Giriş yapmadınız.

  • Giriş

Sayın ziyaretçi, Raşit Tunca Board sitesine hoş geldiniz. Eğer buraya ilk ziyaretiniz ise lütfen yardım bölümünü okuyunuz. Böylece bu sitenin nasıl çalıştığı konusunda ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz. Eğer sitenin tüm olanaklarından faydalanmak istiyorsanız, kayıt yaptırmayı düşünmelisiniz. Bunun için kayıt formunu kullanabilir ya da bu bağlantıya giderek kayıt işlemi hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz. Eğer önceden kayıt yaptırdıysanız buradan giriş yapabilirsiniz.

Karoglan

Kurucu-Admin

  • "Karoglan" bir erkek
  • Konuyu başlatan "Karoglan"

Mesajlar: 6,947

Hakkımda:


KAROGLAN

Konum: Avusturya

Meslek: EBT -EiT

  • Özel mesaj gönder

1

Tuesday, June 14th 2016, 3:55am

Şirkten Sonra En Büyük GünahEn büyük günah

Sual : En kıymetli ibadet ve en büyük günah net olarak hangisidir? Hadis-i

şeriflerde çok farklı bildiriliyor. Bir hadiste ana babaya itaat, başka birinde

namaz deniyor. Günahlar için de aynı şekilde farklı hadis-i şerifler var. Yedi

büyük günah bildiriliyor. Başka bir hadiste bu yedi günahın dışında olarak zina

en büyük günah denirken, başka bir hadiste içki içmek en büyük günah olarak

bildiriliyor. Bunların sebebi nedir?
CEVAP
Hangi ibadet, Allahü teâlânın rızasına kavuşturursa, o en büyük ibadet olur. En

büyük günah ise, Allahü teâlânın gazabına sebep olan günahtır. Bunu da biz

bilemeyiz. Allahü teâlânın gazabı günahlar içinde saklıdır. Onun için her

günahtan kaçınmalıdır. Belki bizim büyük sanmadığımız bir günah, Onun gazabına

sebep olabilir. Nefsine yenilip günah işleyen de, korku içinde olmalıdır. Bir

hadis-i şerif meali de şöyledir :
(Pervasızca günah işleyen mümine Allahü teâlâ gazap eder.) [Ukaylî]

Hadis-i şeriflerin farklı olmasının sebebi ise şudur :
Suali soranların hallerine uygun, çeşitli cevaplar verilmiştir. Kimisi için

namazdır, kimisi için emri maruftur. Günahlar da öyledir. Bazısı için zina, onun

felaketine sebep olur, bazısı için de içki sebep olabilir. Bir de, zamana göre,

uygun cevap verilmiştir. Mesela İslamiyet’in ilk zamanları cihad önemli idi.

Günümüzde emr-i marufun, ehli sünnet itikadını yaymanın önemi büyüktür. Demek ki,

kişilerin hallerine ve zamana göre büyüklük değişiyor. Zaten emredilen ibadetleri

yapmak, yasak edilenlerden kaçınmak her Müslümanın her zaman vazifesidir.

Sual : Şirk hariç, en büyük günah nedir?
CEVAP
Günah, Allahü teâlânın emirlerini yapmamak yani isyan etmek olduğu için,

günahların hepsi de büyüktür. En büyük günah, Allahü teâlânın gazabına sebep olan

günahtır. Bunu da insan bilemez. Allahü teâlânın gazabı günahlar içinde saklıdır.

Onun için her günahtan kaçınmalı. Belki bizim küçük sandığımız bir günah, Onun

gazabına sebep olabilir. Âlimlerimiz buyuruyor ki :
En büyük günah, bid’at itikadında olmaktır. Doğru iman bilgileri öğrenilmezse,

yani iman bozuksa, yaptığı ibadetlerin hiç kıymeti olmaz.

En büyük günah, günahı bilmemektir. Ondan daha büyük günah ise, günahı ibadet

olarak yapmaktır. Bid’at işleyenler böyledir. Bid’ati, dinin emri gibi yapar.

En büyük günah, kalb kırmaktır.
En büyük günah, kibirdir.
En büyük günah, gıybettir.

En büyük günah, namazı özürsüz kazaya bırakmaktır. Farzları, vazife bilip, kaza

etmeyi, ödemeyi düşünmek şartı ile, tembellikle yapmamak, en büyük günahtır.

