Giriş yapmadınız.

  • Giriş

Sayın ziyaretçi, Raşit Tunca Board sitesine hoş geldiniz. Eğer buraya ilk ziyaretiniz ise lütfen yardım bölümünü okuyunuz. Böylece bu sitenin nasıl çalıştığı konusunda ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz. Eğer sitenin tüm olanaklarından faydalanmak istiyorsanız, kayıt yaptırmayı düşünmelisiniz. Bunun için kayıt formunu kullanabilir ya da bu bağlantıya giderek kayıt işlemi hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz. Eğer önceden kayıt yaptırdıysanız buradan giriş yapabilirsiniz.

Karoglan

Kurucu-Admin

  • "Karoglan" bir erkek
  • Konuyu başlatan "Karoglan"

Mesajlar: 6,950

Hakkımda:


KAROGLAN

Konum: Avusturya

Meslek: EBT -EiT

  • Özel mesaj gönder

1

Wednesday, April 12th 2017, 6:39am

Çorapsız Yalın Ayakla Namaz Kılmak Mekruh mudur?Çorapsız Yalın Ayakla Namaz Kılmak Mekruh mudur?

Cevap: Namaz ibadeti her Müslüman için en önemli ibadetlerden biridir. Bu nedenle her detay önemlidir. Zira bu nedenle İslam alimlerimiz en ufak detayı dahi ince bir hassasiyet ile araştırmışlar ve biz Müslümanların ibadetlerini en güzel bir şekilde icra edebilmeleri için bilgilendirmişlerdir. Şimdi bu konuda ki hadis i şerifleri aktararak bu konuda bir açıklama yapalım.

Ebu Davud ve Nesai şu hadisi de rivayet etmişlerdir: “Hazreti Peygamber (s.a.v) Mekke’nin fetih gününde nalınlarını sol yanına koyarak (çıplak ayakla) namaz kıldı.”(bk. Ebu davud,89). (Nalın: pabuç, ayakkabı)
Bu rivayetlerden anlaşılıyor ki, çıplak ayakla namaz kılmak mekruh değildir. İmam Nevevi, şöyle buyurmuştur “Şafi Mezhebi’nde en kuvvetli görüşe göre, çıplak ayakla namaz kılmak müstehaptır sünnettir.” )Mecmu, 3/429)

Bu konulara göre erkeklerin çorapsız namaz kılmasında hiç bir sakınca yoktur. Kadınların çorapsız çıplak ayakla namaz kılması kimi alimlere göre mekruh ise de yine de namazları sahihtir yani geçerlidir fakat takva yönünden çorapla namaz kılınması çok daha iyidir. Özetle Hanefi mezhebinde çıplak ayak ile namaz kılmanın bir mahsuru yoktur. Lakin çıplak ayakla namaz kılmamak daha uygun görülmüştür. Fakat çorap temizliğine dikkat edilmesi gerekmektedir. Şafi mezhebinde ise çorapla namaz kılmanın bir mahsuru yoktur. Fakat çorap giymeden yani yalın veya çıplak ayakla namaz kılmak daha uygun olarak görülmüştür.Her iki mezhebinde kendilerine göre sağlam kaynakları vardır ve ehli sünnet bir Müslüman kendi mezhebinin hükümlerine göre ibadetlerini yapması gerekmektedir.

---------------

Bu konuda farklı muhtevaya sahip hadis rivayetleri söz konusudur:

Soruda belirtilen hadisin tam meali şöyledir:

“Yahudilere muhalefet edin. Çünkü onlar, nalın ve mestlerle namaz kılmazlar.” (Ebu Davud, Salat, 89).

- Hattabî, “Ebu Davud, bu hadisin rivayetinde yalnız kalmıştır.”(bk. a.g.e) diyerek hadisin bir zafiyet yönüne işaret etmiştir.

- Bu hadisten “mutlaka her zaman nalın veya mest giyerek namaz kılmanın gerekli olduğunu” anlamamak lazımdır. Bilakis hadis diyor ki; “Yahudiler hiç nalın veya mest giyerek namaz kılmazlar. Siz onlara benzemeyin. Bazen nalınla bazen mestle de namaz kılın...”

Nitekim, Nesaî ve Ebu Davud şu hadisi rivayet etmişlerdir:

“Hz. Peygamber (a.s.m) Mekke’nin fetih gününde nalınlarını sol yanına koyarak (çıplak ayakla) namaz kıldı.”(bk. Ebu davud,89). (Nalın: bir çeşit papuç, ayakkabı)

Yine sahabelerden bazıları “Biz Hz. Peygamber (a.s.m)’in hem çıplak ayak hem de nalınları giyerek namaz kıldığını gördük.” demiştir.(bk. Ebu Davud, a.g.y).

Bu rivayetlerden anlaşılıyor ki, yalın ayakla namaz kılmak mekruh değildir.

