Giriş yapmadınız.

Sayın ziyaretçi, Raşit Tunca Board sitesine hoş geldiniz. Eğer buraya ilk ziyaretiniz ise lütfen yardım bölümünü okuyunuz. Böylece bu sitenin nasıl çalıştığı konusunda ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz. Eğer sitenin tüm olanaklarından faydalanmak istiyorsanız, kayıt yaptırmayı düşünmelisiniz. Bunun için kayıt formunu kullanabilir ya da bu bağlantıya giderek kayıt işlemi hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz. Eğer önceden kayıt yaptırdıysanız buradan giriş yapabilirsiniz.

Karoglan

Kurucu-Admin

  • "Karoglan" bir erkek
  • Konuyu başlatan "Karoglan"

Mesajlar: 6,889

Hakkımda:


KAROGLAN

Konum: Avusturya

Meslek: EBT -EiT

  • Özel mesaj gönder

1

Tuesday, January 10th 2017, 2:11pm

Salavat Nedir - Salavatın Anlamları - Salavat Çeşitleri - Salavatın FaziletiSalavat Nedir - Salavatın Anlamları - Salavat Çeşitleri - Salavatın Fazileti

Salavat Nedir

Salavat nedir, Hz. Muhammed'e ve onun soyundan gelenlere saygı bildirmek için okunan duadır. Kur'an'da Allah ve meleklerin Hz. Muhammed'e salavat okuduğu belirtilerek, inanan kişilerin de ona salavat ve selam okumaları öğütlenir. Bu nedenle Müslümanlar namaz içinde tahiyata oturunca, namazdan sonraki dualarda, çeşitli nedenlerle yapılan dua törenlerinde ve Hz. Muhammed'in adını yazarlarken ya da söylerken Peygamber'e salavat ve selam okumayı gelenek haline getirmişlerdir. Buna salavat-ı şerife ya da kısaca salavat denmektedir. Peygamberimiz (S.A.V)'e yapılan dua, istiğfar, rahmet gibi anlamlara gelen bir terimdir, salavat. Belirli vakitlerde, Kur'an'da emredildiği tarzda Hz. Peygamber (S.A.V) 'in tarif ettiği şekilde yapılan ibadet olarak bilinir. Allah'ın salat etmesi rahmet etmek, meleklerin ve bizim salat etmemiz de onun için rahmet duası etmek anlamına gelir. Onun rahmete erişmesi ise, ümmeti olarak bizim rahmete erişmemiz demektir. Çünkü hayatı boyunca görüldüğü gibi onun bütün kaygısı ümmetinden ibarettir. Bir gece sabaha kadar ümmeti için Rabbine yakardıktan sonra Allah ona Cebrail ile "Biz seni ümmetin hakkında hoşnut edeceğiz. ve asla üzmeyeceğiz" şeklinde haber yollamıştır. Allah'ın Resulü ile çok yakın ve sıcak bir ilişki içinde bulunmaya davet ettiren ve pekiştiren en önemli vasıtadır.

Salavat Getirmenin Fazileti, Ey iman etmiş olanlar, "Allahümme salli" Kur'an'da Allah ve melekleri şüphesiz Peygambere salat ediyorlar. Siz de onu kutsayın (salavat getirin) ve tam bir teslimiyetle selam verin. (kendinizi O'nun rehberliğine teslim edin. Buyurulmaktadır. Hz. Peygamber'in ismi her işitildiğinde veya anıldığında salat getirip getirilemeyeceği hususunda bazı alimler, bir yerde, Hz. Peygamber'in adı ne kadar anılırsa anılsın bir defa salat edilmesi yeterlidir derken, bilgilerin çoğunluğu ise, Hz. Peygamberin hadislerini rivayet ederken, sözleriyle, halleriyle en büyük saygıyı göstermişlerdir, öğrenim sırasında da Hz. Hz. Peygamber'in adı ne kadar çok anılırsa anılsın, her anıldıkça, "Sallallahü aleyhi ve sellem" diyerek saygılarını göstermişlerdir.