Vazife bilmemek, önem vermemek ise, küfür olur. Namaz kılmamak, diğer bütün

günahlara yol açacağı için, en büyük günah namaz kılmamak denebilir. Namaz kılan,

diğer günahlardan korunur. Çünkü Kur’an-ı kerimde, namazın bütün kötülükleri

önleyeceği bildiriliyor.

Büyük günahlarla ilgili hadis-i şeriflerden bazıları şunlardır :
(En büyük günah, katillik, ana babaya zulüm, yalan yere şâhitliktir.) [Deylemi]

(En büyük günah, yalan yere yemin etmektir.) [Buhari]

(En büyük günah, dünya sevgisidir.) [Deylemi]

(Dünya sevgisi, bütün günahların başıdır.) [Beyheki, İbni Ebi-d-dünya]

(En büyük günah, zinadır.) [İbni Ebi-d-dünya]

(En büyük günah, içki içmektir.) [Taberani]

(En büyük günah, Allah hakkında suizan etmektir.) [Deylemi]

(En büyük günah, haksız yere, bir Müslümanın malını almaktır.) [Taberani]

(En büyük günah, faiz, iffetli kadına iftira, yetim malı yemektir.) [Taberani]

(En büyük günah, kişinin, geçimi kendisine ait olanları ihmal etmesidir.)

[Müslim]

(En büyük günah, kişinin borcunu ödemek için mal bırakmadan ölmesidir.) [Ebu

Davud]

(Gıybet zinadan da büyük günahtır. Zinadan tevbe edeni Allahü teâlâ affeder.

Gıybet edilen, gıybet edeni affetmedikçe, affolmaz.) [Taberani]

(Livata yapan mel’undur.) [İ. Ahmed]

(Vasiyette vârislerden birini zarara sokmak büyük günahtır.) [İbni Cerir]

(Avret yerlerini açmak büyük günahtır.) [Hâkim]

(Bir Müslümanın kalbini kırmak, Kâbe’yi yetmiş kere yıkmaktan daha günahtır.) [R.

Nasıhin]

(Küçük günaha devam etmek, büyük günah olur.) [İ. Asakir]

(Küçük görünen günahlar, toplanınca sahibini helak eder.) [Taberani]

(Şu yedi büyük günahtan kaçının : 1- Allah’a şirk koşmak, 2- Büyücülük, 3-

Katillik, 4- Harpten kaçmak, 5- Yetim malı yemek, 6- Faizcilik, 7- Namuslu kadına

iftira etmek.) [Taberani]

(İlmi gizlemekle yapılan hıyanet, malda yapılan hıyanetten daha büyük günahtır.)

[Ebu Nuaym]

Hadis-i şeriflerde, suali soranların hâllerine uygun, çeşitli cevaplar

verilmiştir. Bazısı için zina, onun felaketine sebep olur, bazısı için de içki

sebep olabilir. Günahın büyüklüğü, kişilerin hâllerine ve zamana göre değişiyor.

Sual : Şu hadisi bildirdiniz :
(Beş vakit namaz kılan, Ramazan orucunu tutan, zekatını veren ve yedi büyük

günahtan kaçınana, Cennetin bütün kapıları açılır, selamet ve emniyet içinde gir

denilir.) [Nesai]
Bu hadiste bildirilen yedi büyük hangileridir?
CEVAP
Yedi büyük günah şunlardır : 1- Allah’a şirk koşmak. 2- Büyücülük, 3- Katillik,

4- Harpten kaçmak, 5- Yetim malı yemek, 6- Faizcilik, 7- Namuslu kadına iftira

etmek. (Buhari, Müslim) Başka bir hadis-i şerifte de, yedi büyük günah içinde

Müslüman olan ana babaya asi olmak ifadesi geçiyor. Allah’a şirk koşmak küfürdür.

Küfür de, bazen büyük günahlar arasında sayılır.

