Giriş yapmadınız.

  • Giriş

Sayın ziyaretçi, Raşit Tunca Board sitesine hoş geldiniz. Eğer buraya ilk ziyaretiniz ise lütfen yardım bölümünü okuyunuz. Böylece bu sitenin nasıl çalıştığı konusunda ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz. Eğer sitenin tüm olanaklarından faydalanmak istiyorsanız, kayıt yaptırmayı düşünmelisiniz. Bunun için kayıt formunu kullanabilir ya da bu bağlantıya giderek kayıt işlemi hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz. Eğer önceden kayıt yaptırdıysanız buradan giriş yapabilirsiniz.

Karoglan

Kurucu-Admin

  • "Karoglan" bir erkek
  • Konuyu başlatan "Karoglan"

Mesajlar: 6,947

Hakkımda:


KAROGLAN

Konum: Avusturya

Meslek: EBT -EiT

  • Özel mesaj gönder

1

Sunday, November 6th 2016, 1:11am

Göklerin Ve Yerin Katlari Tabakalari - Cennetin ve Cehennemin Katlari TabakalariGÖKLERİN VE YERİN KATLARI TABAKALARI - CENNETİN VE CEHENNEMİN KATLARI TABAKALARI

YEDİ KAT GÖKLER VE MELEKLERİ :

7.KAT : Yedinci kat göğün adı ARİBA dır. Renkli nurdan ve kırmızı yakuttandır. Buradaki melekler erkek insan şeklindedir.Koruyucu baş meleğin adı RAKYAİL dir. Bu katın

melekleri ayakta durup, Allah korkusundan ağlarlar. Sürekli Allah’ı tesbih ederler. Tesbihleri” Subhaneke vebihamdihi adede halkıhi ve zinete arşihi ve midadi kelimatih” dir.

6.KAT : Altıncı göğün adı RAKA dır. İncidendir.Buradaki melekler Gılman şeklindedir. Hepsi Rukuda dır. Baş koruyucu meleği KEMHAİL dir.Tesbihleri” Subhane külli şey in”

dir.

5.KAT : Beşinci göğün adı DİNEKA dır. Altından dır.Melekleri huri şeklinde dir.Oturur vaziyettedir.Baş koruyucu meleği SEMHAİL dir. Tesbihleri”Subhanel halıkın nuri

vebihamdih” dir.

4.KAT : Dördüncü göğün adı ERKALUN dur.Gümüşten dir. Melekleri at şeklindedir. Baş koruyucu meleği KAKAİL dir. Tesbihleri” Subhanel Melikil Kuddus Rabbuna ve Rabbul

Melaiketi Verruh ” dur.

3.KAT : Üçüncü göğün adı MAUN dur. Sarı yakuttan dır. Melekleri kartal şeklindedir. Baş koruyucu meleği SAFDAİL dir. Tesbihleri” Subhanel Melikil hayyıllezi la yemut”

dur.

2.KAT : İkinci göğün adı KAYDUM dur.Kırmızı yakuttan dır. Melekleri deve şeklindedir. Baş koruyucu meleği MİHAİL dir. Tesbihleri” Subhane zil izzeti vel Ceberut” dur.

1.KAT : Birinci göğün adı BERKİA dır. Yeşil zebercedden ( krizalit) dir. Melekleri sığır şeklinde dir. Baş koruyucu meleği İSMAİL dir. Tesbihleri” Subhane zil mülki vel

Melekut” dur.

7 KAT YERİN ALTINDAKİ TABAKALAR VE ORALARDA YAŞAYANLAR.

1.TABAKA : Adı DİMKA dır.Berşem adında yaratıklar vardır. Onlarada hesap ve ceza vardır.

2.TABAKA : Adı CELCE dir. Burada Tamas’lar vardır.Bunlar birbirlerini yerler.

3.TABAKA : Adı ARKA dır. Burada büyük akrepler vardır. Bu akrepler katır büyüklüğünde ve mızrak şeklinde kuyrukları vardır. Kabes adında bir kavim vardır. Yiyecekleri

toprak, içecekleri çiğ taneleridir.

4.TABAKA : Adı HARBA dır. Burada dağ büyüklüğünde zehirli ejderhalar vardır. Bu tabakada Cülham’lar vardır. Cülhamların gözleri ve ayakları yoktur. Uçarlar.

5.TABAKA : Adı MELESEL dir. Burada mıhtat’ lar vardır. Onlarda birbirlerini yerler.