Salavat Getirmenin Önemi, Bilindiği üzere Efendimiz (S.A.V) Hazretleri'nin adı anıldığında duyan her Müslüman'ın salavat getirmesi ihmal edilemez. Bu görev bir vefa borcudur. Nitekim Kuran-ı Kerim'de şöyle buyurulur, Salavatı Arapça okunuşu ve Türkçe (meali) anlamı,

Aleyhisselam, Allah'ın selamı onun üzerine olsun.
Aleyhissalatu vesselam, Allah'ın salatu selamı onun üzerine olsun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve Ala Ali seyyidina Muhammed.<
Salavat Nedir

Sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'u Teala, Ona salatu selam etsin.
Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed, Allahım! (peygamberimiz) Hz. Muhammed'e ve aline (evladu iyaline) rahmet eyle.
Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim, Ey Allah'ım Efendimiz, büyüğümüz Muhammed'e, evladu iyaline, ashabına salatu selam eyle. (Rahmet et, selamlık ver.)
Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhul'muk'adel'mukarrebe indeke yevmel'kıyameti, Ey Allah'ım Hz. Muhammed'e Salatu selam et, ve onu kıyamet gününde sana yakın bir yere (makam-ı Mahmut'a) indir.
Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin abdike ve Resulike ve alel'muminine vel'muminati vel'muslimine vel'muslimati, Allah'ım! kulın ve Resulun Hz. Muhammed'e salat (Rahmet) et. Mümin olan erkek ve kadınlara, müslüman olan erkek ve kadınlara da merhamet et.
Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed, kema salleyte ala İbrahim, İnneke hamidun mecid, Ey Allah'ım, Hz. Muhammed'e ve O'nun aline salat et. Hz. İbrahim (A.S)'a ve aline salat ettiğin gibi. Şüphe yok ki, sen Hamidsin, (Öğütülmüş yalnız sensin), Mecidsin (Şan ve şeref sahibi yalnız sensin)
Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil'kulubi ve devaiha ve afiyetil, abdani ve şifaiha ve nuril'ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve sellim, Ey Allahım! kalblerin doktoru ve devası, vücutların şifası, gözlerin nuru ve ziyası olan Muhammed'e (S.A.V.) aline ve ashabına salatu selam eyle.
Cezallahu anna seyyidena Muhammeden ma hüve ehluh, Allah'ım Efendimiz Muhammed'e layık olduğu şekilde ihsanda bulun bizim tarafımızdan, biz onu değerlendirmekten aciziz.
Allahümme salli ala men ruhuhu mihrabül vel melaiketi vel kevni, Allahümme salli ala men hüve imamul enbiyai vel mürseliyn, Allahümme salli ala men hüve imamu ehlil Cenneti ibadillahil mü'miniyn,Bütün ruhların, melaikenin ve varolanların mihrabı olan o yüce ruha salat eyle. Allah'ım, bütün Nebilerin ve Rasullerin imamı olan o zata salat eyle. Allah'ım, Allah2ın kulu bütün Cennet ehlinin önderi olan zata salat eyle Allah'ım.
Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed kad dakat hiyletiy edrikniy Ya Rasulallah, Allah'ım Efendim Muhammed'e ve O'nun ehline salat eyle. Çok sıkıntım var, bana yardım et ya Rasulallah.

-----------------------------

Salavat Çeşitleri

Salavat Çeşitleri, Salavat, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (sav) devamlı anmak ve ona selam göndermektir. Aşağıda salavat çeşitleri bulunmaktadır. Salavat tezkiye ve tebrik sevgili Peygamberimiz (sav)'a yapılan rahmet, dua ve istiğfar gibi anlamlara gelen bir terimdir. Salavat belirli vakitlerde Yüce kitabımız olan Kur'anı kerimde emredildiği şekilde ve sevgili peygamberimiz (asv)'in bizlere tarif ettiği şekilde yapılan bir ibadet türüdür. Salat'ın çoğulu salavat gelir. Salavat Türkçe'de ise daha çok Hazreti Peygamber (asv)'e edilen dua anlamına gelmektedir.

1. Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhul'mul'adel'mukarrabe indeke yevmel'kıymeti.

Anlamı: Yüce Allah'ım Hazreti Muhammed'e binlerce kez Salatu elam eyle ve onu kıyamet günü geldiğinde sana yakın bir yere (makam-ı Mahmut'a indir.