İmam Nevevî, değişik görüşlere yer verdikten sonra, “Şafiî Mezhebi'nde en kuvvetli görüşe göre, çıplak ayakla namaz kılmak müstehaptır/sünnettir." demiştir.(bk. Mecmu, 3/429)

Buna göre erkeklerin çorapsız namaz kılmasının bir sakıncası yoktur.

Kadınların çorapsız namaz kılması bazı alimlere göre mekruh ise de yine de namazları geçerlidir.


-----------------

Çıplak ayakla namaz

Sual: Kadın, çıplak ayakla namaz kılabilir mi?
CEVAP
Namaz etekliği uzun ise, ayaklar görülmüyorsa, bir mahzuru olmaz. Kadınların el ve yüzlerinden başka her yerleri, bilekleri, sarkan saçları ve ayaklarının altı, namaz için Hanefi’de avrettir. Ellerin üstü avret değildir diyen âlimler de çoktur. Bunlara göre, kadınların bileklerine kadar ellerinin üstü açık kılmaları caiz olur. Ama, kitapların hepsine uymuş olmak için, kadınların elleri örtecek kadar uzun kollu namazlık veya geniş baş örtüsü ile elleri örtülü olarak kılmaları, daha iyi olur. Kadınların ayakları namazda avret değildir diyen âlimler de varsa da, bu âlimler de, namazda örtmesi sünnet, açması mekruhtur dedi. (S. Ebediyye)

Kadınların ayaklarının açık olmasında iki kavil vardır. Birinci kavle göre mekruh, ikinci kavle göre namaz bozulur. Kadınlar, ya çorapla veya ayaklara kadar uzun etek veya entari giyerek namaz kılmalıdır! (Mezahib-i Erbea)

Kadının topuk kemiği, bileği veya boynu yahut saçı açık olarak kıldığı namazı sahih olmaz. İnce olup içindeki uzvun şekli veya rengi görünen kumaş, yok demektir. (Umdet-ül-İslam)

Şafii’de kadının iki elinden ve yüzünden başka her yeri her zaman avrettir.

(Hür kadının avuç içinden ve yüzünden ve ayaklarından başka bütün vücudu avrettir. Ayaklarına avret diyenler de oldu. Nur suresindeki (Kadınlar ayaklarını yere vurarak yürümesinler ki, ayaklarındaki örtülü ziynetlerin sesleri işitilmesin) mealindeki âyet-i kerime ayakların avret olduğunu göstermektedir. (Halebi-yi kebir)

Namaz dışında avrettir ve avret değildir diyen âlimler olmuştur. Bu bakımdan namazda ve namaz dışında ayakları çorapla örtmeli, ayağı açık gezenlere de haram işliyor dememelidir.

Çıplak ayakla namaz mekruhtur
Sual: Kadınların ayakları avret olduğu için çıplak ayakla namaz kılamıyorlar. Erkeğin ayağı avret olmadığına göre, çıplak ayakla namaz kılmaları Hanefi’de mekruh mudur? Hatta diz ile göbek arasını kapatarak kılsa ne zararı olur?
CEVAP
Sadece göbek ile diz arasını örterek kılınan namaz sahih olursa da, mekruh olur. Namaz borcundan kurtulur ise de namazdan hasıl olan büyük sevaplara kavuşamaz. Fıkıh kitaplarında deniyor ki:
1- Namazı, temiz mest veya ayakkabıyla, ayakları örtülü olarak kılmak, çıplak ayakla kılmaktan kat kat efdaldir. Hadis-i şerifte, örtülü ayakla kılmak emredildi. (Dürr-ül-muhtar)

2- Resulullah ve Eshab-ı kiram, nalınla namaz kılarlardı. Namazı, çorap veya mestle kılmalı, çıplak ayakla namaz kılan Yahudilere benzememelidir. (Redd-ül-muhtar)

3- Namazı ayakları örtülü kılmanın sevabı çok fazladır. (Halebî, Berika, Hadika)

4- Erkeklerin, ayakları çıplak olarak namaza durması mekruhtur. Ayakkabı veya mest kirliyse, ayakları, temiz çorapla örtmek sünnet olur. Namazın vacibi gibi, sünnetini de terk etmek mekruh olur. (İ. Ahlakı)

5- (Yahudilere benzememek için, namazları nalınla [meste benzer bir ayakkabıyla] kılın) hadis-i şerifi, çıplak ayakla namaz kılmanın mekruh olduğunu göstermektedir. (S. Ebediyye)

Ayakları örtmek
Sual: Fıkıh kitaplarında, (Secdede ayakları elle örtmek mekruhtur) deniyor. Örtmek niye mekruh oluyor?
CEVAP
Erkeklerin çıplak ayakla namaz kılmaları mekruhtur. Çıplak ayakla namaza duran kimse, bu mekruha mani olmak için, elleriyle ayaklarını örtmeye çalışırsa, ikinci bir mekruh işlemiş olur.