6.TABAKA : Adı SİCCİN dir. Burada Kutafe’ler vardır. Cehennem ehlinin amel defterleri buradadır. Kutafeler kuş şeklindedir. Elleri insan eli, kulakları sığır kulağı,

ayakları koyun ayağı biçimindedir. Yeme ve içmeleri yoktur.

7.TABAKA : Adı UCBA dır. Burada Cusum’lar vardır. Cusumlar siyah renkte, kısa boyludurlar. El ve ayakları pençe şeklindedir.

CEHENNEM TABAKALARI

Cehennem 7 tabakadır. Cehennemde; gök gözlü, sağır ve merhametsiz zebaniler vardır. Baş zebaninin adı MALİK dir. Cehennemin 7 de kapısı vardır.

1.TABAKA : Adı CEHENNEM dir. Günahkar müslümanların azap yeridir.

2.TABAKA : Adı SAİR dir. Hıristiyanların azap yeridir.

3.TABAKA : Adı SEKAR dır. Yahudilerin azap yeridir.

4.TABAKA : Adı CAHİM dir. Şeytanların ve dininden dönenlerin azap yeridir.

5.TABAKA : Adı HUTAME dir. Kafirlerin ve yecüc mecüc ün azap yeridir. GAYYA KUYUSU bu 5. tabakadadır.

6.TABAKA : Adı LEZİ dir. Sihir, büyü yapanlar ve putperes ile ateşe tapanların azap yeridir.

7.TABAKA : Adı HAVİYE dir. Allah’ı inkar edenlerin ve münafıkların azap yeridir.

CENNET VE CENNETLERİN İSİMLERİ

ALLAH CC. Arş ve Kürsi’nin altında, 7kat göklerin üstünde, Arşın nuru ile birbirinden yüksek 8 cennet yaratmıştır. En yüksek olanı ALLAH’I CC. görüleceği ADN cennetidir. Bu

cennet hepsinden yüksek ve şereflidir. Cennetin toprağı misk, taşı cevher, bitkisi zaferandır. Cennette ayrıca nehirlerde vardır.

1.CENNET : Beyaz inciden olup, adı DARÜL CELAL dir.

2.CENNET : Kırmızı yakuttan olup, adı DARÜS SELAM dır.

3.CENNET : Yeşil zebercetten olup, adı CENNETÜL MEVA dır.

4.CENNET : Sarı mercandan olup, adı CENNETÜL HULD dur.

5.CENNET : Beyaz gümüşten olup, adı CENNETÜL NAİM dir.

6.CENNET : Kırmızı altından olup, adı CENNETÜL FİRDEVS dir.

7.CENNET : Sarı miskden olup, adı CENNETÜL KARAR dır.

8.CENNET : Eldeğmemiş inciden olup, adı CENNETÜL ADN dır.

SIRAT KÖPRÜSÜ :

Sırat köprüsü; bin yıllık yolu yokuş, bin yıllık yolu iniş, bin yıllık yolu düz olmak üzere üç bin yıllık yoldur. Kıldan ince, kılıçtan keskin olarak tabir edilir. Cehennemin

üzerine kurulur. İnsanlar dünyadaki amellerine göre bu köprüden geçecektir. Kimi gözaçıp kapayıncaya kadar, kimi şimşek gibi, kimi rüzgar gibi, kimi kuş gibi uçarak, kimi at

gibi koşarak, kimi yürüyerek, kimi sürünerek, kimi dizlerinin üzerinde sürünerek, kimide karınlarının üstünde sürünerek geçerler. Düşenler ise cehenneme atılır.

Sırat köprüsünün 7 ayağı vardır. Sırat köprüsünün boyu 7 tabakadan oluşur. Yedinci tabaka diğer tabakalara göre ateş ve sıcaklık bakımından daha şiddetlidir. Her tabakanın

şiddeti diğerinden 70 kat fazladır. Her tabakada 70 dağ ve bu dağların 70 bölümü vardır. Her bölümde yetmişbin zehirli ve dikenli ağaç ve her ağacında yetmiş bin dalı vardır.

Ağacın her dalında da yetmişbin yılan ve akrep vardır. Yılanların boyu dağ gibi, akrepler ise katır büyüklüğündedir. Her ağaçtada korkunç görünüşlü bin meyva ve her meyvada 70

kurt ve kurtların boyuda yüz metre kadardır.Sırat köprüsünde 700 bölüm ve bu bölümlerde kalınacak, beklenilecek yerlerde vardır.