2. Aleyhisselam

Anlamı: Yüce Allah'ın selamı onun üstüne olsun.

3. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim

Anlamı: Yüce Allah'ım Sevgilimiz büyüğümüz Peygamberimize evladu iyaline ve ashabına salatu selam eyle. (Selametlik ver, rahmet eyle)

4. Aleyhissalatu Vesselam

Anlamı: Yüce Allah'ın salatu selamı onun üstüne olsun.

5. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin bi adedi ilmike

Anlamı:Yüce Allah'ım kalplerin devası ile doktoru, gözlerin ziyası ve nuru olan, vücutların şifası olan sen Muhammed'e (sav) ashabı ile aline salatu selam eyle.

6. Allahümme salli ala ruhi seyyidina Muhammedin fil'ervahi ve salli ala cesedi seyyidina Muhammedin fil'ecsadi ve salli ala kabri seyyidina Muhammedin filkuburi. Allahümme belliğ minni teyiyeten ve selama.

Anlamı: Ey yüce Allah'ım ruhların içerisinde peygamberimiz Hazreti Muhammed'in ruhuna, binlerce ceset içerisinde Hazreti Muhammed'in (asv) cesedine kabirler içerisinde Hazreti Muhammedin (sav) kabrine salatu selam eyle ya rab. Ey rabbim benim selamımı sevgili peygamberimiz hazreti Muhammed (sav) 'in aziz ruhuna ulaştır rabbim.

7. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed

Anlamı: Ey Yüce Allah'ım peygamberimiz ve onun aline evladu iyaline sen rahmet eyle ya rab.

8. Allahümme salli ala seyyi,dina Muhammedin mahtelefel-melevani ve teakabel-asarani ve kerraral-cedidani vestekbelel-ferkadani ve belliğ ruhahu ve ervaha ehl-i beytine minnat-tahiyyete vesselame verham ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim tesliman kesiran kesira

Anlamı: Yüce Allah'ım ferkadan, melevan, cedidan ve asaran yıldızları olduğu sürece Sevgili peygamberimiz Muhammed'e (sav) selam ile salat eyle ya rabbbim.
Salavat Çeşitleri

Ehl-i beyti ile onun ruhuna bizlerden selam ve saygı ulaştır.

9. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin bi adedi ilmike.

Anlamı: Ya rabbi sevgili peygamberimiz Hazreti muhammed'e (sav)ile Hazreti Muhammed'in (sav) aline nihayetsiz olan ilminin sayısınca selam ve salatu bereketler ihsan eyle ya rabbim.

10. Allahümme salli alaseyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammedin ve Ademe ve Nuhin ve İbrahime ve İsa ve Musa ve ma beynehum minen'nebiyyine vel'murselin. Salevatullahi ve selamuhu aleyhim ecmain.

Anlamı: Yüce Allah'ım sevgili peygamberimize, Hazreti İsa'ya, Hazreti Ademe, Hazreti Nuh'a ve Hazreti İbrahim'e ve bunların içinde gelip geçen tüm peygamberlere rahmet ihsan eyle ya rabbim.

11. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed, kema barekte ala İbrahime ve ala ali İbrahim, İnneke hamidun mecid.

Anlamı: Yüce Allah'ım Hazreti ile onun aline sen mübarek eyle. Hazreti İbrahim (sav) ile aline mübarek eylediğin gibi hiç şüphe yok ki sen hamitsin. (Övülmüş olan sadece sensin.) Mecidsin (şan ile şeref sahibi sadece sensin)

12. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin abdike ve resulike ve ale'muminine vel'muminati vel'muslimine vel'muslimati.

Anlamı: Yüce Allah'ım Resulün ve kulun olan Hazreti Muhammed'e salat (rahmet eyle) Mümin olan bayan ve erkeklere Müslüman olan bayan ve erkeklere de sen merhamet eyle ya rabbim.

13. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema salleyte alla İbrahime ve ala ali İbrahim. İnneke hamidun mecid.

