Giriş yapmadınız.

  • Giriş

Sayın ziyaretçi, Raşit Tunca Board sitesine hoş geldiniz. Eğer buraya ilk ziyaretiniz ise lütfen yardım bölümünü okuyunuz. Böylece bu sitenin nasıl çalıştığı konusunda ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz. Eğer sitenin tüm olanaklarından faydalanmak istiyorsanız, kayıt yaptırmayı düşünmelisiniz. Bunun için kayıt formunu kullanabilir ya da bu bağlantıya giderek kayıt işlemi hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz. Eğer önceden kayıt yaptırdıysanız buradan giriş yapabilirsiniz.

Karoglan

Kurucu-Admin

  • "Karoglan" bir erkek
  • Konuyu başlatan "Karoglan"

Mesajlar: 6,950

Hakkımda:


KAROGLAN

Konum: Avusturya

Meslek: EBT -EiT

  • Özel mesaj gönder

1

Tuesday, June 21st 2016, 4:26am

Kadir Gecesinin Fazileti Hakkında Yazılanlar - Kadir Gecesi ile ilgili Ayetler ve Kadir Gecesi Hakkında 40 HadisKadir Gecesi Alametleri, Ayetleri ve Hadisleri

Bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilen Kadir Gecesi, Kur’an’ın Allah tarafından Cebrail Aleyhisselam aracılığıyla Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed -sellallahü aleyhi ve

sellem-‘e vahyedilmeye başlandığı gecedir. Kur’ân’ı Kerim’de Kadir Gecesi’yle ilgili geçen ayet-i kerimeleri ve bu geceyle ilgili rivayet edilen hadis-i şerifleri sizler için

bir araya getirdik.

AYET-İ KERÎMELER

Kadir Suresi, Arapca Text ve Türkce Okunuşu ve Anlamı

القدر

بسم الله الرحمن الرحيم
Bismillâhirrahmânirrahîm.
Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla.

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ
1. İnnê enzelnâhü fî leyletilkadri
1. Doğrusu Biz, onu ( Kurân’ı) Kadir gecesinde indirdik.

وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ
2.Ve mê edrâke mê leyletülkadri.
2. Kadr gecesinin ne olduğunu bilir misin sen?

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ
3. Leyletülkadri hayrun min elfi şehrin.
3. Kadr ( Kadir) gecesi; bin aydan daha hayırlıdır.

تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ
4. Tenezzelülmelêiketü verrûhu fîhê biizni rabbihim min külli emrin
4. O gece Rab’lerinin izniyle Ruh ve melekler, her türlü iş için iner de iner…

سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ
5. Selêmün hiye hattê matla’ıl fecri
5. Artık o gece bir esenliktir gider… Tâ [ki] tan ağarana kadar…Okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm.
1- İnna enzelnahü fiy leyletilkadr
2- Ve ma edrake ma leyletülkadr
3- Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr
4- Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr
5- Selamün hiye hatta matle'ılfecr

Anlamı
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- Biz o ( Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.
2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?
3- Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.
4- Melekler ve Ruh ( Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece

---------------------

“Biz onu Kadir gecesi indirdik. Kadir gecesi nedir, bilir misin sen? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Meleklerle Ruh o gece Rabblerinin izniyle her iş için iner de iner.

Tam bir esenliktir o gece, tâ tan yeri ağarıncaya kadar.” ( Kadîr sûresi, 1-5)
“Biz Kur’an’ı kutlu bir gecede indirdik.” ( Duhân sûresi, 3)

HADİS-İ ŞERİFLER

“Kadir gecesini, fazilet ve kudsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah’tan bekleyerek ibâdet ve tâatle geçiren kimsenin -kul hakkı hâriç- geçmiş günâhları bağışlanır.” (

Müslim, Müsâfirîn, 175)

Âişe -radıyallâhu anhâ-, Peygamber Efendimiz’e : “–Ey Allah’ın Rasûlü! Kadir Gecesi’nin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl dua edeyim?” diye sormuş, Fahr-i

Kâinat Efendimiz de :
اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

“«Allah’ım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla!» diye dua et!” buyurmuştur. ( Tirmizî, Deavât, 84)

KADİR GECESİNİ RAMAZAN’IN SON 7 GECESİNDE ARA

“Kadir gecesi ile ilgili rüyalarınızın, ramazanın son yedi gecesi üzerinde toplandığını görüyorum. O halde Kadir gecesini arayan onu ramazanın son yedi gecesinde arasın!” (

Buhârî, Leyletü’l-kadr 2,)
“Kadir gecesini ramazanın son on günü içinde arayınız!” ( Buhârî, Leyletü’l-kadr 3)
“Kadirgecesiniramazan’ınsonongünündekitekgecelerdearayın!” ( Buhârî, Leyletü’l-kadr 3)

RAMAZAN’IN SON 10 GÜNÜNDE PEYGAMBERİMİZ


Âişe radıyallahu anhâ şöyle buyurdu : Ramazan ayının son on günü girdiğinde Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem geceleri ihyâ eder, ev halkını uyandırır, ciddiyetle

ibadete soyunur ve eşleriyle ilişkiyi keserdi. ( Buhârî, Leyletül-kadr 5)

Âişe radıyallahu anhâ’dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, ramazanda diğer aylardan daha fazla ( kulluk yapmaya) çalışırdı. Ramazanın son on

gününde de ramazanın öteki günlerinden daha fazla ibadet ederdi. ( Müslim, İ’tikâf 8 )Kadir Gecesi Hakkında Ayetler

Kadir gecesini Kur’an-ı Kerim’de en net açıklayan ayet Kadir Suresi’dir;

“Şüphesiz, biz onu ( Kur’an’ı) Kadir Gecesi’nde indirdik. Kadir Gecesi’nin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (

Cebrail) o gecede, Rab’lerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.”Kadir Gecesi Alametleri

Kadir gecesinin o gece olduğunu anlamamızı sağlayan alametlerin de olduğuna inanılır. Bunun hakkında hadisler vardır. Bu hadislere bakılacak olursa; “Kadir gecesi hava açık ve

sakin olur. Bulut, Rüzgar, Yağmur olmaz. Bir rivayete göre köpek sesi duyulmaz. Güneş kıpkızıl bir şekilde ve şuasız olarak doğar. ” denmiştir. Kadir gecesi ne zaman olduğu

kesin ve net olarak bilinmemekle birlikte son on günde aranması gerektiği önemlidir. Kadir gecesi hakkında ayet ve hadisleri sizler ile paylaştık herkesin Kadir Gecesi’ni

nurfeza ekibi olarak tebrik eder bol dualı ve ibadetli bir gece geçirmenizi dileriz.

Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla... Biz onu ( Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Bilir misin nedir Kadir gecesi? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. O gece melekler ve

ruh, rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur.

Kadr Süresi, 1-5

Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla... Ha-mim. Aydınlatan kitaba yemin olsun! Biz onu mübarek bir gecede indirdik; biz daima uyarmaktayız. O gecede bizim katımızdan bir emirle

hüküm ve hikmet konusu olan bütün işler ayrılır. Rabbinden, eğer gerçekten biliyorsanız göklerin, yerin ve bunlar arasında olan her şeyin rabbinden bir rahmet olarak biz devamlı

göndermekteyiz. O her şeyi işitmekte ve bilmektedir.

Duhan Süresi, 1-7

O ( sayılı günler), doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur'an'ın indirildiği ramazan ayıdır...

Bakara Süresi, 185. Ayetin bir kısmı

Bazı Açıklamalar ve Tefsirlerden Alıntılar :

- Bazı rivayetlere göre Kur'an bu ayın son on günü içinde inmeye başlamıştır ( Kurtubi, XVI, 124).