ARAF DENİLEN YER HAKKINDA

Araf, cennet ve cehennem arasında olan bir yerdir. Araf denilen yere dört türlü insanın gireceği söylenir.

1)Kendilerine peygamber gönderilmeyen, iki peygamber arasında gelip geçen ve bu nedenle Allah’ın davetini işitmeyenler. Mecnun ( deli) olanlar.

2)İyiliği ve kötülüğü ( hayır ile şerri) denk gelenler

3)Kafirlerin buluğ çağına ermeden ölen çocukları

4)Ana ve babasına asi olup, fakat sonradan şehit olarak ölenlerBunlar cennete bakıp, nimetleri gördükçe ağlarlar; cehenneme bakıp, azabı görüncede sevinirler.

KIYAMETTE DURAKLAR

Kıyamette insanların biner yıl bekleyeceği 50 durak yeri olduğu rivayet edilir. Bu durakların ilki mezar başıdır. İnsanlar tekrar dirilince bin yıl mezarlarının başında

beklerler. Daha sonra mahşer yerine doğru sevkedilirler. Her durakta hesaba çekilirler. Hesabını verenler diğer duraklara geçer. Veremeyenler bin sene bekler. Bu bekleme mümin

kullar için bir anlık iken, imanı zayıf ve kafirler için bu bekleme aç, susuz ve çıplak olarak bin yıllık zamandır.

CENNET VE CEHENNEMİN TABAKALARI

CENNETİN TABAKALARI
İbn Abbâs ( r.a.)’dan gelen bir rivayette, Cennetin yedi tabakası olduğu haber verilmektedir. Bunlar, Firdevs, Adn Cennet’i, Nâim Cennet’i, Daru’l-Huld, Me’va Cennet’i,

Daru’s-Selâm ve İlliyyûn’dur. Bu tabakalardan her birinde, müminlerin yaptıkları iyi işler karşılığında girecekleri veya yükselecekleri derece veya mertebeler vardır.[1]
İslâm literatüründe cenneti ifade etmek üzere kullanılan isimleri ve cennet tabakalarını şu şekilde sıralamak mümkündür :
1.CENNET : Beyaz inciden olup, adı DARÜL CELAL dir.
2.CENNET : Kırmızı yakuttan olup, adı DARÜS SELAM dır.
3.CENNET : Yeşil zebercetten olup, adı CENNETÜL MEVA dır.
4.CENNET : Sarı mercandan olup, adı CENNETÜL HULD dur.
5.CENNET : Beyaz gümüşten olup, adı CENNETÜL NAİM dir.
6.CENNET : Kırmızı altından olup, adı CENNETÜL FİRDEVS dir.
7.CENNET : Sarı miskden olup, adı CENNETÜL KARAR dır.
8.CENNET : Eldeğmemiş inciden olup, adı CENNETÜL ADN dır.
1- Cennet : Ebedî saadet yurdunu ifade etmek üzere Kur’an’da, çeşitli hadislerde ve diğer İslamî eserlerde yer alan isimler içinde en çok kullanılan, içindeki bütün mekân ve

imkânları kapsayacak şekilde muhtevası geniş olan bir terimdir. Kur’an’da 147 yerde geçmektedir. İslam literatüründe ebedî saadetle ilgili vaadler, özendirici anlatım ve

tasvirler genellikle cennet ismi etrafında yoğunlaşmıştır. Diğer isimler tekil olarak kullanıldığı halde, cennetin çok sayıdaki ayette çoğul şekliyle de ( cennât) yer alması,

saadet yurdunun belli bir bölgesinin değil; tamamının adı olduğunu gösterir.
2- Cennetü’n-Naîm : 13 ayette geçmektedir. Arapça’da “refah, huzur, mutlu hayat” anlamına gelen nimet kelimesinden daha kapsamlı bir muhtevaya sahip olan naîm, insana

mutluluk veren maddî ve manevî bütün güzellikleri ifade etmektedir. Buna göre cennâtü’n-naîm; mutluluklarla dolu cennetler manasına gelir.
“Beni cennetü’n-naîmin vârislerinden kıl” ( Şuarâ : 26/85) [2]
3- Adn cenneti : En belirgin anlamı ile ikamet etme, ikamet edilen yer demek olan adn, 11 ayette kullanılmıştır. Adn’in, cennetin belli bir bölümünün adı olduğu veya çoğul