Anlamı: Ya Rabbim sen Hazreti Muhammed ile onun aline salatu selam eyle. Hazreti İbrahim (sav) ile aline salat ettiğin gibi. Hiç şüphe yok ki sen mecidsin. Şeref ve şan sahibi sensin.

Salavat çeşitlerine örnekler verdik. Umarız yararlı bir makale olmuştur.

----------------------

Salavat Çekmek

Salâvat Çekmek; Salât kelimesi sözlükte "dua, rahmet, tanzim" gibi anlamlara gelir. Çoğulu ise Salâvattır. Hz. Muhammed Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in manevi şahsiyetini selamlama anlamındadır. "Aleyhi's-sâlatü ve's-selâm" veya "sallallahu aleyhi ve sellem" bilinen en kısa salavatlardır. Bu şekilde dua etmeye Salâvat Çekmek ve ya Salâvat getirmek denir.

Azhâb Suresi 6. ayette mealen; "Allah ve melekleri nebiye salât ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de O'na salât edin ve O'nu tam bir teslimiyetle selamlayın" buyurulur.
Salavat Çekmek

Ayette, Allah'u Teâlâ'nın Rasûlullah'a salâtının O'na rahmet etmesi ve O'nu meleklerin katında övmesi, meleklerin Selahattin'in ise Nebiyyullah Aleyhisselam için istiğfarda bulunmaları ve müminlerin Salâtının, Allah'tan (C.C) peygamberin kendi kasımdaki makamını icra etmesi için dua ettikleri anlamındadır. ayeti kerimenin ikinci bölümünde geçen "tam bir teslimiyetle selamlama" tabiri ise muhtemelen namazların son oturuşunda ki Efendimiz ( S.A.V ) için okunan dualarda manevi şahsiyetini selamlama ve O'nun emirlerine tam anlamıyla boyun eğme şeklinde anlaşılmıştır.


--------------------

Faziletli Salavatlar

Faziletli Salavatlar, en önemli olan zikirler salavatlardır. Devamlı olarak salavat getirmek gerekir, çünkü salavat insanlarının amelinin en üstüdür. Birden fazla salavatlar vardır. Salavat özellikle Peygamber Efendimiz (SAV) anmak ve ona her daim selam göndermek için pek çok faziletli olan salavatlar vardır. Her zaman salavat getirilebilir, ancak bazı salavatlar sayı ile ve zaman içinde belirli saatlerde zikredilmesi gerekmektedir. Kendisine salavat getiren kimseyi hem Cenabı Hak hem de Peygamber Efendimiz çok sever. Salavat çekmek her daim Peygamber Efendimizi anarak ona selam göndermektir.

Yüz Bin Salavata Denk Gelen Faziletli Salavatlar

Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedinin nuriz zatiyyi ves sirris sari fi saiiril esmai ves sıfati.

Fazileti, bu salavatın fazileti yüz bin salavat gücünde olan salavattır. Bu salavat-ı şerifeyi bir kere okuyan yüz bin defa salavat okumuş kadar sevaba nail olur. Bu salavat sıkıntıların giderilmesi için okunması önerilmektedir. Sabahları ve akşamları 11 kere okunmalıdır. Peygamber Efendimiz (SAV) şöyle buyurmuştur, kim bana bu salavatı şerife'yi okur ise, Cenab-ı hak onu mutlaka bana ulaştırır ve bende o kişinin selamını alırım demiş.

Allahümme salli ala seyyidina muhammedin abdike ve nebiyyike ve rasuliken nebiyyil ümmiyi ve ala alihi sahbihi ve sellim tesliymen bi kadri azameti zatike fi külli vaktin vehıyn.

Fazileti, Ey Allah'ım! senin bu kulun peygamberimin ümmi rasulün Efendimiz Muhammed'e ashabına, onun ailesine, azametinin sonsuzluğuna, her zaman ve her vakit salatu selam eyle. Kamil anlamda esenlikler ver.
Faziletli Salavatlar

Allahümme salli ala muhammedin bahri envarike ve ma'deni esrarik. Ve ayni ınayetike ve şemsi hidayetik. Ve arusi memleketikeve emni vilayetike ve lisani mehabbetike ve imamı hadratik. Ve hayri haklık. Ve ehabbil halkı ileyk. Abdike ve habiybike ve rasuliken nebiyyil ümmiyyillezi hatemte bihil enbiya vel mürseliyn. Ve ala melaiketikel mükarrabiyn. Min ehlis semavati ve ehlil eradıyn. Rıdvanüllahi teala aleyhim ecmeıyn. Bi rahmetike ya erhamer rahimiyn.Vel hamdü lillahi rabbil alemiyn.