- Müfessirler, "Biz onu Kadir gecesinde indirdik" diye çevirilen 1. ayetteki "o" zamiriyle Kur'an'ın kastedildiği konusunda ittifak etmişlerdir.. ( bk. Taberi, XXX, 166; razı,

XXXII, 27; Şevkani, V, 554).

- Söz konunu zaman diliminin Kur'an-ı Kerim'in indirilişine sahne olduğu ve bu olayla büyük bir değer kazandığı için bu sürede ona "leyletü'l - Kadr" denilmiştir ( M. Sait

Özervarlı, "Kadr Süresi", DİA, XXIV, 140-141).

- Kadir gecesinde yapılan ibadet ve iyiliklerin diğer bütün zamanlarda yapılanlardan daha çok sevap getireceği ifade edilmiş olmaktadır ( Şevkani, V, 555; İbn Aşür, XXX, 459).

- Müfessirlerin çoğunluğuna göre 4. ayetteki "ruh"tan maksat Cebraildir ( krş. Şuara 26/193-194).

- Ruha "meleklerin ileri gelenleri, meleklerin dışında Allah'ın görünmez ordularından bir ordu, rahmet" vb. manalar verenler de vardır ( razı, XXXII, 34; Şevkani, V, 555).

- Ramazanın son on gününe girildiğinde Hz. Peygamber dünyevi işlerden uzaklaşıp mescidde itikafa çekilir, vaktini daha çok ibadet ve tefekkürler geçirirdi ( Buhari, "İ'tikaf",

1; Müslim, "İ'tikaf", 1-5).

- Diğer kutsal kitapların da içinde indiğine sair rivayetler bulunan ( Kurtubi, XVI, 124) ramazan ayında ( bk. Bakara 2/185; Kadir 97/1), bazı rivayetlere göre bu ayın son on

günü içinde ( Kurtubi, XVI, 124) Kur'an nazil olmaya başlamıştır.

- Kur'an'ın indirildiği, bütün hikmetli işlerin icra için görevlilere tebliğ edildiği gecenin, şaban ayı ortasına rastlayan ve sonraları Beraat gecesi diye anılan gece olduğuna

dair rivayetler sağlam değildir ( Kurtubi, XVI, 125).

- İsra süresinde ( 17/106) Kur'an'ın bütününden ayrılan parçaların yeri ve zamanı geldikçe Hz. Peygamber'e gönderilmesi "ayırdık" denilerek ifade edilmiştir.

- Duhan Süresi'nin ilk 6 ayetinde Kur'anla ilgili olarak şu önemli nitelik ve özellikler, adeta altları çizilerek açıklanmıştır :

1. Kur'an Allah'ın üzerine yemin edeceği kadar önemli bir kitaptır.

2. Onu Allah göndermiştir.

3. Şerefi ve önemine layık bir mübarek gecede göndermeye başlamıştır.

4. Allah insanlık tarihi boyunca peygamberler ve kitaplar göndererek kullarına doğru yolu göstermiş, onları uyarmıştır. Kur'an da bu seriden bir rehber, bir irşad ve uyarı

kitabıdır.

5. Bütün bu nitelikleriyle o Allah'ın bir rahmetidir; kullarına olan sevgi ve merhametinin eseridir.

HADİSLER

- Hz. Aişe bu gecenin nasıl ihya edileceğini Hz. Peygamber'e sormuş, o da "Allah'ım! Sen affedicisin, affı seversin, beni affet! de" şeklinde cevap vermiştir ( Tirmizi,

"Da'avat", 84; İbn Macei "Dua", 5)

- "Faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Kadir gecesini değerlendiren kişinin geçmiş günahları bağışlanır." Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn Mace

- Resulullah ( s.a.v) şöyle buyurdu : "Kadir geceleri ile ilgili rüyalarınızın, ramazanın son yedi gecesi üzerinde toplandığını görüyorum. O halde Kadir gecesini arayan, onu

ramazanın son yedi gecesinde arasın!" Buhari, Müslim ,Ebu Davud, Tirmizi

- Aişe ( r.a)'dan rivayete göre Resullullah ( s.a.v) ramazan ayının son on gününde camiye kapanır, ibadete kapanır, ibadete soyunur ve şöyle buyururdu : "Kadir gecesini

ramazanın son on günü içinde arayınız!" Buhari, Müslim, Tirmizi

- Aişe ( r.a)'dan rivayete göre Resullullah ( s.a.v) şöyle buyururdu : "Kadir gecesini ramazanın son on günündeki tek gecelerde arayınız!" Buhari

Bir hadis - Bir ömre bedel gece
Hz. Peygamber ( aleyhissalâtu vesselâm)'e ümmetinin ömrü gösterilmiş. Resûlullah ( aleyhisselâtu vesselâm), önceki ümmetlerin ömrüne nispetle kısa olduğu için, amelde onların

uzun ömürde işlediklerine yetişemezler diye bu ömrü kısa bulmuş. Bunun üzerine Cenab-ı Hak bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi'ni vermiştir. Muvatta, İ'tikaf 15, ( 1, 321).

Kadir Gecesi nedir bilen için bu gece bin aydan daha hayırlıdır, Kadir Gecesi'nin önemi ise bu gecenin sadece Peygamber efendimizin ümmetine ait olmasıdır.

Kadir Gecesi okunacak dualar ve kılınacak olan namaz ile bu gecede yapılan ibadet 4 bin yıllık ibadete eşdeğerdir.

Kadir Gecesi'nin hangi gün olduğu aslında kesin olarak bilinmez, Ramazan ayının son 10 gününde aranması gerekir. Kadir Gecesi ile ilgili hadisler ve İslam alimlerinin yorumları

bu gecenin özel alametleri ve belirtileri olduğu yönündedir.

KADİR GECESİ OKUNACAK DUALAR

Kadir Gecesi okunacak dualar için İslam alimleri Kadir Suresi'nin okunmasını öneriyor. Bunun yanında bir de Peygamber efendimizin okuduğu Kadir duası bulunuyor. Dileklerin kabul

olduğu Kadir Gecesi okunacak duaları Türkçe mealleriyle internethaber.com sitesi sizin için derledi.

KADİR GECESİ DUASI PEYGAMBERİMİZİN OKUDUĞU

Kadir duası :
- Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni. ( Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.)

KADİR GECESİ DUASI TÜRKÇE MANASI

Kadir Gecesi duasının manası :
-'Ya Rabbi, sen affedicisin, kerîmsin, affı seversin, beni de affeyle) demektir.

KADİR GECESİ OKUNACAK KADİR SURESİ

Kadir gecesinde, bir kez Kadir suresini okumak, başka zamanda Kur’an-ı kerimi hatim etmekten daha sevaptır.

Bismillahirrahmanirrahim

İnnê enzelnâhü fî leyletilkadr
Ve mê edrâke mâ leyletülkadr
Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr
Tenezzelülmelâiketü verrûhu fîyhâ bi’izni rabbihim min külli emr
Selêmün hiye hattâ matla ıl fecr

Kadir Gecesini İhyâ Etmek

( Kadir Gecesini İhya Etmenin Fazileti Ve Daha Ziyade Ramazanın Hangi Gecelerinde Olduğunun Açıklanması)

Bu bölümdeki bir sure, bir ayet ve yedi hadisten; Ramazandaki bu gecenin bin ay yani 83 sene 4 aydan daha hayırlı olduğunu, inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek bu geceyi

değerlendirenin günahlarının bağışlanacağını, bu gecenin Ramazanın son on veya yedi gününün tek olanlarında aranması gerektiğini, bu gecede Rasûlullah ( s.a.v.)'ın bize en çok

okunmasını tavsiye ettiği duayı ve hayatı boyunca Ramazanın son on gününde ibadeti artırıp itikaf yaptığını öğreneceğiz. [1]

"Şüphesiz biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi nedir bilir misin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. O gece melekler ve ruh Rabbinin emriyle herbir iş için

veya herbir kişi için inerler de inerler. O gece tan yeri ağarıncaya kadar selam ve esenliktir." ( Kadir : 97/1-5)
"Biz o Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik, zaten biz insanlığı her zaman uyarmaktayız." ( Duhan : 44/3)

Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu :
"Faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Kadir gecesini değerlendiren kişinin geçmiş günahları bağışlanır."[2]

Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhümâ'dan rivayet edildiğine göre, bir grup sahâbî, rüyalarında Kadir gecesinin ramazan'ın son yedi gecesinde olduğunu görmüşler ( ve bunu Hz.