Allah kimleri sevmez
Sual : Allah kimleri sevmez?
CEVAP
Allahü teâlâ, kâfirleri de, günah işleyen Müslümanları da sevmez. Bu ikisi

arasında elbette fark vardır. İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki :
Allahü teâlânın kâfirlere düşmanlığı, zatından yani kendisindendir. Müslümanların

işlediği günahları ise, sıfatları sevmez. Bu düşmanlık sıfatlara aittir. Rahmet

sıfatı, zatın düşmanlığını ortadan kaldırmaz. (1/266)

Birkaç âyet-i kerime meali şöyledir :
(Allahü teâlâ, kâfirleri sevmez.) [Al-i İmran 32]

(Allahü teâlâ, israf edenleri sevmez.) [Enam 141]

(Allahü teâlâ, kendini beğenip övünen hiç kimseyi sevmez.) [Lokman 18]

Birkaç hadis-i şerif meali de şöyledir :
(“Allah’tan kork” denince, “Sen kendine bak” diyeni Allahü teâlâ sevmez.)

[Beyhekî]

(Düşmanlıkta ileri gidenleri Allahü teâlâ sevmez.) [Buhari]

(Allahü teâlâ, kibirlileri sevmez.) [Deylemi]

(Allahü teâlâ, komşusuna sıkıntı vereni sevmez.) [Deylemi]

(Allahü teâlâ, eshabımı ve akrabamı incitenleri sevmez.) [Taberani]

(Allahü teâlâ, çok yiyip içeni ve çok uyuyanı sevmez.) [İ. Gazali]

(Allahü teâlâ, cimriliği sevmez.) [Berika]

(Allahü teâlâ, çirkin söz söyleyeni sevmez.) [İbni Ebi-d-dünya]

(Allahü teâlâ, zalim zengini sevmez.) [Bezzar]

(Allahü teâlâ, taatten gafil olanı sevmez.) [Deylemi]

(Allahü teâlâ, çalışmayan gençleri sevmez.) [Münavi]

(Allahü teâlâ, hakkı kabul etmekte inat edeni sevmez.) [Buhari]

En şiddetli azap
Sual : Müslüman olduğu hâlde, günahları çok gelerek Cehenneme düşen kimseler

içinde, azabı en şiddetli olan kimlerdir? Yani hangi günah sebebiyle şiddetli

azaba maruz kalırlar?
CEVAP
Bu, şahıslara göre değiştiği gibi, günahı işleyiş sebeplerine göre de değişir.

Mesela bir kralın zulmü ile bir kölenin zulmü aynı olamaz. Put yapanla, resim

çizenin, azapları aynı olmaz. Niyetlerine göre değişir. Peygamber efendimizin,

bazı günahların önemini bildirmek için, (Şu günahları işleyen en şiddetli azaba

mâruz kalacaktır) buyurduğu olmuştur. Bunlardan üç hadis-i şerif meali şöyledir :
(Kıyamette azabı en şiddetli olan, canlı resmi yapandır.) [Buhârî]

(Kıyamette azabı en şiddetli olan, zâlim hükümdardır.) [Beyheki]

(Kıyamette azabı en şiddetli olan, ilmi kendisine fayda vermeyen âlimdir.)

[Taberanî]--------------------------------------

Şirkten Sonra En Büyük Günah

Bazen iki bazen üç, bazen yedi büyük günaha işaret edilmiştir. Aşağıdaki farklı

sayıları ihtiva eden rivayetler -mukteza-yı hale mutabakattan ibaret olan-

belagat ve irşat hikmetinin bir göstergesidir.

Abdullah b. Üneys anlatıyor :

“Günahların en büyüğü Allah’a şirk koşmak ve –bile bile- yalan yere yemin

etmektir.”(Kenzu’l-ummal, 3/542)

Hz. Enes anlatıyor : Resullah (asm) büyük günahları şöyle sıraladı :

“Büyük günahlar : Allaha şirk koşmak, insan öldürmek ve anaya babaya asi

olmaktır.” Ve ardından : “Size büyük günahların en büyüğünü haber vereyim mi? O

da yalan söylemektir (dedi, Yahut yalancı şahitliktir)” diye buyurdu.”(Buhari,

Edeb, 6; Eyman, 16; Müslim, İman, 144).

Hz. Ebu Hureyre’nin bildirdiğine göre, Resulullah(asm) “Yedi helak edici

günahlardan sakının!” buyurdu. Bu günahların neler olduğu sorusu üzerine, onları

şöyle sıraladı :

“Allah'a şirk koşmak, sihir yapmak, Allah'ın -haksız yere öldürülmesini haram

kıldığı- bir kimseyi haksız yere öldürmek, yetim malı yemek, faiz yemek, düşmanla

çarpışırken savaşmayı terk edip kaçmak, namuslu / iffetli kendi halinde mümin

kadınlara zina iftirası atmaktır.”(Buhari, Hudud, 44; Müslim, İman, 145)

Demek ki, en büyük günahlardan birisi de zinadır. Zina, aralarında meşru bir

evlilik olmayan, nikah bağı bulunmayan kimselerin cinsi ilişkide bulunmalarına

denir.

Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmuştur :

"Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, şüphesiz bir hayasızlıktır, kötü bir yoldur."

(İsra, 3/32)

Zinanın ahlaki, sosyal, hukuki ve sıhhi pek çok zararları vardır.

Toplumların çekirdeği ailedir. Sağlıklı nesil bu yuvada yetişir. Çocuk fiziki

gelişmesini de, ahlak ve terbiyesini de önce buradan alır. İnsan sevgisinin

kaynağı ailedir.

Bu yuva için en büyük tehlike zinadır. Zina her şeyden evvel ailenin teşkilini

engeller. Kurulmuş olan ailenin ise dağılmasına ve perişan olmasına sebep olur.

Zina, insanın sağlığı için de zararlıdır. Pek çok zührevi hastalıkların

kaynağının zina olduğu tıbben sabit olmuştur. Hatta bugün insan sağlığını tehdit

eden aids hastalığı da çoğunlukla üreme organları yoluyla bulaşmaktadır.

Zinanın yaygın hale geldiği toplumlarda ölüm olaylarının çoğalacağını haber veren

Peygamberimiz (asm), bu noktaya dikkatimizi çekmiştir. (et-Terğib ve't- Terhib,

3/286)

Zina ile ana rahmine düşen çocukların çoğu kere doğmaları engellenir. Dünyaya

gelenler ise ortada kalarak perişan olur. Anne ve baba şefkatinden mahrum kalır.

Çocuğuna sonsuz şefkat ve merhametle dolu ve çocuğu için her fedakarlığa katlanan

annenin çocuğunu terketmesine zorlayan, bu yüz kızartıcı kötülüktür.

Böylece zina insanı en büyük özelliğinden, sevgi ve merhamet duygusundan yoksun

hale getirir.

Bunun içindir ki dinimiz, bir kadınla bir erkeğin yalnız bir yerde baş başa

kalmalarından sakınmalarını tavsiye etmiştir. Durumu müsait olanların hemen

evlenmelerini emretmiş, evlenmenin gereksiz masraflarla zorlaştırılmamasını

öğütlemiştir.

Dinimiz, çocuk sahibi olmanın -bazılarının sandığı gibi- insanı fakir

yapmayacağını, aksine evlenenlerden fakir olanları Allah Teala 'nın zengin

yapacağını bildirmiştir. Kendini haramdan korumak niyetiyle evlenmek isteyenlere

yardımcı olunmasını tavsiye etmiştir.

Yesrip (Medine) den gelip Mekke'nin kenarında Akabe denilen yerde Peygamberimiz

(asm) ile buluşan ve onu dinledikten sonra Müslüman olmak isteyenlere

Peygamberimiz (asm) :

"Allah'a ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocukları öldürmemek,

kendiliğinizden uyduracağınız hiç bir yalanla bühtan ve iftirada bulunmamak,

doğru işte isyan etmemek üzere bana biat ediniz." buyurmuştur. (Buhari, İman,11)

Sonuç olarak zina, en büyük günahlardan biridir. Olgun iman ile bir arada

barınmaz. Nitekim Peygamberimiz şöyle buyurmuştur :

"Zina eden kişi zina ettiği sırda (tam ve olgun) mü'min olarak zina etmez (tam ve

olgun bir mümin olmaksızın zina eder)" (Buhari, Eşribe,1) .

---------------
Kaynak :
Dinimiz islam
Sorularla İslamiyet

israNur

Misafir

2

Tuesday, June 14th 2016, 3:55am

Teşekkür ederim paylaştığın için ellerine sağlık.

Kullanılmış Etiketler

En Büyük, Günah, Şirkten Sonra

Yer Imleri:

Boardumuzda Neler Var

rasittunca.com - Dini - islami - Dini Resim - FIKIH - Kuran - Sünnet - Tasavvuf - BAYRAK - Milli - Eğlence - PNG - JPEG - GIF - WebButtons - Vaaz - Sohbet - Siyeri Nebi - Evliyalar - Güzel Sözler - Atatürk - Karoglan Hoca - Dini Bilgi - Radyo index - Sanal Dergi