Fazileti, bu salavatı şerif Peygamber Efendimizin (SAV) en kısa zamanda ruhaniyetine kavuşarak makamlardan diğer makamlara ulaşmasını isteyenler bu salavatın kıymetini bilmelidir. Bir defa okuyan yüz bin salavat okumuş sevabı kazanır.

Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina ve mevlana Muhammed'inin nuriz zatiyyi ves sirris sariyyi sirruhu fi cemiy'ıl asari vel esmai ves sıfati ve sellim tesliyma.

Fazileti, kişi hem sıkıntısı hem de stresten kurtulmak için bu salavat bir iksir olarak kabul edilmiştir. Rasulüllah Efendimiz (SAV) buyurmuştur. kıyamet gününde benim katımda olan insanların en kıymetlisi bana çok selatü selam getiren kişilerdir.

Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ashabihi ve ezvacihi ve zürriyyetihi ve ehli beytihi adede ma fi ılmike salaten daimeten bi devami mülkik.

Fazileti, Ey Allah'ım Peygamber Efendimiz Muhammed'e (SAV) aline, zevcelerine, ashabına, temiz olan sülalesine, ehl-i beytine onlar senin ilminde bulunanalar hem adedinin hem de mülkünün devamınca selam ve salat eyle.

-------------------

Salavatın Fazileti
Salavatın fazileti, Salâvat, bizler yani Müslümanlar için tartışılmaz çok önemlidir. Adeta biz Müslümanların rehberidir. Allah'ın emirlerine ve peygamber efendimize yaklaşmayın daha yakın olmanın bazı yolları vardır bu yollardan en önemlilerinden biride salavatdır. Salâvat çekmek birçok dertten ve yasadan kurtulup refah ve huzur bulmanızı sağlayacaktır. Bu Salavatları bazı günler ve geceler çekmenin daha da faziletli olduğu söylenir. B

Allahümme salli ala seyidine Muhammedin ve ala ali seyidine Muhammed

Kim bana 1 defa salâvat getirirse, Allah 'ta (c.c.)ona 10 salat getirir ve 10 günahını affeder 10 derece yükseltir.
Yeryüzünde Allah'ın (c.c)seyyah melekleri vardır. O melekler o kimselerin selamlarını hemen bana ulaştırırlar.
Kim bana tek bir defa salât u selam getirirse Allah (c.c.) da ona ona 10 defa salât eder.
Kıyamet gününde bana en yakın olanınız en çok salâvat edendir.
Gerçek cimri yanında anildigim halde bana salâvat etmeyendir.
Bir gün Resulullah (s.a.v) sevinçli olarak geldi. Kendisine "Seni sevinçli görüyoruz." denilince, şöyle buyurmuşdur: "Bana iki tane melek şunu müjdeledi "Ey Muhammed (s.a.v) Rabbin diyor ki sana salât eden kimseye benim 10 rahmette bulunmam, selam eden kimseye de benim 10 selam etmeye de sana ikram olarak yetmez mi?"
Allah ( c.c) iki tane melek görevlendirir. Ben bir Müslümanın yaninda anıldım. Anıldım da bana salâvat getirdi mi, mutlaka bu iki melek ona Allah seni bağışlasın derler. Allah'ü Teala ve diğer melekleri de o iki meleğe cevap olarak âmin derler. Bir Müslümanın yaninda adım zikrolunduğunda da bana salâvat getirmedi mi? Mutlaka o iki melek Allah (c.c) seni bağışlasın der. Yüce Allah (c.c)ve öteki meleklerden o iki meleğe cevaben amin derler.
Salavatın Fazileti