Peygamber'e bildirmişler)di. Bunun üzerine Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu :
– "Kadir gecesi ile ilgili rüyalarınızın, ramazanın son yedi gecesi üzerinde toplandığını görüyorum. O halde Kadir gecesini arayan onu ramazanın son yedi gecesinde arasın!"[3]

Âişe radıyallahu anhâ'dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ramazan ayının son on gününde câmiye kapanır ibadete soyunur ve şöyle buyururdu :
"Kadir gecesi’ni ramazanın son on günü içinde arayınız!"[4]

Âişe radıyallahu anhâ'dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururdu :
"Kadir gecesi’ni ramazanın son on günündeki tek gecelerde arayın!"[5]

Yine Âişe radıyallahu anhâ şöyle dedi :
Ramazan ayının son on günü girdiğinde Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem geceleri ihyâ eder, ev halkını uyandırır, ciddiyetle ibadete soyunur ve eşleriyle ilişkiyi keserdi.

[6]

Yine Âişe radıyallahu anhâ'dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, ramazanda diğer aylardan daha fazla ( kulluk yapmaya) çalışırdı. Ramazanın son on

gününde de ramazanın öteki günlerinden daha fazla ibadet ederdi.[7]

Âişe radıyallahu anhâ şöyle dedi :
– Ey Allah'ın Resulü! Kadir gecesinin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl dua edeyim? diye sordum.
– "Allahım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla! diye dua et" buyurdu.[8]

* Yukarıdaki ve diğer hadis kitaplarından öğrendiğimiz tüm hadisi şeriflere göre Kadir gecesinin hangi gece olduğu hakkında 40 civarında görüş nakledilmiştir ve ifadelerden de

"Son yedi geceden dokuz geceden biri" şeklinde gibi esneklik bırakılmıştır.
Rasûlullah ( s.a.v.)'in hayatına baktığımızda Ramazanda senenin diğer aylarından daha çok kendini ibadete verdiğini, Ramazanın da son on gününde mescide kapanarak ailesinden ve

dünyalıklardan uzaklaşarak itikafa çekildiğini görmekteyiz ki, bu geceyi yakalayabilme Ramazanın son 1/3'de olacağı, bunun da sadece gecelerine değil, gündüzlerini de

değerlendirmek gerekecektir. Çünkü yeryüzünün bir kısmı gece iken diğer yarı kürenin gündüz olması dolayısıyla icabında bu gecenin gündüz de olabileceğine ihtimal verilmelidir.

Ramazanı ve bilhassa son on gününü geceli gündüzlü değerlendirmek için müslümanın tam bir gayret içinde olması da gerekmektedir. Bu konuda daha geniş bilgi için tefsirlerden

Kadr suresinin tefsirini gözden geçirmek faydalı olacaktır kanaatindeyiz. [9]

----------------
Kadir Gecesinin Fazileti ile İlgili Kırk Hadis

Bismillahirrahmanirrahim

İslam kaynaklarında belirtildiğine göre Allah-u Teâlâ bir takım hikmetlere binaen Kadir Gecesi’ni ve onun dışında daha bazı şeyleri de gizli tutmuştur. Bunun sebebi insanlar bu

mübarek ve bir gecesi bin aya bedel olan gecelerde bağışlanarak hayata tertemiz şekilde, ileriye ümitle bağlanarak yaşamını idame ettirmesidir. Kuran ve Ehl-i Beyt özellikle de

Emirülmuminin Hz. Ali’nin yaralandığı ve şehadet gecelerinde bu iki baha biçilmez emaneti Hak Teâlâ’ya vesile kılarak bağışlanarak kamil insanlığa doğru yol alma ümidiyle kadir

gecesinin faziletiyle ilgili bazı rivayetleri burada zikrediyoruz.

1-Peygamber ( saa) buyurmuştur : “Her kim Kadir Gecesi’ni ihya ederse gelecek yıla kadar ondan azap kaldırılacaktır.”

2-İmam-ı Sadık ( as) buyurmuştur : “Kadir Gecesi’nin taktiratı 19.cu gecede olur. Kesinleşmesi 21.ci gecede olur; 23. Gece de ise imzalanmış olur.”

3-Birisi İslam Peygamberinden ( saa) : “Resulullah’a ( .aa) : ‘Kadir Gecesi’ne girdiğimizde ( o gecede), ne isteyelim Hak Teâlâ’dan?’ diye sorulduğunda, Resulullah ( saa)

: ‘Afiyet dileyin.’ buyurdu.”

4-Peygamber ( saa) buyurmuştur : “Her kim Kadir Gecesi’ni imanlı ve bilinçli şekilde ihya ederse geçmiş ve gelecek günahları bağışlanmış olur.”

5-Hz. Ali’den ( as) naklonulur : “Fatıma ( sa) Kadir gecesi, ev halkından hiç kimsenin yatmasına müsaade etmezdi; az yemek vermekle onların yatmamasını sağlıyor, kendisi de

bu gecenin ihyası için hazırlanıyor ve buyuruyordu ki : “Mahrum, bu gecenin bereketlerinden mahrum kalan kimsedir.”

6-İmam-ı Bakır ( as) ve İmam-ı Sadık’tan ( as) naklonulur : “Birisi İslam Peygamberi’ne ( saa) : ‘Evim Medine’nin dışında, uzak yerdedir. Bu gecelerin hangisinde medineye

gelerek kadir gecesinde yararlanayım?’ Peygamber ( saa) : ‘Ramazan ayının 23 gecesi Medine’ye gel.’ demiştir”

7-İmam-ı Bakır ( as) buyurmuştur : “Kadir Gecesi’nde yapılan dua kesinleşmiş kaza-kaderi geri çevirir.”

8-Bir rivayette şöyle zikredilir : “Kadir Gecesi olduğu zaman bir münadi yedinci kat gökten şöyle seslenir : Her kim İmamı Hüseyn’in ( as) ziyaretinde bulunuyorsa

bağışlanmıştır.”

9-İmam-ı Ali ( as) şöyle naklonulur : “İmam ( as), Haris Hemdani’ye şöyle buyurmaktaydı : ‘Bana her yıl Kadir Gecesi’nde bir güç bahşedilir. Bu güç şu dini kıyamete kadar

koruyan evlatlarıma da bahşedilmektedir.’”

10- İmam-ı Sadık ( as) buyurmuştur : “Ceddim Ali ( as) Kadir Suresi’ni tilavet ederken İmam-ı Hasan ( as) ve İmam-ı Hüseyin de ( as) O Hazret’in yanındaydılar. İmamı

Hüseyin ( as) şöyle buyurdu : ‘Ey baba! Bu süreyi okuduğunda farklı bir tatlılık ve his fark ediyor musun?’ İmam ( as) buyurdu ki : Ey Peygamberin evlatları : Ben bu süre

hakkında öyle şeyler biliyorum ki sen şimdilik bunları bilemezsin. Bu süre indiğinde ceddin Peygamber ( saa) beni yanına çağırdı. Yanına gittiğimde bu süreyi okuyarak mübarek

elini benim sağ omuzuma koydu ve şöyle buyurdu : ‘Ey benin kardeşim ve vasim ve benden sonra ümmetimin velisi ve benim imansız düşmanlarımla savaşçım. Bu süre benden sonra

senindir. Senden de sonra iki evlatlarınındır. Meleklerin içinde kardeşim olan Cebrail ( as) ümmetimin bir yılda meydana gelecek olaylarını Kadir Gecesi’nde bana haber

vermektedir. Benden sonra bu haberleri sana verecektir. Bu süre senin ve evlatlarının kalbinde her zaman bir ışıldayan nur olarak kalacaktır. Bu ta Zuhur edecek Kaim’imizin (

af) zamanına kadar bu şekilde devam edecektir.’”