Otururken, eli uyluklardan ayırmak mekruh olduğundan, ayağın açık olması mekruhluğunu gidermek için, ikinci bir mekruh işlememelidir. (Halebî-yi kebir)’de yazdığı gibi, ayakta, rükûda, secdelerde ve otururken, elleri sünnet olduğu gibi koymamak mekruhtur. (Merakıl-felah)’da, (Sünneti terk etmek mekruhtur. Bunun için, erkeklerin secdede, çıplak ayağını eliyle örtmesi mekruh olur) demesi de, bu sebeptendir. (S. Ebediyye)

Çıplak ayakla namaz
Sual: Şâfiî'de, erkeklerin çıplak ayakla namaz kılması sünnet, Hanefî'de ise mekruhtur. Herkesin kendi mezhebine göre hareket etmesi gerekmez mi?
CEVAP
Evet. Mezhepler arasında böyle farklı hüküm çoktur. Mesela Şâfiî'de imam arkasında Fatiha okumak farz iken, Hanefî’de harama yakın mekruhtur. Herkes, kendi mezhebinin hükmüne göre hareket eder. Hanefî'de böyledir denince Şâfiîlerin de öyle yapması gerekmez.


------------------

Çorapsız Namaz Kılmak Caiz midir?


Dinimizde ibadet ederken bir ölçü ve düzen içerisinde olmalıyız. Her ibadetin bir şekli ve kuralı vardır. Namaza gelince onun da kendine göre yapılması gereken bir hazırlık aşaması ve sonraki aşamaları vardır. Bunu namazın içindeki ve dışındaki farzlar olarak da biliriz. Çorap konusunu namaza hazırlık olan dışındakilerin, setri avret maddesini inceleyerek bakabiliriz.

Setr-i avret; kısacası erkelerde göbek ile diz kapağı arası olup, bayanlarda ise el, yüz ve ayaklar dışındaki bütün vücudu avrettir. Dolasıyla bu kısımlar namazda örtülmesi gereklidir. Ayakların avret olup olmamalarında ihtilaf vardır. Eski zamanlarda bir çok işlerin ayaklarla yapılmasından, fakirlik gibi sebeplerden ve avret sayılması halinde bir çok zorlukla karşılaşılacağından dolayı alimler ayakları avret olarak saymamışlardır. Setr-i avrete dahil edilmeyen kısım ayak tabanı olup topuktan üzerisi setr-i avrete dahildir. Yalnız bu hüküm namaz içerisinde olup, bir bayanın namahrem bi erkek yanında ayaklarını kapatması gerekir.Her ne kadar hüküm böyle ise de günümüzde bahsedilen zorluklar olmayıp, bayanların ayaklarını kapatması daha uygundur.

İbni Âbidin de şöyle geçmektedir; Kadının çıplak ayaklarının namazda veya namahreme göstermek hususunda avret olup olmadığı ihtilaflıdır. Yüz ve avuçlarda ihtilaf yoktur. Elin üstü ihtilaflı olmakla beraber, mutemet kavil açmanın caiz olduğudur. Ayaklarda da ihtilaf vardır. Esah kavle göre avrettir. Zira ayağın üstü gösterilmesi yasak olan ziynet yeridir. “Kadınlar, gizledikleri ziynetleri bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar!” Nur Suresi 31. ayet-i kerimesi bunu göstermektedir.

Nitekim, Nesaî ve Ebu Davud şu hadisi rivayet etmişlerdir:

“Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) Mekke’nin fetih gününde nalınlarını sol yanına koyarak (çıplak ayakla) namaz kıldı.”(bk. Ebu Davud, 89). (Nalın:bir çeşit pabuç, ayakkabı türüdür.)

Yine sahabelerden bazıları “Biz Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem)’in hem çıplak ayak hem de nalınları giyerek namaz kıldığını gördük.” demiştir. (Ebu Davud)

Bu hadisten de anlaşıldığı üzere erkeklerin imamlık dahil çorapsız namaz kılması caizdir. Bayanlarda ise bazı alimlere göre mekruh ise de bileklerini örttüğü sürece çorapsız namaz caiz olup, namaz dışında ayaklar avret sayılır.

Kaynaklar :
Sorularla İslamiyet
islamalimi
Dinimiz islam
Mektebisuffa
Diyanet Kur’an-ı Kerim Meali, İ
bni Abidin Tercemesi,
Ebu Davud,
Nesai Tercemesi.


israNUR

Bayan-Mod

  • "israNUR" bir kadın

Mesajlar: 1,383

Konum: Avusturya

Meslek: Arbeiter

Hobiler: Müzik,karakalem resim,basteln,film,anime,

  • Özel mesaj gönder

2

Wednesday, April 12th 2017, 6:39am

Teşekkür ederim paylaştığın için ellerine sağlık.

Yer Imleri:

Boardumuzda Neler Var

rasittunca.com - Dini - islami - Dini Resim - FIKIH - Kuran - Sünnet - Tasavvuf - BAYRAK - Milli - Eğlence - PNG - JPEG - GIF - WebButtons - Vaaz - Sohbet - Siyeri Nebi - Evliyalar - Güzel Sözler - Atatürk - Karoglan Hoca - Dini Bilgi - Radyo index - Sanal Dergi