Peygamber efendimiz buyuruyor ki: Üzerine salâvat-ı şerif zikredenleri melekler rahmetle anıyor. Melekler rahmetle andıkları insanları Allah (c.c) affeder. Allah'ın bağışladığı kullar için bütün herşey rahmet okurlar.
Üzerine bir defacık salâvat-ı şerife getiren kimse için Allah'ü Teala görevli meleklere bu kulumun 3 gün içerisinde meydana gelen günahlarını yazmayınız emrini verir.
Üzerime bin kere salâvat okuyan kişiye Allah (c.c.) narı ile azab etmez.
Cibril bana: Ya Muhammed sana senden ince hiç kimseye getirmediğim bir müjde getirdim. Allah'ü Teala senin için şöyle buyurdu: Ümmetimden ayakta iken kim 3 defa salâvat getirirse hemen daha oturmadan önce Allah (c.c)onu affeder. Oturmuş vaziyette iken 3 defa getirirse kalkmadan Allahın affına mazhar olur. Buyurunca efendimiz şükür secdesine kapandı.
Kim Sabahları üzerime 10 defa salâvat getirirse 40 yıllık günahları silinir.
Cuma günü üzerine 200 defa salâvat getirenin 80 yıllık hatalarını Allah affeder. Üzerine cuma günü veya gecesi 100 defa salâvat okuyan kimsenin 100 türlü haceti kabul edilir.
1000 defa üzerime salâvat getirenin ölmeden önce cennetle müjdelenir.
Cebrail a.s baba gelerek ey Allahın resulü, senin üzerine salâvat getiren kimse için 70.000 melek istiğfar getirir buyurdu.
Üzerine getiren salâvat sırat üzerinde bir nurdur.
İnsanların bana en yakını üzerime en çok salâvat getirenidir.
Üzerime salâvat getirenlere kıyamet günü şefaatçi olur, getirmeyenlere ise uzağım.
Allahın yeryüzünde gezen melekleri vardır. Ümmetimin üzerine getirdikleri salât-u selamlar üzerime ulaştırırlar. Getirdikleri salât-u selam bana ulaşır ulaşmaz ben de onlar için istiğfar ederim.

---------------

Salavat

Salavat, Salavat, peygamber Efendimiziz Hazreti Muhammed'i (S.A.V) anmak, O'na selam göndermektir. Bilindiği üzere Efendimiz (S.A.S) Hazretleri'nin adı anıldığında duyan her Müslüman'ın salavat getirmesi ihmal edilmez bir görevi unutulmaz bir vefa borcudur. Nitekim Kur'an'ı Kerim'de şöyle buyurulur; Hz. Peygamber için okunan ve Allah'ın rahmet ve selamının O'nun üzerine olması dileğini dile getiren dualara denir. Salavat, salat kelimesinin çoğuludur ve genellikle "Allahümme salli" diye başlar. Kur'an'da "Allah ve melekleri şüphesiz Peygambere salat ediyorlar. (O halde) ey iman etmiş olanlar, siz de onu kutsayın (salavat getirin) ve tam bir teslimiyetle selam verin (kendinizi O'nun rehberliğine teslim edin"

Salavat-ı Rahmeti, Peygamber'e Allah'ın salat etmesi rahmet etmek, meleklerin ve bizim salat etmemiz de onun için rahmet duası etmek anlamına gelir. Onun rahmetine erişmesi ise ümmeti olarak bizim rahmete erişmemiz demektir. Çünkü hayatı boyunca görüldüğü gibi onun bütün kaygısı ümmetinden ibarettir. Bir gece sabaha kadar ümmeti için Rabbine yakardıktan sonra Allah ona Cebrail ile "Biz seni ümmetin hakkında hoşnut edeceğiz ve asla üzmeyeceğiz" şeklinde haber göndermiştir. Ayet de ona "Övülmüş Makam" adıyla şefaat makamının verileceği müjdelenmiştir ki, bu durum bizi Allah'ın Resulü ile çok yakın ve sıcak bir ilişki içinde bulunmaya davet etmektedir. İşte salavat onunla bizim aramızda bu sıcak ilişkiyi kuran devam ettiren ve pekiştiren en önemli bir vasıtadır.