11- İmam-ı Sadık ( as) buyurmuştur : “Ey Ebu Besir! Mübarek Kadir Gecesi’nde hacı adayları belirlenir. Gelecek yıla kadar insanların ölümü-kalımı, rızık ve geçimleri,

ecelleri, sağlık ve hastalıkları bu gecede belirlenmiş olur.”

12- İmam-ı Bakır’dan ( as) Kadir Gecesi’nin alametinden sorulur : “O gece insana çok güzel bir koku gelir. Kış mevsimi ise havada sıcaklık olur yaz mevsimi ise biraz serin ve

yumuşak olur.”

13- Peygamber Efendimiz’den ( saa)şöyle rivayet etmiştir : “Hz. Musa dedi ki : ‘İlahi! Ben senin yakınlığını istiyorum.’ Allah şöyle buyurdu : ‘Benim yakınlığım Kadir

Gecesi’nde uyanık kalanlar içindir.’ dedi ki : ‘İlahi! Senin rahmetini istiyorum.’ Buyurdu ki : ‘Benim rahmetim Kadir Gecesi’nde fakirlere acıyanlar içindir.’ dedi ki :

‘İlahi! Ben sırat köprüsünden geçmek istiyorum.’ buyurdu ki : ‘Bu, Kadir Gecesi sadaka verenler içindir.’ dedi ki : ‘İlahi! Cennet ağaçlarını ve onun meyvelerini istiyorum.’

buyurdu ki : ‘Bu, Kadir Gecesi’nin tespihlerini, tespih edenler içindir.’ dedi ki : ‘İlahi! Kurtuluş istiyorum.’ dedi ki : ‘Ateşten mi kurtulmak istiyorsun?’ dedi ki :

‘Evet’ buyurdu ki : ‘Bu, Kadir Gecesi’nde istiğfar edenler içindir.’ dedi ki : ‘İlahi! Senin rızanı istiyorum.’ Buyurdu ki : ‘Benim hoşnutluğum, Kadir Gecesi’nde iki rekât

namaz kılanlar içindir.’

14- İmam Hasan Askeri’nin ( as) duasında şöyle dediğini rivayet edilmektedir :
“Allah’ım, kesin olan büyük emrinden, hüküm ve takdir ettiğin şeyde, Kadir Gecesi’nde hikmetli emrinden halka bağışladığın ve belirlediğin şeyde, beni evini ziyaret eden,

hacları kabul olan ve çabaları mükâfat kazanan hacılardan karar kıl”

15-İmam Muhammed Bakır’dan ( as) şöyle bir rivayet nakledilmiştir : “Kadir Gecesi’ni ihya eden kimsenin günahları gökteki yıldızların sayısı, dağların ağırlığı ve denizlerin

ölçüsü kadar da olsa bağışlanır.”

16-“Resulullah’a ( saa) “Kadir Gecesi’ne girdiğimizde ( o gecede), ne isteyelim Hak Teâlâ’dan?” diye sorulduğunda, Resulullah ( saa) : “Afiyet dileyin.” buyurdu.

17-İmam-ı Cafer Sadık’tan ( as) söyle rivayet edilmiştir : “Kadir Gecesi olunca gökyüzünün yedinci katından bir münadi arşın ortasından söyle nida eder : ‘Allah Teâlâ İmam

Hüseyin’in ( as) kabrinin ziyaretine gelenlerin hepsini bağışladı.’”

18-Ramazan ayının son on günü olduğunda, Resulullah ( saa) yatağını dürer, ibadet için kemerini sıklardı. Yirmi üçüncü gece aile fertlerini uyandırır ve uyuyanların yüzüne su

serperdi.

19-Hz. Fatıma ( as) bu gecede aile fertlerinin uyumasına izin vermezdi. Bunu da onlara az yemek vermek ve gündüzler uyumakla sağlamaya çalışır ve söyle buyururdu : “Asıl

mahrum ve yoksun kimse, bu gecenin hayrından yoksun kalan kimsedir.”

20-Rivayet edildiğine göre İmam-ı Cafer Sadık ( as),bir ara şiddetli bir şekilde hastalanmıştı. Buna rağmen Ramazan Ayı’nın 23. gecesi olduğunda akrabalarından kendisini camiye

götürmelerini istedi ve o gece sabaha kadar camide kaldı.

21-Yine söyle rivayet edilmiştir : “Kim Kadir Gecesi’nde İmam Hüseyin’in kabrinin yanında olur da orada iki rekât veya mümkün olduğu kadar namaz kılacak olursa ve Allah’tan

cenneti ister ve cehennem ateşinden O’na sığınırsa, Allah ona istediği şeyi verir ve ona cehennem ateşinden sığınak verir.”

22- İmam-ı Cafer Sadık’tan ( as) nakledilir : “Amellerin hesabının başlangıç yılı Kadir Gecesi’dir. O gecede gelecek yılın hesabı yapılır.”

23-İmam-ı Bakır ( as) buyurmuştur : “Her kim Kadir Sure’sini sesli okursa eline kılıcı almış Allah yolunda cihat eden birisi gibidir. Her kimde bu süreyi yavaş ve sessiz

okursa Allah-u Teâlâ yolunda kanına boyanan birisi gibidir.”

24-İmam-ı Hasan Askeri ( as) buyurmuştur : “Kadir Gecelerinin 19 ve 21. günlerine ulaşamadın veyahutta bulunamadınızsa 23. geceyi sakın elden verip ihmalkârlıkta bulunmayın.”

25- Resulullah’a ( saa) buyurmuştur : “Kadir Gecelerinin ihyalarına katılan ve ahiret gününe inanan mümin birisi ise tüm günahları bağışlanmış olur.”

26- İmam-ı Cafer Sadık’tan ( a.s) nakledilir : “Allah katında yılın 12 ayı vardır. Bu ayların en faziletlisi ise Ramazan ayıdır. Ramazan ayının kalbi ise Kadir Gecesidir.”

27- İmam-ı Bakır ( as) buyurmuştur : “Kadir Gecesinde yapılan namaz, zekât ve diğer hayırlı salih ameller Kadir Gecesi olmayan aylarda yapılan bin aydan daha faziletlidir.”

28-İmam-ı Sadık’a ( as) şöyle sorulur : “Kadir Gecesi sadece Peygamber’in dönemine mi aitti? Ondan sonraki dönemde geçersiz midir?” İmam ( a.s) şöyle buyuruyor : “Eğer Kadir

Gecesi kaldırılırsa Kuran’da kaldırılmış olur.”

29-İmam Cafer-i Sadık’tan ( as) rivayet edilen bir hadis şöyledir : “Hacılar Kadir Gecesi’nde belirlenir; o yıla ait olan hadiseler, belalar ve rızıklar da o gecede

belirlenir. İşte o geceyi üçün ( Ramazan ayının 19, 21 ve 23. gecelerin) birinde ara.”

30- İmam-ı Cafer Sadık’tan ( as) şöyle nakledilmiştir : “Kadir Gecesi her yıl devam eder gündüzü de gecesi gibi mübarek ve kutsaldır.”