şeklinde kullanılışına bakarak onun tamamını ifade eden bir isim olduğu anlaşılır.
“Şüphesiz ki, iman edenler ve güzel amel işleyenler yok mu, işte onlar mahlukatın en hayırlısıdır. Onların Rableri katındaki mükâfatı, zemininden ırmaklar akan, içinde devamlı

olarak kalacakları Adn cennetleridir. Allah onlardan râzı olmuş, onlar da O’ndan râzı olmuşlardır. Bu, Rabbinden korkan O’na saygı gösterenler içindir.” ( Beyyine : 98/7-8 )

[3]
4- Firdevs : Özellikle, içinde üzüm bulunan bağ bahçe anlamına gelir. İki ayette geçer. Firdevs, cennetin tamamını ifade eden bir isim olabileceği gibi, onun ortası, en

yüksek ve en değerli bölgesinin özel adı da olabilir. “Şüphesiz, iman edip güzel amel işleyenler için barınak olarak Firdevs cennetleri vardır.” ( Kehf : 18/107) [4]
5-Hüsnâ : İyilik yapanlara Allah tarafından daha büyük bir iyilikle karşılık verileceğini, ayrıca buna bir de ilave ( ziyade) yapılacağını ifade eden Yunus 26. ayetindeki

hüsnâ ( daha güzel, daha iyi, en güzel, en iyi) kelimesinin cennet anlamına geldiği müfessirlerin büyük çoğunluğu tarafından kabul edilmiştir. Ayetteki “ziyade”den maksat da,

cennette Allah’ı görme şerefine nail olmaktır.
“Güzel davrananlara hüsnâ ( daha güzel karşılık), bir de ziyade/fazlası vardır. Onların yüzlerine ne bir toz ( kara leke) bulaşır, ne de bir horluk ( gelir). İşte onlar

cennet ehlidirler. Ve onlar orada ebedî kalacaklardır.” ( Yûnus : 10/26)
6- Dârüs’s-Selâm : Maddî ve manevî âfetlerden, hoşa gitmeyen şeylerden korunmuş olma manasındaki selâm ile dâr/yurt kelimesinden oluşan bu terkip, iki ayette cennetin adı

veya tabakası olarak zikredilmiştir. Cennetin esenlik yurdu olduğu şüphesizdir. Gerçek esenliğin ancak cennette bulunabileceği, sonsuz hayatın, ihtiyaç bırakmayan zenginliğin,

zillete yer vermeyen şeref ve üstünlüğün, eksiksiz bir sıhhatin sadece orada mevcut olduğu anlaşılır.
“Halbuki Allah, Dârü’s-Selâm’a çağırıyor ve O, dilediği kimseleri dosdoğru bir yola hidayet buyurur.” ( Yûnus : 10/25) [5]
7- Dârü’l-Mukame : Asıl durulacak yer, ebedî ikamet edilecek yurt manasındaki bu terkip de cennete girenlerin Allah’a hamd ve şükür sırasında bulundukları mekân için

kullanacakları bir tabir olmalıdır.
“O ( Rab) ki lütfuyla bizi Dârü’l-Mukameye / asıl oturulacak yurda ( cennete) yerleştirdi. Artık orada bize ne bir yorgunluk dokunacak, ne de orada bize bir usanç gelecektir.”

( Fâtır : 35/35)
8- Cennetü’l-Me’vâ :
“İman edip güzel amel işleyenlere gelince, onlar için Me’vâ cennetleri vardır.” ( Secde : 32/19) [6]
Bu isimlerin dışında, “ev, konak, şehir, ülke” anlamlarına gelen “dâr” kelimesi, Kur’an’da dâru’l-huld[7] ( ebediyet / sonsuzluk yurdu), dâru’l-âhire[8] ( âhiret yurdu),

âkıbetü’d-dâr, ukbe’d-dâr ( dünya yurdunun sonu) terkipleriyle cennet anlamında kullanılmıştır.[9]
Her ne kadar İbn Abbâs Cennet’in tabakalarını yedi ile sınırlandırmışsa da, ayetlerden anlaşıldığına göre, Cennet’in bir çok tabakası vardır. Burada İbn Abbâs’ın haber verdiği

ve ayetlerde adları geçen Cennet tabakaları, Cennet’in en yüksek tabakalarıdır. Çünkü bu tabakalarda da bir çok tabaka vardır. Nitekim Allah Teâlâ’nın Nâim Cennetleri veya

“Firdevs Cennetleri” şeklindeki çoğul ifade eden ayetleri buna delildir. Ayrıca Ümmü Hârise Hadisinde bu gerçek Hz. Peygamberin dilinden ifade olunmuştur. Ümmü Harise Bedir’de