Salavat Örnekleri Arapça ve Türkçe Anlamı

Aleyhissalatu vesselam, Allah'ın salatu selamı onun üzerine olsun.
SallAllahu aleyhi ve sellem, Allah'u Teala, Ona salatu selam etsin.
Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed, Allahım! (peygamberimiz) Hz. Muhammed'e ve aline (evladu iyaline) rahmet eyle.
Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina muhammed, Allahım! Efendimiz, mihmandarımız, rehberimiz Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V)'e, ailesi ve ashabına rahmet eyle ve bereketler ihsan eyle.
Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim, Ey Allahım! Efendimiz, büyüğümüz Muhammed'e, evladu iyaline, ashabına salatu selam eyle. (Rahmet et, selametlik ver.)
Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhul'muk'adel'mukarrabe indeke yevmel'kıyameti, Ey Allahım! Hz. Muhammed'e Salatu selam et, ve onu kıyamet gününde sana yakın bir yere (makam-ı Mahmut'a) indir.
Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil'kulubi ve devaiha ve afiyetil, abdani ve şifaiha ve nuril'ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve sellim, Ey Allahım! kalplerin doktoru ve devası, vücutların şifası, gözlerin nuru ve ziyası olan Muhammed'e (S.A.V) aline ve ashabına salatu selam eyle.
Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed bi'adedi ilmike, Ey Allahım! efendimiz Hz. Muhammedin (S.A.V) aline nihayetsiz olan ilminin adedince salatu selam ve bereketler ihsan eyle.
Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin mahtelefel-melevani ve teakabel-asarani ve kerraral-cedidani vestekbelel-ferkadani ve belliğ ruhahu ve ervaha ehl-i beytihi minnat-tahiyyete vesselame verham ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim teslimen kesiran kesira, Allah'ım melevan, asaran, cedidan ve ferkadan yıldızları devam ettiği müddetçe Efendimiz Muhammed'e (S.A.V) salat ve selam eyle. O'nun ve ehl-i beytinin ruhuna bizden saygı ve selam ulaştır.
Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammedin ve Ademe Nuhin ve İbrahime ve Musa ve İsa ve ma beynehum minen'nebiyyine vel'murselin. Salevatullahi ve selamu ve selamuhu aleyhim ecmain, Allahım! Hz. Muhammed'e (S.A.V) Hz. Adem, Hz. Nuh, Hz. İbrahim,Hz. İsa (A.S.V) ve bunların arasında (gelmiş geçmiş bütün) peygamberlere rahmet ihsan eyle.
Salavat

Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin abdike ve Resulike ve alel'muminine vel'muslimine vel'muslimati, Allahım! kulun ve Resulün Hz. Muhammed'e salat (Rahmet) et. Mümin olan erkek ve kadınlara, Müslüman olan erkek ve kadınlara da merhamet eyle.
Allahümme salli ala Ruhi seyyidina Muhammedin fil'ervahi ve salli ala cesedi seyyidina Muhammedin fil'ecsadi ve salli ala kabri seyyidina Muhammedin filkuburi. Allahümme belliğ minni tehiyyeten ve selama, Ey Allahım! Ruhlar içinde sevgili peygamberimiz Hz. Muhammedin ruhuna, cesedler içinde Hz. Muhammedin (A.S.V) cesedine, kabirler içinde Hz. Muhammedin (A.S.V) kabrine salatu selam eyle. Allahım, benim selamımı sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed (A.S.V)'in aziz ruhuna vasıl eyle (ulaştır).
Allahümme salli ala Muhammedin ve ezvacihi ve zurriyetihi kema salleyte ala ibrahime, ve barik ala Muhammedin ve ezvacihi ve zurriyetihi kema barekte ala İbrahime inneke hamidun mecid, Ey Allahım! Hz. Muhammed'e zevcelerine ve soyuna rahmet et. Hz. İbrahim'e rahmet ettiğin gibi Hz. Muhammed'e, zevcelerine ve soyundan gelenlere bereket ver. Hz. İbrahim'e bereket verdiğin gibi. Gerçek ki, Sen, Hamidsin (Öğülmüş yalnız sensin) Mecidsin (şan ve şeref sahibisin).