31- Peygamber’den ( saa) şöyle rivayet edilmiştir : Kadir Gecesi olurda o gecede birisi uyanık olurda bağışlanmamış olursa Allah’ın nefirini onuz üzerine olsun. Her kim bu

gecenin hayrından uzak kalırsa bütün hayırlardan uzak kalmıştır. Kendisini bu geceden mahrum eden mahrum kalmıştır.”

32-Bazı rivayetlerde şöyle geçer : “Daima içki içen, anne ve babaya eziyet eden ve günahlarda ısrar edenler kadir gecesinin mağfiret, bereket ve rahmetinden mahrum

kalabileceklerini hatırlatır.”

33- Peygamber’den ( saa) şöyle rivayet edilmiştir : “Her kim Ramazan ayının evvelinden sonuna kadar cemaat namazına iştirak eden birisi Kadir Gecesi’nden yararlanmış olur.”

34- Peygamber’den ( saa) şöyle rivayet edilmiştir : “Her kim helal yoldan mal kesp ederde bu helal malıyla iftariye verirse Ramazan ayının bütün gecelerinde melekler ona selam

gönderirler ve Cebrail ( as) Kadir Gecesi onunla tokalaşarak kucaklaşır. Bunu alameti ise onun kalbi yumuş alır ve gözlerinden yaş gelmeye başlar.”

35- Peygamber’den ( saa) şöyle rivayet edilmiştir : “Her kim Kadir Gecesi’ni ihya ederek uyanık kalırsa ta gelecek yılın Kadir Gecesi’ni kadar ondan cehennem azabı kaldırılmış

olur.”

36- İmam-ı Cafer Sadık’tan ( as) şöyle nakledilmiştir : “Annem Fatıma’nın ( sa) sürekli kıldığı iki rekat namaz vardı; bu namazı Cebrail ona öğretmişti. İlk rekâtta Hamd

Suresi’nden sonra yüz defa Kadir Suresi’ni, ikinci rekâtta ise Hamd Suresi’nden sonra yüz defa İhlâs Suresi’ni okurdu.”

37-Bir çok muteber rivayetlerde şöyle zikredilir : “Kadir Gecesinin sahibi İmam-ı Zaman’dır ( af). Melekler herkesin gelecek yıla kadar olan ömürlerinde olayları İmam-ı

Zaman’a sunmaktalar. Resulullah’ın ( saa) döneminde O Hazret’e sundukları gibi melekler her dönemde o zamanın İmam’ına inerler ve ona teslim ederler.

38-İmam-ı Rıza’dan ( as) şöyle nakledilir : “Emirilmüminin Ali ( as) Ramazan ayının 23. gecesi, Ramazan Bayramı gecesinde ve Şaban ayının ortasında hiç yatmazdı ve O Hazret

şöyle buyurmaktaydı : ‘Bu gecelerde rızıklar taksim olunur ve bu yılda meydana gelecek bir yıl boyunca ömürler tayin edilmektedir.’”

39- İmam-ı Cafer Sadık’tan ( as) şöyle nakledilmiştir : Ramazan ayının Kadir Gecelerinde bağışlanmayın birisi gelecek Ramazan’da da bağışlanmazsa ancak Arafat Çölü’nde

bağışlanabilme ihtimali varır.

40-İmam-ı Sadık ( as) buyurmuştur : “Kadir Gecesi’nin gecesi Hz. Fatıma’dır ( sa). Kadir ise Allah-u Teâlâ’dır. Öyleyse her kim hakkı tanırsa Fatıma’yı yani ( sa) yerine

getirmiş olur ve Kadir Gecesi’ni derk etmiş ve anlamış sayılır.( Bu hadisin daha iyi anlaşılması için Ulema tarafında zikredilen aşağıdaki yorumu olduğu gibi naklediyoruz)

1-Kadir Gecesi insanlar tarafından tanınmıyor, aynı Hz. Fatıma ( a.s.) gibi.
2-Kadir Gecesi sayesinde hak ve batıl ayırt edilir, aynı Hz. Fatıma ( a.s) sayesinde olduğu gibi.
3-Kadir Gecesi Kuran ayetlerinin ve surelerinin indirildiği zamandır. Hz. Fatıma’nın evi ise, Hz. Cebrail’in indiği yerdir.
4-Kadir Gecesi mükemmelliklerin ve bereketlerin çıkış noktasıdır, Fatıma’nın şefaati ise hayır ve bereketin çıkış noktasıdır.
5-Kadir Gecesi bin geceden daha hayırlıdır. Hz. Fatıma ise, âlemlerin en hayırlı kadınıdır.
6-Kadir Gecesi hadislerde Allah’ı tanıyanlar için yılbaşıdır ve Allah’ın yolunda gitmeye başlangıçtır. Hz. Fatıma ise Vilayetin ve Ehl-i Beyt’in başlangıç noktasıdır.

Kadir Gecesi İle İlgili Hadis-i Şerifler


* Hz. Aişe ( radıyallâhu anhâ) anlatıyor : "Ey Allah'ın Resülü, dedim, şâyet Kadir gecesine tevâfuk edersem nasıl dua edeyim?" Şu duayı okumamı söyledi : "Allahümme inneke

afuvvun, tuhibbu'l-afve fa'fu anni. ( Allahım! Sen affeedicisin, affı seversin, beni affet."

* Bir rivayette şöyle gelmiştir : "Kadir gecesinin, kim sevabına inanıp onu kazanmak ümüidiyle ihya ederse geçmiş günahları affedilir.''

* Hz. Aişe ( radıyallahu anhâ) anlatıyor : "Resûlullah ( aleyhissalâtu vesselâm) vefat edinceye kadar Ramazan'ın son on gününde itikafa girer ve derdi ki : "Kadir gecesini

Ramazan'ın son on gününde arayın". Resûlullah ( aleyhissalâtu vesselâm)'dan sonra, zevceleri de itikafa girdiler."

* İmam Mâlik in Muvatta'da kaydına göre şu rivâyet kendine ulaşmıştır : "Hz. Peygamber ( aleyhissalâtu vesselâm)'e ümmetinin ömrü gösterilmiş. Resûlullah ( aleyhissalâtu

vesselâm), önceki ümmetlerin ömrüne nisbetle kısa olduğu için, amelde onların uzun ömürde işlediklerine yetişemezler diye bu ömrü kısa bulmuş. Bunun üzerine Cenab-ı Hakk bin

aydan hayırlı olan Kadir Gecesi'ni vermiştir."

* İbnu Ömer ( radıyallahu anh) anlatıyor : "Resülullah ( aleyhissalâtu vesselâm)'a Kadir gecesi ( Ramazan'ın neresinde?) diye sorulmuştu. "O, Ramazan'ın tamamında!" diye

cevap verdi."

* İbnu Ömer ( radıyallahu anhümâ) anlatıyor : Hz. Peygamber ( aleyhissalâtu vesselâm)'in ashabından bazılarına ( radıyallahu anhüm), rüyalarında, Kadir gecesinin Ramazan'ın

son yedisinde olduğu gösterildi. Rüyaları kendisine anlatılınca Efendimiz ( aleyhissalâtu vesselâm) : "Görüyorum ki, rüyanız son yediye tetâbuk etmektedir. Öyleyse, Kadir

gecesini aramak isteyen son yedide arasın" buyurdu."
* Buhârî'nin Hz. Aişe'den kaydettiği bir rivayette, Resûlullah ( aleyhissalâtu vesselâm) şöyle demiştir : "Kadir gecesini, Ramazan'ın son onunda arayın".

* Ebû Saîd ( radıyallahu anh) anlatıyor : "Resülullah ( aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki : "Kadir gecesi bana ( bugün rüyamda) gösterildi, ( şu anda hangisi olduğunu

unuttum). O gecenin sabahında kendimi su ve toprak içinde secde eder buldum." Derken hava bozdu, yağmur başladı. Zaten mescid çardak şeklindeydi ( üstü ağaç dallarıyla örtülü

idi). Resülullah ( aleyhissalâtu vesselâm)'ın burnu ( alnı) üzerinde ve burun yumuşaklarında su ve toprak bulaşığını gördüm. O gün Ramazan'ın yirmi birinci sabahıydı."