şehit olan çocuğu hakkında Hz. Peygamber’den bilgi almak üzere gelmiş ve ona Rasûlullah bir çok Cennet olduğunu belirterek, çocuğunun da “Firdevs-i Â’lâ’da” olduğunu söylemek

suretiyle teselli etmiştir.[10]
Nitekim Müslim’in Ebû Sâid el-Hudrî’den rivayet ettiği hadiste de, Allah yolunda cihat edenlerin, cihatları sebebiyle Cennet’te yüz derece yükselecekleri, her derecenin arasının

ise, yer ile gök arasındaki mesâfe kadar olduğu, Hz. Peygamber tarafından haber verilmektedir.[11] Hadiste sözü edilen dereceler konusunda ise şu ihtimaller öne sürülmüştür. Bu

dereceleri zahiriyle anlamak mümkündür. Gerçekten söz konusu derecelerin, zahirinden anlaşıldığı üzere, birbirinden daha yüksek menziller ( tabakalar) olması muhtemeldir. Buna

karşılık, yükseklikten kasdın, Cennet’teki nimetlerin çokluğu, insanın veya bir başka yaratığın hiç aklına bile gelmemiş, gönlünden dahi geçmemiş iyiliklerin büyüklüğü veya

çokluğu anlamında olması muhtemeldir. Zira Allah Teâlâ’nın mücâhide lutfettiği iyilik veya cömertlik türleri birbirinden çok farklıdır, birbirinden üstündür. Buna göre,

nimetlerin fazilet ( üstünlük) konusundaki farklılıkları uzaklık açısından yer ile gök arasındaki mesafe gibidir. Fakat el-Kadî Iyad[12] birinci görüşü tercih etmiştir.[13]

Yine Buhârî’nin bir rivayetinde Hz. Peygamber, Allah yolunda savaşan mücâhidler için Cennet’te yüz derece ( tabaka) hazırlandığını ve iki derecenin arasının yerle gök arası

gibi olduğunu haber vermekte ve sözlerine devamla “Allah’dan istediğiniz zaman Firdevs’i isteyin… Çünkü Firdevs, Cennet’in ortası ve Cennet’in en yükseğidir ( …). Firdevs’ten

Cennet nehirleri doğar.” buyurmaktadır.[14]
Aynî, “Firdevs, Cennetin ortasıdır ( vasatıdır).” cümlesini, Cennet’in en iyi yeri veya üstünü ( efdali) olarak yorumlar ve bu görüşüne “Böylece sizi en hayırlı bir ümmet

kıldık.” ( el-Bakara : 2/143) ayetinde geçen “vesetan” kelimesini delil getirir.[15] Çeşitli rivayetlerde Firdevs Cenneti’nin güzellikleri dile getirilmiştir. Diğer taraftan

hadiste söz konusu edilen Cennet dereceleri arasındaki mesafelerin çeşitli rivayetlere göre “yüz senelik mesafe”, “Beş yüz senelik mesafe” şeklinde değiştiğine işaret edelim.

[16]
Bütün bu ayet, hadis ve âlimlerin yorumlarından Cennet’in birçok tabakası olduğu anlaşılmaktadır. Bu tabakalardan bazılarının daha yüce ve nimetlerinin daha güzel veya daha

efdal olması sebebiyle isimleri bize bildirilmiştir. Firdevs Cenneti mertebece en yüksek olan Cennet tabakasıdır.[17]
Şüphesiz ki Kur’an’ın anlattığı Cennet yalnızca İslâma iman edip onu hayatlarına hakim kılanlar için hazırlanmıştır. Küfre düşenler ile İslâm’dan başka din seçenler bu mükâfatı

hak edemezler. Cennet, bir ütopya ve benzeri bir şey değil, Allah’ın salih kulları için hazırladığı bir mutluluk yurdudur. Ölümden sonra böyle bir yere ve böyle bir hayata

kavuşmak isteyen, gereğini yapar, Allah’ın istediği gibi yaşar. Allah ( cc) müşriklere Cennet’i haram kıldığını söylüyor.[18] İnkârcılar da asla oraya giremezler.[19]
Allah ( cc) bütün insanları ‘selâm’ yurdu olan Cennet’e çağırıyor.[20]
Bu çağrıya kulak verenler, dünya hayatını güzel bir şekilde yaşarlar, her türlü kötülük ve isyandan uzak dururlar, Allah’ı razı etmeye çalışırlar. Böylece hem yaşadıkları

dünyayı cennet gibi yaparlar, hem de ebedí mükâfat yurdu Cennet’i kazanırlar.