Salavatı Faydaları ve Fazileti Efendimiz Aleyhisselam buyurdular ki;

Bana en yakın olanlar, üzerime çok salavat getirenler olacaktır.
Üzerime salavat getirirseniz Allah (C.C) sizin üzerine salavat getirir.
Bana salavat getirin. Nerede olursanız olun salavatınız bana ulaşır.
Allah Teala (C.C) buyurdu; "Bir defa salavat getirene Ben ve meleklerim on defa salavat getiririz."
Cuma günü ve geceleri üzerime (100) defa salavat getirenin Allah Teala (C.C) otuzu dünyaya, yetmişi ahirete ait olmak üzere yüz hacetini kabul eder.
Dua ile sema arasında bir engel vardır. Üzerime salavat getirilince engel açılır, dua yerine ulaşır.
Sünnetimi ihya eden, üzerime salavat getiren, darda kalanlara yardımda bulunanlar kıyamet gününde arşın gölgesinde olacaklardır.
Sırat üzerinde kalmış, hurma yaprağı gibi tirtir titreyen bir adam gördüm. O anda üzerime getirdiği salavat geldi. Elinden tuttuğu gibi Sırat'tan geçirdi,
Meclislerinizi salavat ile süsleyiniz.
Kıyamet günü büyük ecir almak isteyen, üzerime salavat getirsin.
Cuma günü üzerime (80) kere salavat getirenin seksen senelik günahı affolunur.
Üzerime salavat getirilmeden yapılan hiç bir dua kabul olunmaz.
Karşılaşan iki mü'min salavat getirerek musafaha ederlerse, geçmiş ve gelecek günahları bağışlanır.
Üzerime bir günde (1000) defa salavat getiren kimseye cennetteki makamı, gösterilmedikçe ölmez.
Cuma günü üzerime (100) defa salavat-i şerife getiren kimse kıyamette öyle bir nur ile gelecek ki, eğer o nur bütün mahşer ehline taksim edilse hepsine yeterdi.
Ömrünü boş yere heba eden kişinin kaybettiği zamanın telafi etmesi için salavat-i şerife ile meşgul olmalıdır. Eğer bütün Ömrünü ibadetle geçirmiş olsan, sonra bir defa salavat-i şerife getirsen, getirdiğin salavat bütün ibadetlerinden daha ağır gelirdi. Çünkü sen kendi nispetinde salavat getirmektesin.
Allah Teala da (C.C) Rububiyyeti hesabıyla senin bir salavatına karşılık sana on salavat getirmektedir. Yani Allah Teala (C.C) sana on defa rahmet nazarıyla bakmaktadır.
Allah Teala'nın (C.C) kuluna nazar-i rahmeti; insin, cinnin ibadetinden daha hayırlıdır. Çünkü Allah (C.C) bir kuluna rahmeti ile nazar edince o kul azaba duçar olmaz.
Allah Teala (C.C) perşembe günü ikindi vakti, melekleri salavat-i şerife getirenlerin ismini yazmak için yeryüzüne gönderir. Cuma günü ve gecesi salavat getirmeyi ihmal etmemelidir.
Salavat-i şerife dünya ve ahirette insanın derecesini yüceltir. Onu büyük bir sahibi kılar. Kazancı en bol bir ticaret kaynağıdır.


"Allah bütün dualarımızı kabul eylesin" Amin.
Kaynak :

bazı inntenet SAYFALARI

israNUR

Bayan-Mod

  • "israNUR" bir kadın

Mesajlar: 1,381

Konum: Avusturya

Meslek: Arbeiter

Hobiler: Müzik,karakalem resim,basteln,film,anime,

  • Özel mesaj gönder

2

Tuesday, January 10th 2017, 2:11pm

Teşekkür ederim paylaştığın için ellerine sağlık.

Yer Imleri:

Boardumuzda Neler Var

rasittunca.com - Dini - islami - Dini Resim - FIKIH - Kuran - Sünnet - Tasavvuf - BAYRAK - Milli - Eğlence - PNG - JPEG - GIF - WebButtons - Vaaz - Sohbet - Siyeri Nebi - Evliyalar - Güzel Sözler - Atatürk - Karoglan Hoca - Dini Bilgi - Radyo index - Sanal Dergi