* Zirr İbnu Hubeyş anlatıyor : "Ubey İbnu Ka'b ( radıyallahu anh)'a dedim ki, "İbnu Mes'ud ( radıyallahu anh) : "Bütün sene geceleri kalkan kimse Kadir gecesine tesadüf

edebilir diyormuş ( ne dersiniz?)." Bana şu cevabı verdi : "Kendisinden başka ilâh olmayan Zat-ı Zülcelâl'e yemin olsun, Kadir gecesi Ramazan ayındadır. Ve o gece, Resûlullah

( aleyhissalâtu vesselâm)'ın bize kalkmamızı emrettiği gecedir, o da yirmi yedinci gecedir. Bunun emâresi, o gecenin sabahında güneşin beyaz ve ışınsız olarak doğmasıdır."

* Yusuf İbnu Sa'd anlatıyor : "Hasan İbnu Ali ( radıyallahu anhümâ), Hz. Muâviye'ye biat ettikten sonra, bir adam yanına gelip : "Mü'minlerin yüzünü kara ettin ( veya : Ey

mü'minlerin yüzünü karartan adam) ( diye öfkesini) dile getirdi. Hz. Hüseyin ( radıyallahu anh) adama ( tatlılıkla mukabele etti) : "- Allah'ın rahmetine banasıca, niye

böyle şiddetli çıkışıyorsun. Nitekim Resûlullah ( aleyhissalâtu vesselâm) Benî Ümeyye'yi ( sağken rüyasında, tek tek halife olup) minbere çıkmış gördü. Bu onu üzmüştü ki şu

âyetler indi : "Biz sana Kevser'i verdik" ( Kevser 1). "Biz onu sana Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ( o büyük fazilet ve şerefini) sana bildiren nedir? Kadir

gecesi bin aydan hayırlıdır ( Bu gece senden sonra Benî Ümeyye'nin saltanat süreceği) bin aydan hayırlıdır." Kasım İbnu'l-Fadl ( merhum der ki : "Benî Ümeyye'nin iktidar

müddetlerini ay olarak saydık, tam bin aydı, ne fazla ne eksik."

--------------------

Kadir gecesi Hakkinda sorular ve Cevaplar

Sual : Kadir Gecesi’nin önemi nedir?
CEVAP
Ramazan-ı şerif ayı içinde bulunan en kıymetli gecedir. Bazı âlimlere göre Mevlid gecesinden sonra en kıymetli gecedir. Kadir Gecesi, bu ümmete mahsustur. Başka peygamberlere

böyle faziletli bir gece verilmemiştir. Bir hadis-i şerif meali şöyledir :
( Allahü teâlâ, Kadir Gecesi’ni ümmetime hediye etti, başka ümmete vermedi.) [Deylemî]

Resulullah’a “sallallahü aleyhi ve sellem”, kendisinden önceki insanların ömürlerinin ne kadar olduğu bildirilince, kendi ümmetinin ömürlerini kısa buldu. Uzun ömürlü olan

diğerlerinin işledikleri salih amelleri işleyemezler diye düşününce, Allahü teâlâ ona bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi’ni ihsan etti. Allahü teâlâ, ( Kadir Gecesi senin ve

ümmetinindir) buyurup Habibini ferahlandırdı. ( İ. Malik)

Resulullah efendimiz, ( Benî İsrail peygamberlerinden 80 yıl hep ibadet eden oldu) buyurunca, Eshab-ı kiram hayret etti. Cebrail aleyhisselam gelip, ( Yâ Resulallah, ümmetin o

peygamberlerin, [diğer işlerin dışında] 80 yıl hep ibadet etmesine şaşıyorlar. Allah sana ondan iyisini verdi) diyerek, ( Kadir Gecesi, bin aydan hayırlıdır) mealindeki âyeti

okudu. ( Rıyad-ün-nasıhin)

Baliğ olarak 50 yıl yaşayan kimse, 50 tane Kadir gecesi geçirir. Bir gece, 80 yıl değerinde olunca, 50x80=4000 yıl eder. 4 bin yıl ibadet etmiş gibi sevaba kavuşur. Kadir gecesi

hakkındaki hadis-i şeriflerde buyuruldu ki :
( Dört gecenin gündüzü de gecesi gibi faziletlidir. Allahü teâlâ, o günlerde dua edenin isteğini geri çevirmez, onları mağfiret eder ve onlar bu günlerde bol ihsana nail

olurlar. Bunlar, Kadir gecesi, Arefe gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi ve günleri.) [Deylemi]

( Sevabını Allah’tan umarak, Kadir Gecesi’ni ihya edenin geçmiş günahları affolur.) [Buhârî]

( Kadir Gecesi’nde, bir kere Kadir suresini okumak, başka zamanda Kur’an-ı kerimi hatim etmekten daha sevabdır. Kadir Gecesi’nde bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir La

ilahe illallah söylemek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetlidir. Bu gece koyun sağımı müddeti kadar [az bir zaman] namaz kılmak, ibadet etmek, bir ay bütün geceleri

sabaha kadar ibadet etmekten daha kıymetlidir.) [Tefsir-i Mugni]

( Kadir gecesi üç defa “La ilahe illallah” söyleyen müslümanın, birincisinde bütün günahları bağışlanır. İkincisinde Cehennemden kurtulur, üçüncüsünde Cennete girer.) [Tefsir-i

Mugni]

Resulullah, Kadir Gecesi’nde, ( Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa’fü annî) duasını okurdu. ( Ya Rabbi, sen affedicisin, kerîmsin, affı seversin, beni de

affeyle) demektir.

Ramazan ayının 27. gecesi
Sual : Kadir gecesinin 27. gece olduğu kesin midir?
CEVAP
Hayır, kesin değildir. Kadir gecesi Ramazan ayı içindedir. Kadir gecesinin hangi gece olduğu, kesin olarak belli değildir. Âlimlerimiz, ( Allahü teâlâ, rızasını taatte,

gazabını günahlarda, orta namazı beş vakit namazda, evliyasını halk arasında, Kadir gecesini Ramazan ayı içinde gizlemiştir) buyuruyorlar.

O halde Allahü teâlânın rızasına kavuşmak için, hiçbir iyiliği küçük görmemeli! Gazabı günahlar içinde saklı olduğu için, hiçbir günahı küçük görmemeli; orta namazı kaçırmamak

için, beş vakit namazı vaktinde kılmalı; evliya halk arasında gizli olduğu için herkese iyi muamele etmeli. Her geleni Hızır, her geceyi Kadir bilmelidir.

