların yardımcısı,

Ey fakirlerin hazinesi,

Ey gariplerin sahibi,

Ey dostların yardımcısı,

Ey düşmanların kahredicisi,

Ey gökleri yükselten,

Ey belaları kaldıran,

Ey dostların can yoldaşı,

Ey takvâ sahiplerinin sevgilisi,

Ey zenginlerin ma’budu”

Âlem-i İslâm’a bir ferec ver, bir saadet ver, bir necat ver!“Allah’ım Sen Melik, Hayy, Kayyum, Hak ve Mübînsin.

Senden başka ilâh yoktur. Sen benim Rabbimsin. Beni Sen yarattın. Ben Senin kulunum.

Allah’ım Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederiz.

Bütün hamd ve senâ, minnet ve şükür Allah’a mahsustur.

Ey Allah’ım, ey Rabbimiz!

Bizi Cehennem ateşinden halas eyle, muhafaza et, necat ver.

Allah’ım bize afiyet ver, bizi affet, bizi iyilerle birlikte pâk ve temiz diyarın olan Cennete koy.

Bunu sadece affınla yap, ey kullarını azaptan koruyan Mücîr!

Fazl ve kereminle olsun, ey bütün günahları bağışlayan Gafûr!

Ben, şu kıymetli ve şerefli isimlerinin, şu yüce ve latif sıfatlarının hakkı için istiyor ve yalvarıyorum ki,

Efendimiz Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm’a onun yaptığı iyilikler sayısınca salât ve selam eyle!

Allah’ım bizi gazabınla öldürme, ibret verici azabınla helâk etme. Bundan önce bizi affet, ey merhametlilerin en merhametlisi!

Allah’ım bize ilmini öğret, isim ve sıfatlarının hakkında bize anlayış ver, bize yardımının zırhını kuşandır.

Allah’ım, bizi Sana şükreden, Seni zikreden, Sana doğru kaçan, Sana
itaat eden, Sana tevâzuyla boyun eğen, Sana kusurunu bilerek yalvaran ve
Sana tevbe eden kimseler eyle.

Allah’ım, tevbemizi kabul eyle, ruhumuzu yıka, temizle, sözlerimizi
doğrult, göğsümüzdeki kinleri gider, kalplerimizden intikam, kin ve
düşmanlığı temizle.”

israNUR

Bayan-Mod

  • "israNUR" bir kadın

Mesajlar: 1,383

Konum: Avusturya

Meslek: Arbeiter

Hobiler: Müzik,karakalem resim,basteln,film,anime,

  • Özel mesaj gönder

2

Friday, August 11th 2017, 12:26pm

Teşekkür ederim paylaştığın için ellerine sağlık.

Yer Imleri:

Boardumuzda Neler Var

rasittunca.com - Dini - islami - Dini Resim - FIKIH - Kuran - Sünnet - Tasavvuf - BAYRAK - Milli - Eğlence - PNG - JPEG - GIF - WebButtons - Vaaz - Sohbet - Siyeri Nebi - Evliyalar - Güzel Sözler - Atatürk - Karoglan Hoca - Dini Bilgi - Radyo index - Sanal Dergi