CEHENNEMİN TABAKALARI

Kur’an-ı Kerîm’de Cehennem’in yedi kapısının olduğu belirtilmektedir.

“Cehennemin yedi kapısı olup, her kapıdan onların girecekleri ayrılmış bir kısım vardır.”( Hicr, 15/44).

Bu ayet iki şekilde tefsîr edilmiştir :

a. Cehenneme girecekler çok olduğu için;

b. Cezalandırma, azgınlığın çeşit ve derecelerine göre olacağı için Cehennem’in yedi kapısı veya tabakası vardır. Bu kapı veya tabakalar şunlardır :

1. Cehennem; yukarıda söz konusu edildiği şekilde Kur’an-ı Kerîm’in yetmiş yedi ayetinde geçmektedir.
2. Lâzâ ( alevli ateş) : “Hayrı’ ( Allah onu azabdan kurtarmaz) Çünkü o Cehenneın alevli bir ateştir” ( Meâric, 70/15).
3. Saîr ( pılgın ateş) : “O şeytanlara ( ahirette) çılgın ateş azabı hazırladık. ” ( Mülk, 67/5). Ayrıca on beş ayette daha bu isimle geçmektedir.
4. Sakar ( kırmızı ateş) : “Hem ey Rasûlüm bilir misin, nedir o sakar ( Cehennem). ” ( Müddessir, 14/27)
5. Hâviye ( uçurum) : “O, kızgın bir ateştir ” ( Kâria, 101/9-11).
6.Hutame ( kalbleri saran ateşli kaygı) : “Şüphesiz o, Hutame ye ( ateşe) atılacaktır.” ( Hümeze, 104/4).
7. Cahim ( yanan kızgın ateş) :

“Küfredenler ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar Cahim’in yarânıdırlar.”( Mâide, 5/10).

Ayrıca Cehennem azabı sadece ateş değildir. Birçok azap çeşitleri vardır; birkaçı şöyledir :

1. Soğukla azap,
2. Yılan akrep gibi hayvanların sokması,
3. Başına topuzlarla vurmak,
4. Aç bırakmak,
5. Zakkum yedirerek bağırsakları parçalamak,
6. Vücutları büyültülerek azabın şiddetlendirilmesi,
7. İrinli su içirmek,
8. Gayya kuyusuna atmak,
9. Uçurumlardan yuvarlamak,
10. Zifiri karanlıkta azap,
11. Büyük azap veren pis kokulara maruz bırakmak,
12. Azapların her gün katlanarak çoğaltılması,
13. Sonsuza kadar azap edilmesi.

Kadızade Ahmed Emin Efendi buyuruyor ki :

“Cehennemde bir yere Zemherir denir, yani, soğuk Cehennemdir. Soğukluğu pek şiddetlidir. Bir an dayanılmaz. Kâfirlere, bir soğuk bir sıcak, sonra soğuk sonra sıcak Cehenneme

atılarak, azap yapılacaktır.”

Cehennemde çok soğuk Zemherir azapları bulunduğu, Kimya-i Saadet ve Dürret-ül-Fahire kitabında yazılıdır. Buhari, Müslim, İbni Mace ve diğer hadis kitaplarında, yazın sıcaklığı

sıcak Cehennemin nefesinden, kışın soğukluğu da zemherir Cehennemin nefesinden olduğu bildiriliyor. ( Örneğin : Buharî, Mevâkît : 9, Müslim, Mesâcid : 185-187;

Tirmizî, Cehennem : 9.)

Reşahat kitabında deniyor ki : “Zemherir denilen soğuk Cehennemin azabı çok şiddetlidir.”

israNUR

Bayan-Mod

  • "israNUR" bir kadın

Mesajlar: 1,383

Konum: Avusturya

Meslek: Arbeiter

Hobiler: Müzik,karakalem resim,basteln,film,anime,

  • Özel mesaj gönder

2

Sunday, November 6th 2016, 1:11am

Teşekkür ederim paylaştığın için ellerine sağlık.

Yer Imleri:

Boardumuzda Neler Var

rasittunca.com - Dini - islami - Dini Resim - FIKIH - Kuran - Sünnet - Tasavvuf - BAYRAK - Milli - Eğlence - PNG - JPEG - GIF - WebButtons - Vaaz - Sohbet - Siyeri Nebi - Evliyalar - Güzel Sözler - Atatürk - Karoglan Hoca - Dini Bilgi - Radyo index - Sanal Dergi