Ramazan-ı şerif ayının 27. gecesini ihya etmek çok sevabdır. Birkaç hadis-i şerif meali şöyledir :
( Kadir gecesini ramazanın son on gününde arayın!) [Müslim]

( Kadir gecesini, ramazanın son on gününün 21, 23, 25, 27 ve 29 gibi tek gecelerinde veya ramazanın son gecesinde arayın! Sevabını umarak Kadir gecesini ibadetle geçirenin

günahları affolur.) [İ. Ahmed]

( Kadir gecesi ramazanın 27. gecesidir.) [Ebu Davud]

İmam-ı a'zam hazretleri, Kadir gecesinin, ramazanın 27. gecesine çok isabet ettiğini bildirmiştir. ( Kadir gecesine rastlamış olan bir geceyi ihya eden, Kadir gecesini ihya

etmiş gibi sevab kazanır) hadis-i şerifini düşünerek, sık sık vaki olan 27. gece ihya edilirse, o gece Kadir gecesi olmasa bile, büyük sevaba kavuşulur. Kadir gecesini soran bir

zata, Peygamber efendimiz, ( Bu yıl Kadir gecesi ramazanın ilk gecesiydi, geçti. 27. geceyi ihya et! Ramazanın 27. gecesini ihya edene, vücudundaki kıllar sayısınca, hac, umre,

şehit ve gazi sevabı verilir) buyurdu. Başka birine de, ( Bu yıl Kadir gecesi geçti, fakat Ramazanın 27. gecesini ihya et! Kadir gecesi sevabına kavuşursun. Şefaatten nasipsiz

kalmazsın) buyurdu. Hazret-i Âişe validemize de, ( 13. geceydi, geçti. Kadir gecesini kaçırdıysan, 27. geceye kavuşursun. O geceyi ihya edersen, ahiret yolculuğu için, azık

olarak, o geceki ibadet sana yeter) buyurdu. Hazret-i Âişe validemiz de, ( Resulullah, ramazanın son on gününde çok ibadet ederdi) buyuruyor. [V. Necat]

Mübarek vakitlerde, günahlardan titizlikle uzak durmalı, taatları, ibadetleri ve her çeşit hayratı artırmalıdır. Zira Allahü teâlâ, tarafından sevilen kimse, faziletli

vakitlerde faziletli amellerle meşgul olur. Buğzettiği kul ise; faziletli vakitlerde kötü işlerle meşgul olur. Kötü işlerle meşgul olanın bu hareketi azabının daha şiddetli

olmasına ve Allahü teâlânın, ona daha çok buğzetmesine sebep olur. Çünkü o, böyle yapmakla vaktin bereketinden mahrum kalmış ve onun hürmet ve şerefini çiğnemiş olur.

Bu geceyi ihya için ilim öğrenmeli, mesela ilmihal okumalı, kaza namazı kılmalı, Kur’an-ı kerim okumalı, dua, tevbe etmeli, sadaka vermeli, Müslümanları sevindirmeli, bunların

sevaplarını ölü diri bütün müminlere göndermeli! Kadir gecesini ihya edenin, Ramazan orucunu tutanın, haccı kabul olanın, bütün günahları affolursa da, namaz, oruç ve kul

borçları ödenmiş olmaz. Bunları kaza ederek, ödeyerek borçtan kurtulmak gerekir.

Bin aydan faziletli, ne kadar kadri yüce!
Sayısız günahkâr kul, affa uğrar bu gece.

Sual : Kadir gecesinde bir günlük kaza namazı kılanın bin aylık kaza namazı borcunun ödeneceği söyleniyor. Hiç namaz kılmayıp sadece Ramazanda her gece bir günlük kaza kılan

Kadir gecesini bulur. Bin aylık [83 yıllık] namaz borcu ödenmiş olur mu?
CEVAP
Mirac gecesinde yüz rekat nafile namaz kılanın bütün namaz borçlarının ödeneceği de söylendi. Muteber kitaplardan nakledilmezse, böyle büyük hatalara düşülür. Hadis-i şerifte de

buyuruldu ki :
( Kabul olan hac, geçmiş günahları yok eder.) [Beyheki]

Kadir gecesini ihya edenin, Ramazan orucunu tutanın, haccı kabul olanın, bütün günahları affolursa da, namaz, oruç ve kul borçları ödenmiş olmaz. Bunları kaza ederek, ödeyerek

borçtan kurtulmak lazımdır. ( Hadika)

Günahların affolması için Ehl-i sünnet itikadına sahip olmak, bid’at işlememek lazımdır. Bu geceyi ihya için kaza namazı kılmalı, Kur’an-ı kerim okumalı, dua, tevbe etmeli,

sadaka vermeli, müslümanları sevindirmeli, bunların sevaplarını ölü diri bütün müslümanlara göndermelidir!

Sual : Kadir gecesinin alametleri nelerdir? Özellikle Kadir gecesine rastlamak için Ramazanın gecelerini nasıl değerlendirmeli?
CEVAP
Ramazanın her gecesini Kadir gecesi bilerek hareket edilirse Kadir gecesine rastlanmış olur. Her gün en az şunlar yapılmalı :
1- Gece herhangi bir namaz kılarken zamm-ı sure olarak veya namaz dışında Kadir sûresini okumalı.
2- Şu duayı okumalı : ( Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa’fü annî.)
3- Birkaç sayfa Kur'an-ı kerim okumalı.
4- İlmihalden birkaç sayfa okumalı.
5- Az da olsa İslâmiyet’i doğru yayan kuruluşlara yardım yapmalı veya sadaka vermeli.
6- Gece seher vakti, iki rekât namaz kılıp, silsile-i aliyyeyi okuyarak, o âlimlerin hürmetine dua etmeli.
7- Gündüzü de gecesi gibi kıymetli olduğu için gündüzleri de değerlendirmelidir.

Kadir gecesin alametleri
Kadir gecesi, açık ve sakin olur, ne sıcak, ne de soğuk olur. Ertesi sabah güneş, kızıl olup, şuasız doğar. Kadir Gecesinde köpek sesi duyulmaz diyen âlimler de olmuştur. Ubeyd

bin Ömer hazretleri anlatır : Kadir gecesi denizde idim, denizin suyunu içtim, tuzlu değildi, tatlı ve hoş idi.
Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki :
( Kadir gecesi açık ve mülayim olur. Soğuk ve sıcak değildir, sabahında da güneş zaif ve kızıl olarak doğar.) [Taberani]

( Kadir gecesi açık olur, sıcak ve soğuk değildir. Bulut yoktur. Yağmur ve rüzgar yoktur. O gecenin sabahının alameti güneşin şuasız doğmasıdır.) [Taberani]

( Kadir gecesi sabahı güneş şuasız olarak doğar. Yükselinceye kadar sanki büyük bir tabak gibidir.) [Müslim]

Sual : Kur’an-ı kerimin Kadir gecesinde indirildiği Kadr suresinde bildiriliyor. Şimdi, bu gece niye her sene aynı güne gelmiyor da Ramazan ayı içinde değişik günlere geliyor?

Niye hep aynı gece olmuyor? Mesela, Kur’an-ı kerimin indirilmeye başlanması, Ramazanın 26’sını 27’sine bağlayan gece vaki olduysa, Kadir gecesinin hep bu gece olması gerekmez

mi? Bir de kameri aylar da böyle. Ramazan yaza geldiği gibi kışa da gelebiliyor. Niye hep aynı zamanda olmuyor da yılın bütün aylarını dolaşıyor?
CEVAP
Biri diğerinden farklı sualdir. Allahü teâlâ, kameri [gökteki ayı] bütün seneyi dolaşacak şekilde yaratmıştır. Kameri sene 354 gündür. Şemsi yıla göre 10 veya 11 gün azdır.

Bunun için her sene kameri ay, 10 gün önce gelir. Böylece bütün senenin aylarını dolaşır. Allahü teâlâ böyle istemiştir. Ramazan orucu, böylece senenin en uzun ve en kısa, en

soğuk ve en sıcak günlerine geliyor.

İslamiyet, bir bölgeye değil, bütün dünyaya gelmiştir. Her coğrafyadaki, her mevsimdeki insanlara hitap eder. Sıcak ve soğuk ülkeler var. Gündüzleri veya geceleri kısa ve uzun

yerler var. Hepsi için tek ve aynı tarih olsaydı müslümanların işi güç olurdu. Bunun gibi daha bir çok hikmeti olabilir.

Allahü teâlâ, Kadir gecesini gizlemiş, yani Ramazan ayının çeşitli günlerine koymaktadır. Bu sene Ramazanın birine koyarsa öteki sene Ramazanın yedisine koyabilir, Kadir gecesi

o gece olur. Diğer geceler gibi falanca ayın belli bir günü yapmamış, bu geceyi gizlemiştir. Bu gecenin aylarla ilgisi yok, gece ile ilgisi var. Kadir gecesi Ramazanın 27.

gecesinde Kur'an-ı kerim inmiş ise, bu sene de Kadir gecesi Ramazanın üçüne alınmış olabilir. Demek ki bu mübarek gece Ramazanın üçüne geldi. Ay mefhumundan sıyrılmak gerekir.

Diğer geceler ayla ilgili, Kadir gecesi ayla ilgili değil, gece ile ilgilidir. Allahü teâlâ dileseydi her aya bir tane koyardı ve her ayda Kadir gecesi olabilirdi. Kur'an-ı

kerimin indiği bu geceyi de her ay kutlardık.

İlk defa Kur’an-ı kerimin nazil olduğu gecenin hususiyetini, faziletini ve bereketini Allahü teâlâ her sene başka bir geceye veriyor. Yani her sene değişik bir gecenin o kıymet

ve fazileti taşımasını irade buyuruyor. Kur’an-ı kerimin nazil olduğu o mübarek gecenin her sene-i devriyesinde aynı gecenin o fazileti taşıması icap etmiyor. Başka bir gece o

fazileti taşıyabiliyor.

Kadir gecesi ne zaman?

Sual : İmam-ı Şa’rani hazretlerine göre Kadir gecesi hangi güne denk geliyor?
CEVAP
İmam-ı Şa’rani hazretleri, kendi keşfini bildirmiş ve ( Ramazan, pazar günü başlarsa, Kadir gecesi 29. gecedir. Salı başlarsa 27. gece, perşembe başlarsa 25., cumartesi

başlarsa 23., pazartesi başlarsa 21., çarşamba başlarsa 19., cuma başlarsa 17. gecedir) buyurmuştur.

Ebül Hasan Harkani hazretleri de buyuruyor ki : Büluğ çağımdan beri Kadir gecesini hiç kaçırmadım. Ramazan ayının ilk günü pazar günü başladığında, Kadir gecesi 29. gece

olurdu. Pazartesi günü başladığında, 21. gece olurdu. Salı günü başladığında, 27. gece, çarşamba günü başladığında, 19. gece, perşembe günü başladığında, 25. gece, cuma günü

başladığında, 17. gece, cumartesi günü başladığında, 23. gece olurdu. ( Mişkat-ül-envar, Şir’a-tül-İslam)

Görüldüğü gibi iki büyük âlim de, aynı şeyi keşifleriyle bildiriyorlar.

Kadir gecesini nasıl ihya etmeli?

Kadir gecesi hakkında, hikmet ehli zatlar buyuruyor ki :
Kur’an-ı kerim Levh-i mahfuza, Berat gecesinde bir defada indi. Levh-i mahfuz 7. kat semada, Cennet 6. kat semadadır. 1. kat semaya Kadir gecesi inmeye başladı. 20 yılda indi.

İlk ( İkra) âyeti ile 23 yıl sürdü. İlk âyet-i kerimeden sonra 3 yıl âyet gelmedi.

Bu gece bütün müminler affolur, yalnız şu beş sınıf insan affolmaz :
1- Falcılar, kâhinler, yıldızname gibi kitaplara bakıp gelecekten haber verenler,
2- Büyü yapanlar ve yaptıranlar,
3- Ana-babaya âsi olanlar,
4- İçkiye devam edenler,
5- Zina edenler, namahrem kadınlarla düşüp kalkanlar.

Bunlardan, yalnız bu günahına tevbe edenler affolur.

Bir Ramazan-ı şerif daha geldi geçiyor. Kadir gecesi bir fırsattır, onu iyi değerlendirmeli. Hanefî mezhebinde bir geceyi ihyâ etmenin en iyi yolu, ilim öğrenmektir yani

ilmihali okumaktır. İkinci önemli husus da, bu gecede günah işlememektir.

Bir kimse Kadir gecesini ibadetle geçirirse kalbi ölmez ve o geceyi ihya edeni Allahü teâlâ affeder. Kadir gecesinde ve gündüzünde çok ibadet etmeli, çünkü gündüzünde yapılan

ibadete de gece yapılmış gibi sevab verilir. Bu gecenin, Ramazan-ı şerifte olduğu kesindir. Bunu Allahü teâlâ bu ayda saklamıştır ve her sene değişir. Kuvvetli ihtimâl,

20’sinden sonradır. Saklamasından maksat da, sadece o gece değil, bütün ay ibadet edilmesi içindir. Bu gece şöyle dua etmeli :
Yâ Rabbî, sen bizi şeytan şerrinden, düşman şerrinden ve nefs-i emmaremiz şerrinden muhafaza eyle, evlerimize iyilik ver, helâl ve hayırlı rızklar ihsan eyle. Hastalarımıza

şifa, dertli olanlarımıza deva, borçlularımıza eda ihsan eyle. Bizi Cuma gününün ve Kadir gecesinin şefaatine, bereketine nâil eyle. Cuma günü ve Kadir gecesi hürmetine

günahlarımızı affet, Cennette de Cemalinle müşerref eyle, kusurlarımızı affet!

Resulullah efendimiz, Kadir Gecesi’nde, ( Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa’fü annî) duasını da çok okurdu. ( Yâ Rabbî, sen affedicisin, kerîmsin, affı

seversin, beni de affet) demektir. Bu gece Kadir suresi ve Kur’an-ı kerim de okumalı. ( Kadir gecesine rastlamış olan bir geceyi ihya eden, Kadir gecesini ihya etmiş gibi sevab

kazanır) hadis-i şerifini düşünerek, sık sık vaki olan 27. gece ihya edilirse, o gece Kadir gecesi olmasa bile, büyük sevaba kavuşulur.________________________________________
[1] Abdullah Parlıyan, Açıklamalı Tam Riyazu’s-Salihin Tercümesi : 348.
[2] Buhârî, Îmân 25, 27, 28, 35, Savm 6, Terâvih 1, Leyletü'l–kadr 1; Müslim, Müsâfirîn 173–176. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Ramazan 1; Tirmizî, Savm 1; Nesâî, Kıyâmü'l–leyl 3, Savm

39–40; İbni Mâce, İkâmet 173, Sıyâm 2, 39.
[3] Buhârî, Leyletü'l–kadr 2, Ta'bîr 8; Müslim, Sıyâm 205 –206. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Ramazan 5; Tirmizî, Savm 71.
[4] Buhârî, Leyletü'l–kadr 3; Müslim, Sıyâm 219. Ayrıca bk. Tirmizî, Savm 72.
[5] Buhârî, Leyletü'l–kadr 3.
[6] Buhârî, Leyletül–kadr 5; Müslim, İ'tikaf 7. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Ramazan 1; Nesâî, Kıyâmü'l–leyl 17; İbni Mâce, Sıyâm 57.
[7] Müslim, İ'tikâf 8. Ayrıca bk. Tirmizî, Savm 72; İbni Mâce, Sıyâm 57.
[8] Tirmizî, Daavât 84. Ayrıca bk. İbni Mâce, Dua 5.
[9] Abdullah Parlıyan, Açıklamalı Tam Riyazu’s-Salihin Tercümesi : 349.

israNur

Misafir

2

Tuesday, June 21st 2016, 4:26am

Teşekkür ederim paylaştığın için ellerine sağlık.

Yer Imleri:

Boardumuzda Neler Var

rasittunca.com - Dini - islami - Dini Resim - FIKIH - Kuran - Sünnet - Tasavvuf - BAYRAK - Milli - Eğlence - PNG - JPEG - GIF - WebButtons - Vaaz - Sohbet - Siyeri Nebi - Evliyalar - Güzel Sözler - Atatürk - Karoglan Hoca - Dini Bilgi - Radyo index - Sanal Dergi